Færøyene - Helarkserier 1975-1989 - utrop 50% av pålydende verdi

Stopped 29/01-09
Obj.DescriptionPrice
76481AFA 1/14 - Bruksmerker - helarkserie (50). Bildet viser kun ett av arkene. (6.750.-).Unsold
76482AFA 15/17 - Selvstendig postvesen - helarkserie (50). (1.750.-).Unsold
76483AFA 18/21 - Fiskefartøyer - helarkserie (20). (1.600.-).Unsold
76484AFA 22/24 - Fugler - helarkserie (20). (200.-).NOK 51,-
76485AFA 24/29 - Mykines - helarkserie (20). (300.-).NOK 71,-
76486AFA 30/32 - Sjøfugler - helarkserie (20). (460.-).Unsold
76487AFA 33 - K.F.U.K - helark (20). (100.-).NOK 20,-
76488AFA 34/35 - Landsbiblioteket - helarkserie (20). (200.-).NOK 33,-
76489AFA 36 - Vær - helark (20). (1.000.-).Unsold
76490AFA 37/38 - Europamerker - helarkserie (20). (200.-).NOK 36,-
76491AFA 39/41 - Internasjonalt barneår - helarkserie (20). (200.-).Unsold
76492AFA 42/46 - Fjellblomster - helarkserie (20). (400.-).Unsold
76493AFA 47/48 - Europamerker - helarkserie (20). (140.-).Unsold
76494AFA 49/52 - Altertavler - helarkserie (20). (240.-).Unsold
76495AFA 53/56 - Det gamle Torshavn - helarkserie (20). (240.-).Unsold
76496AFA 57/58 - Europamerker - helarkserie (20). (140.-).Unsold
76497AFA 59/63 - Historiske skrifter - helarkserie (20). (1.100.-).Unsold
76498AFA 64/65 - Europamerker - helarkserie (20) (200.-).Unsold
76499AFA 66/68 - Bygder - helarkserie (20). (360.-).Unsold
76500AFA 69/72 - Dansevisen - helarkserie (20). (560.-).Unsold
76501AFA 73/75 - Gamle dampskip - helarkserie (20) (520.-).Unsold
76502AFA 78/79 - Europamerker - helarkserie (20). (380.-).Unsold
76503AFA 80/83 - Fisk - helarkserie (20) (900.-).Unsold
76504AFA 87/90 - Altertavler II - helarkserie (20). (600.-).Unsold
76505AFA 91/92 - Europamerker - helarkserie (20) (420.-).NOK 77,-
76506AFA 93/96 - Forfattere - helarkserie (20) (600.-).Unsold
76507AFA 97/99 - Slupper - helarkserie (20) (900.-).Unsold
76508AFA 106/109 - Stanleys reise - helarkserie (20) (1.000.-).Unsold
76509AFA 110/111 - Europamerker - helarkserie (20) (560.-).Unsold
76510AFA 112/114 - Malerier helarkserie (20) (1.000.-).Unsold
76511AFA 115/118 - Fyrtårn - helarkserie (20) (1.500.-).Unsold
76512AFA 124/127 - Kvad - helarkserie (20) (1.200.-).Unsold
76513AFA 128/129 - Europamerker - helarkserie (20) (600.-).Unsold
76514AFA 130/132 - Amnesty International - helarkserie (20) (900.-).Unsold
76515AFA 136/138 - Gamle broer - helarkserie (20) (2.000.-).Unsold
76516AFA 139/142 - Gamle bondegårder - helarkserie (20) (1.800.-).Unsold
76517AFA 143/144 - Europamerker - helarkserie (20) (600.-).Unsold
76518AFA 145/147 - Trålere - helarkserie (20) (1.500.-).Unsold
76519AFA 148/152 - Hestur - helarkserie (20) (1.600.-).Unsold
76520AFA 154/155 - Torshavn - helarkserie (20) (1.100.-).Unsold
76521AFA 156/159 - Blomster - helarkserie (20) (1.400.-).Unsold
76522AFA 160/161 - Europamerker helarkserie (20) (600.-).Unsold
76523AFA 162/165 - Forfattere - helarkserie (20) (1.600.-).Unsold
76524AFA 166/168 - Julemøtet i Torshavn - helarkserie (20) (1.500.-).Unsold
76525AFA 169/172 - Magnuskatedralen - helarkserie (20) (1.800.-).Unsold
76526AFA 173/175 - Torshavn Kirke - helarkserie (20) (1.400.-).Unsold
76527AFA 176/177 - Folkedrakter - helarkserie (20) (640.-).Unsold
76528AFA 178/179 - Europamerker - helarkserie (20) (600.-).Unsold
76529AFA 180/183 - Øy-lekene - helarkserie (20) (1.400.-).Unsold
76530AFA 184/187 - Suderøy - helarkserie (20) (1.400.-).Unsold