Norske Førstedagsbrev (1939-1966)

Stopped 14/01-09
Obj.DescriptionPrice
75819NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 265,-
75820NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (350.-).NOK 202,-
75821NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 19,-
75822NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (75.-).NOK 235,-
75823NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 485,-
75824NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
75825NK 260 - Universitetet - maskinstemplet Oslo 2.9.41. Uvanlig. (500.-).NOK 430,-
75826NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 52,-
75827NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 100,-
75828NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 221,-
75829NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 37,-
75830NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (55.-).NOK 305,-
75831NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 6,-
75832NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 19,-
75833NK 313/316 - Nordkapp III - Trondheim-Ringsaker 1.4.43. (150.-).NOK 91,-
75834NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 8,-
75835NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 17,-
75836NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 42,-
75837NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
75838NK 322/324 - Krigsforlis - Lørenskog 20.V.44. (250.-).NOK 138,-
75839NK 325 - Gran - Mandal 30.7.44. (40.-).NOK 345,-
75840NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (250.-).NOK 90,-
75841NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45. (150.-).NOK 125,-
75842NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (200.-).Unsold
75843NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Bjoneroa 4.3.46. (180.-).NOK 61,-
75844NK 349 - Little Norway - Sarpsborg 28.3.46. (180.-).NOK 187,-
75845NK 359/693 - Postjubileum - Halden 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).Unsold
75846NK 370 - Petter Dass - Rjukan 1.7.47. (150.-).NOK 105,-
75847NK 371 - Haakon VII 75 år - Sarpsborg 2.8.47. (150.-).NOK 265,-
75848NK 372/373 - Skogselskap - Ålesund Verdi 15.6.48. (275.-).NOK 285,-
75849NK 374 - Røde Kors provisorie - Gjøvik 1.12.48. (250.-).NOK 86,-
75850NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (275.-).NOK 385,-
75851NK 380/382 - UPU - Oslo Grünerløkka 8.10.49. (225.-).NOK 195,-
75852NK 383/385 - Oslo 900 år - Sandefjord 15.5.50. (175.-).NOK 85,-
75853NK 386/387 - Polio - Røa 15.8.50. (300.-).NOK 485,-
75854NK 404/406 - Garborg - Oslo Grünerløkka 25.1.51. (250.-).NOK 236,-
75855NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (100.-).NOK 685,-
75856NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 93,-
75857NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo Vika 2.8.52. (50.-).NOK 47,-
75858NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 64,-
75859NK 415/417 - Nordkapp IV - Oslo 15.6.53. (450.-).NOK 341,-
75860NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).Unsold
75861NK 419/421 - Jernbanejubileum - Lom 30.4.54 på oppfrankert bruksbrev sendt rekommandert til Rio de Janeiro. (150.-).NOK 121,-
75862NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (120.-).NOK 41,-
75863NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 45,-
75864NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 285,-
75865NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 36,-
75866NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 197,-
75867NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 66,-
75868NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).Unsold
75869NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 41,-
75870Nordens dag - komplett sett fra de 5 Nordiske land.NOK 26,-
75871NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (170.-).NOK 75,-
75872NK 448/450 - Geofysisk år - Mandal 1.7.57. (60.-).Unsold
75873NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo Frim I 3.8.57. (60.-).NOK 40,-
75874NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 14,-
75875NK 469/473 - Olav Kronemerker - Bergen 12.1.59. (1.200.-).Unsold
75876NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 36,-
75877NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 58,-
75878NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (950.-).NOK 576,-
75879NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 43,-
75880NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 65,-
75881NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 630,-
75882NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 71,-
75883NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 115,-
75884NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 133,-
75885NK 490 - Europa 1960 - Bergen 19.9.60. (20.-).NOK 15,-
75886NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 580,-
75887NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 26,-
75888NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 27,-
75889NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 53,-
75890NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 12,-
75891NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 58,-
75892NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 47,-
75893NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 26,-
75894NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 8,-
75895NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).Unsold
75896NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 8,-
75897NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 8,-
75898NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 715,-
75899NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 27,-
75900NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 7,-
75901NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 27,-
75902NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).Unsold
75903NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 17,-
75904NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 47,-
75905NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 26,-
75906NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 8,-
75907NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).Unsold
75908NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 20,-
75909NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 9,-
75910NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 13,-
75911NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 7,-
75912NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).Unsold
75913NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).Unsold
75914NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 52,-
75915NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 404,-
75916NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 22,-
75917NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 66,-
75918NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 37,-
75919NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).Unsold
75920NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 17,-
75921NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 12,-
75922NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 125,-
75923NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 12,-
75924NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).NOK 25,-