Norge - Skillingsmerker (NK 1-21) - stemplet

Stopped 06/01-09
Obj.DescriptionPrice
75523NK 1 - 4 skilling 1855 - riststemplet merke med meget gode til normale marger.Unsold
75524NK 1 - 4 skilling 1855 - bredrandet merke lett fullstemplet nummer 25 (Bergen).NOK 1600,-
75525NK 1 - 4 skilling 1855 - nær fullstemplet Laurvig 6.3.1856. Gode til normale marger.NOK 501,-
75526NK 2 - 2 skilling Oscar - med del av Christiania 27.1.1864. (1.000.-).NOK 325,-
75527NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefriskt merke fullstemplet nummer 42 (Christiania). (600.-).NOK 235,-
75528NK 4 a - 4 skilling Oscar - nær fullstemplet nummer 253 (Sandefjord). (125.-).NOK 84,-
75529NK 4 c - 4 skilling Oscar - melkeblå - med del av Christianssand. (550.-).NOK 208,-
75530NK 5 - 8 skilling Oscar - lettstemplet pent merke. (350.-).NOK 141,-
75531NK 6 - 2 skilling 1863 - velsentrert med del av Frederikshald. (1.700.-).Unsold
75532NK 7 - 3 skilling 1863 - med del av Holmestrand 16.3.1863. (4.000.-).NOK 1400,-
75533NK 8 I - 4 skilling 1863 - type 1.NOK 62,-
75534NK 8 I - 4 skilling 1863 - type 2.NOK 57,-
75535NK 8 I - 4 skilling 1863 - type 3.NOK 52,-
75536NK 8 I - 4 skilling 1863 - type 4.NOK 60,-
75537NK 8 II - 4 skilling 1863 - type 5.NOK 72,-
75538NK 8 II - 4 skilling 1863 - type 6.NOK 60,-
75539NK 8 II - 4 skilling 1863 - type 7.NOK 51,-
75540NK 8 II - 4 skilling 1863 - type 8.NOK 72,-
75541NK 9 - 8 skilling 1863 - velsentert lettstemplet merke. (475.-).NOK 160,-
75542NK 10 - 24 skilling 1863 - lett omvendt fullstemplet Christiania 17.9.1873. (950.-).NOK 320,-
75543NK 11 - 1 skilling 1867 - normalmerke. (400.-).NOK 131,-
75544NK 12 - 2 skilling 1867 - med deler av Drammen 17.8.1870. (350.-).Unsold
75545NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 71,-
75546NK 13 b - 3 skilling 1867 - velsentrert merke. (1.150.-).NOK 498,-
75547NK 14 x - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (90.-).NOK 42,-
75548NK 14 y - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (100.-).NOK 42,-
75549NK 15 a - 8 skilling 1867 - klart trykk - fargetypisk merke. (3000.-).NOK 1001,-
75550NK 15 b - 8 skilling 1867 - med deler av Drammen 18.5.1870. (375.-).NOK 141,-
75551NK 16 I b - 1 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).Unsold
75552NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - med stor del av Egersund 31.10.1876. (300.-).NOK 122,-
75553NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (80.-).NOK 51,-
75554NK 17 aX - 2 skilling Posthorn - normalmerke. (1.600.-).NOK 585,-
75555NK 17 aX - 2 skilling Posthorn - med torings-stempel. (150.-).NOK 55,-
75556NK 17 cX - 2 skilling Posthorn - lett nær fullstemplet Chra-Byp. (575.-).NOK 221,-
75557NK 18 a - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (200.-).NOK 68,-
75558NK 18 bX - 3 skilling Posthorn - nær fullstemplet Stavanger. (100.-).NOK 84,-
75559NK 18 c - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (275.-).NOK 94,-
75560NK 19 I a - 4 skilling Posthorn - med del av Christiania. (1.100.-).NOK 351,-
75561NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).Unsold
75562NK 20 - 6 skilling Posthorn - pent merke. (550.-).NOK 265,-
75563NK 21 - 7 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (575.-).NOK 211,-