Klassisk Norge - NK 22-95 stemplet

Stopped 29/12-08
Obj.DescriptionPrice
75339NK 22 - 1 øre skravert - lettstemplet. (50.-).NOK 21,-
75340NK 23 - 3 øre skravert - lettstemplet. (250.-).NOK 131,-
75341NK 24 I a - 5 øre skravert - lettstemplet. (150.-).NOK 51,-
75342NK 24 III a - 5 øre skravert - oppgravert klisje - med stor del av Chra 8F Byp 1.1.82. (175.-).NOK 167,-
75343NK 24 III b - 5 øre skravert - oppgravert klisje. (150.-).NOK 56,-
75344NK 25 I - 10 øre skravert. (25.-).NOK 10,-
75345NK 25 II - 10 øre skravert. (90.-).NOK 31,-
75346NK 25 III - 10 øre skravert. (20.-).NOK 11,-
75347NK 26 - 12 øre skravert - velsentrert merke med del av Trondhjem. (150.-).NOK 101,-
75348NK 27 - 20 øre skravert. (75.-).NOK 75,-
75349NK 28 - 25 øre skravert - lettstemplet merke. (1.000.-).NOK 351,-
75350NK 29 b - 35 øre skravert - velsentrert lettstemplet merke. (90.-).NOK 143,-
75351NK 30 - 50 øre skravert - fullstemplet Bergen 1.II.92. (80.-).NOK 152,-
75352NK 31 - 60 øre skravert. (65.-).NOK 22,-
75353NK 32 - 1.00 kr Oscar. (90.-).NOK 31,-
75354NK 33 - 1.50 kr Oscar. (325.-).NOK 111,-
75355NK 34 - 2.00 kr Oscar - merke med blindtagg venstre side. (185.-).NOK 111,-
75356NK 35 - 5 øre skravert - med del av Tønsberg 12.9.1879. (650.-).Unsold
75357NK 36 - 10 øre skravert. (400.-).NOK 230,-
75358NK 37 I - 10 øre uskravert - nær fullstemplet Bergen 9.XI.82. (375.-).NOK 136,-
75359NK 37 II - 10 øre uskravert. (50.-).NOK 18,-
75360NK 38 xX - 10 øre uskravert - fullstemplet Bredebygden 26.XI.82. (20.-).NOK 66,-
75361NK 39 X - 20 øre uskravert - nær fullstemplet Tønsberg 9.I.83. (135.-).NOK 146,-
75362NK 39 Y - 20 øre uskravert - lettstemplet pent merke. (175.-).NOK 131,-
75363NK 40 I ax - 20 øre uskravert - omvendt nær fullstemplet Dammen 4.III.84. (200.-).NOK 67,-
75364NK 40 II bx - 20 øre uskravert - lettstemplet pent merke. (200.-).NOK 66,-
75365NK 42 II - 5 øre 21 mm. (12.-).NOK 65,-
75366NK 43 aX - 10 øre 21 mm - nær fullstemplet Horten 22.XII.87. (10.-).NOK 36,-
75367NK 43 bX - 10 øre 21 mm - nær fullstemplet Risør 17.IV.86. (10.-).NOK 66,-
75368NK 44 - 12 øre mattgrønn 21 mm - med stor del av Cristiania 1.IV.84. (2.800.-).NOK 990,-
75369NK 45 I - 12 øre gråbrun 21 mm - nær fullstemplet Aamot paa Modum 21.XII.84. (400.-).NOK 201,-
75370NK 45 I - 12 øre brun 21 mm - velsentrert lettstemplet merke. (400.-).Unsold
75371NK 45 II - 12 øre oransjebrun 21 mm - med del av Christiania 6.VI.85. (175.-).NOK 56,-
75372NK 46 a - 20 øre 21 mm. (225.-).NOK 146,-
75373NK 46 b - 20 øre 21 mm - nær fullstemplet Aamot paa Modum 16.VI.86. (175.-).NOK 181,-
75374NK 47 - 25 øre 21 mm - med stor del av Christiania 30.IX.85. (225.-).NOK 76,-
75375NK 48 I - 2 øre på 12 øre - velsentrert merke. (20.-).NOK 35,-
75376NK 48 II - 2 øre på 12 øre. (20.-).NOK 18,-
75377NK 49 I - 1 øre 20 mm. (175.-).Unsold
75378NK 49 II - 1 øre 20 mm. (75.-).NOK 135,-
75379NK 50 a - 2 øre 20 mm - nær fullstemplet Christianssand S 27.VI.96. (75.-).NOK 75,-
75380NK 50 b - 2 øre 20 mm. (75.-).NOK 26,-
75381NK 51 I - 3 øre 20 mm - nær fullstemplet Christiania 26.II.87. (400.-).NOK 247,-
75382NK 51 II a - 3 øre 20 mm - nær fullstemplet Bergen 24.VI.88. (170.-).NOK 61,-
75383NK 51 III a - 3 øre 20 mm - nær fullstemplet Tromsø 7.VIII.90. (65.-).NOK 211,-
75384NK 51 IV b - 3 øre 20 mm - lettstemplet pent merke. (50.-).NOK 16,-
75385NK 52 I - 5 øre 20 mm. (35.-).NOK 39,-
75386NK 52 II a - 5 øre 20 mm. (50.-).NOK 18,-
75387NK 52 II b - 5 øre 20 mm - rettvendt fullstemplet Bergen Py-Post 30.X.89. (15.-).NOK 46,-
75388NK 52 III b - 5 øre 20 mm - nær fullstemplet Christiania 26.VI.92. (30.-).NOK 44,-
75390NK 53 I - 10 øre 20 mm. (50.-).NOK 25,-
75391NK 53 III b - 10 øre 20 mm - fullstemplet Kragerø 13.2.1890. (10.-).NOK 15,-
75392NK 53 IV b - 10 øre 20 mm. (10.-).NOK 17,-
75393NK 53 VI - 10 øre 20 mm. (10.-).NOK 6,-
75394NK 53 VII - 10 øre 20 mm - type 1 - nær fullstemplet Nordlands Postexp. 20.XII.93. (15.-).NOK 28,-
75395NK 53 VIII - 10 øre 20 mm - Fullstemplet Sydbanens Postexp. 16.IV.94. (130.-).NOK 151,-
75396NK 54 II e - 20 øre 20 mm. (130.-).NOK 156,-
75397NK 54 V - 20 øre 20 mm. (15.-).NOK 51,-
75398NK 55 - 25 øre 20 mm. (100.-).NOK 71,-
75399NK 56 - 3 øre Centraltrykkeriet fintagget. (100.-).NOK 60,-
75400NK 57 - 10 øre Centraltrykkeriet fintagget. (15.-).NOK 11,-
75401NK 58 A - 20 øre Centraltrykkeriet fintagget. (75.-).NOK 45,-
75402NK 58 B - 20 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (150.-).NOK 51,-
75403NK 59 - 1 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (200.-).NOK 115,-
75404NK 60 - 3 øre Centraltrykkeriet grovtagget - nær fullstemplet Hamar 16.I.96. (220.-).NOK 170,-
75405NK 61 x - 5 øre Centraltrykkeriet grovtagget - type 1. (12.-).NOK 30,-
75406NK 61 x - 5 øre Centraltrykkeriet grovtagget - type 2. (225.-).NOK 253,-
75407NK 62 - 10 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (10.-).NOK 6,-
75408NK 63 - 20 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (80.-).NOK 150,-
75409NK 64 x - 50 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (180.-).NOK 132,-
75410NK 65 - 1 øre Knudsen grovtagget - nær fullstemplet Stjørdal 6.XII.98. (200.-).NOK 70,-
75411NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget. (35.-).NOK 16,-
75413NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget. (10.-).NOK 7,-
75414NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget. (25.-).Unsold
75415NK 70 - 25 øre Knudsen grovtagget. (180.-).Unsold
75416NK 71 - 35 øre Knudsen grovtagget. (180.-).NOK 61,-
75417NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget. (150.-).Unsold
75418NK 73 X - 1 øre - Knudsen fintagget (liggende vannmerke). (15.-).NOK 7,-
75419NK 74 X - 2 øre Knudsen fintagget (liggende vannmerke). (10.-).NOK 13,-
75420NK 74 Y - 2 øre Knudsen fintagget (stående vannmerke). (40.-).NOK 37,-
75421NK 75 X - 3 øre Knudsen fintagget (liggende vannmerke).NOK 17,-
75422NK 76 X - 5 øre Knudsen fintagget (liggende vannmerke).NOK 3,-
75423NK 76 Y - 5 øre Knudsen fintagget (stående vannmerke). (16.-).NOK 6,-
75424NK 77 I - 10 øre Knudsen fintagget. (5.-).NOK 2,-
75425NK 77 II X - 10 øre Knudsen fintagget (liggende vannmerke.NOK 5,-
75426NK 77 II Y - 10 øre Knudsen fintagget (stående vannmerke). (20.-).NOK 8,-
75427NK 78 - 15 øre - Knudsen fintagget. (80.-).NOK 46,-
75428NK 79 X - 20 øre - Knudsen fintagget (liggende vannmerke).NOK 55,-
75429NK 79 Y - 20 øre Knudsen fintagget (stående vannmerke). (20.-).NOK 38,-
75430NK 80 X - 25 øre - Knudsen fintagget (liggende vannmerke). (20.-).NOK 55,-
75431NK 80 Y - 25 øre Knudsen fintagget (stående vannmerke). (60.-).NOK 65,-
75432NK 81 - 30 øre - Knudsen fintagget. (20.-).NOK 35,-
75433NK 82 - 35 øre - Knudsen fintagget. (50.-).NOK 76,-
75434NK 83 X - 50 øre - Knudsen fintagget (liggende vannmerke). (15.-).NOK 16,-
75435NK 83 Y - 50 øre Knudsen fintagget (stående vannmerke). (80.-).NOK 131,-
75436NK 84 X - 60 øre - Knudsen fintagget (liggende vannmerke). (100.-).NOK 81,-
75437NK 84 Y - 60 øre - Knudsen fintagget (stående vannmerke). (100.-).NOK 71,-
75438NK 85 I - 1.00 kr på 2 skill 2 - pent rundstemplet merke. (325.-).NOK 110,-
75439NK 86 I - 1.50 kr på 2 skill 2 - med del av pakkepost-stempel. (700.-).NOK 240,-
75440NK 87 I - 2.00 kr på 2 skill 2 - med del av pakkepost-stempel. (650.-).Unsold
75441NK 88 - 30 øre på 7 skilling. (75.-).NOK 53,-
75442NK 89 - 1.00 kr Haakon 1907 - med del av pakkepost-stempel. (250.-).NOK 170,-
75443NK 90 - 1.50 kr Haakon 1907 - pent rundstemplet merke. (600.-).NOK 275,-
75444NK 91 - 2.00 kr Haakon 1907 - med del av pakkepost-stempel. (900.-).NOK 450,-
75445NK 92 a - 15 øre på 4 skilling. (90.-).NOK 200,-
75446NK 92 b - 15 øre på 4 skilling - nær fullstemplet Arendal 18.IX.08. (35.-).NOK 270,-
75447NK 93 - 1.00 kr Haakon 1909 - pent rundstemplet merke. (1.000.-).NOK 500,-
75448NK 94 - 1.50 kr Haakon 1909 - med del av pakkepost-stempel. (3.200.-).NOK 1100,-
75449NK 95 - 2.00 kr Haakon 1909 - sidevendt nær fullstemplet Svolvær 5.X.11. (60.-).NOK 260,-