Norge - Returmerker - stemplet/ustemplet/brev

Stopped 29/12-08
Obj.DescriptionPrice
75517RM 1 y - Som ubesørget rosalilla - letthengslet merke med god sentrering. (1.500.-).NOK 701,-
75518RM 1 y - Som ubesørget rosalilla - med del av Christiania ?0.II.87. (3.600.-).Unsold
75519RM 1 y - Som ubesørget rosalilla - merke med blekkstrek. Minimale tynnheter. (3.600).Unsold
75520RM 2 x - Som uindløst mørk grønn - med del av Christiania. (6.500.-).Unsold
75521RM 2 x - Som uindløst mørk grønn - merke med blekkstrek. Mangler en tagg. (6.500).NOK 1355,-
75522RM 2 y - Som uindløst blågrønn - velsentrert letthengslet merke. (850.-).NOK 306,-
75564RM 1 y - Som ubesørget rosalilla - stemplet Christiania 20.II.82 på meget pen konvolutt sendt til Bodø. Returnert og stemplet Bodø 28.III.82 på baksiden.NOK 1610,-
75565RM 2 x - Som uindløst mørk grønn - merke med blekk-kryss på konvolutt med liten rift sendt til Rena. Sidestemplet Christiania 22.V.82 og returstempel Rena 3.6.1882. Merket med små tagge-anmerkninger.Unsold