Norske Førstedagsbrev (1939-1965)

Stopped 03/09-08
Obj.DescriptionPrice
72928NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 495,-
72930NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 26,-
72931NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41 på uadessert konvolutt. (110.-).Unsold
72932NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 550,-
72933NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
72934NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41 på uadessert konvolutt. (90.-).NOK 52,-
72935NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 47,-
72936NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på uadessert konvolutt. (400.-).NOK 204,-
72937NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).Unsold
72938NK 306 - Rikstinget - Trondheim Rosenborg 26.9.42. (55.-).NOK 47,-
72939NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).Unsold
72940NK 309/310 - Postforening - Sandnes 12.10.42 på uadessert konvolutt. (35.-).NOK 217,-
72941NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (150.-).NOK 60,-
72942NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 17,-
72943NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 33,-
72944NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 19,-
72945NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
72946NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.V.44. (250.-).NOK 247,-
72947NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 27,-
72948NK 326/329 - Landshjelp II - Bruflat 1.12.44. (250.-).Unsold
72949NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945. (150.-).NOK 91,-
72950NK 343/344 - Folkemuseum - Kristiansand S 19.12.45. (200.-).NOK 66,-
72951NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Bergen 4.3.46. (180.-).NOK 61,-
72952NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46 på uadessert konvolutt. (180.-).NOK 75,-
72953NK 359/693 - Postjubileum - Bergen Bk. 15.4.47 på stor konvolutt. (400.-).NOK 175,-
72954NK 370 - Petter Dass - Bergen 1.7.47. (150.-).NOK 116,-
72955NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47 på uadessert konvolutt. (150.-).NOK 51,-
72956NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (275.-).NOK 100,-
72957NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo Elisenberg 1.12.48. (250.-).NOK 87,-
72958NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo 15.3.49. (1.000.-).Unsold
72959NK 377/379 - Kielland - Bergen Bko 9.5.49. (275.-).NOK 91,-
72960NK 380/382 - UPU - Trondheim Rosenborg 8.10.49 på uadessert konvolutt. (225.-).NOK 90,-
72961NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (175.-).NOK 61,-
72962NK 386/387 - Polio - Oslo 15.8.50. (300.-).Unsold
72963NK 404/406 - Garborg - Bergen 25.1.51. (250.-).Unsold
72964NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.400.-).NOK 860,-
72965NK 396 - 30 øre Haakon - Holmenkollbakken Oslo 1.10.51. (900.-).NOK 985,-
72966NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 77,-
72967NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Trondheim Lademoen 2.8.52. (50.-).NOK 26,-
72968NK 414 - Kreft - Trondheim Øya 1.6.53. (130.-).Unsold
72969NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 330,-
72970NK 418 - Kirkejubileum - Trondheim 15.7.53. (300.-).Unsold
72971NK 419/421 - Jernbanejubileum - Haugesund 30.4.54. (150.-).NOK 111,-
72972NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (120.-).NOK 120,-
72973NK 425/427 - Frimerkejubileum - Levanger 3.1.55. (30.-).NOK 23,-
72974NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
72975NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 66,-
72976NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Fornebu 2.1.56 på uadessert konvolutt. (325.-).Unsold
72977NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 64,-
72978NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 61,-
72979NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 66,-
72980NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 72,-
72981NK 448/450 - Geofysisk år - Hammerfest 1.7.57 på uadessert konvolutt. (60.-).NOK 26,-
72982NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 59,-
72983NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 27,-
72984NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo 12.1.59. (1.200.-).NOK 755,-
72985NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 65,-
72986NK 475/476 - Norges Vel - Tønsberg 26.5.59. (65.-).NOK 28,-
72987NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59 på rekommandert bruksbrev. Uvanlig. (950.-).NOK 1255,-
72988NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 85,-
72989NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 35,-
72990NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 600,-
72991NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Trondheim 26.2.60. (50.-).NOK 52,-
72992NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 48,-
72993NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 60,-
72994NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 32,-
72995NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 59,-
72996NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 35,-
72997NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 19,-
72998NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 30,-
72999NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 18,-
73000NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 15,-
73001NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 21,-
73002NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 27,-
73003NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 27,-
73004NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 27,-
73005NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 27,-
73006NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 22,-
73007NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 32,-
73008NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 9,-
73009NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 66,-
73010NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 7,-
73011NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 17,-
73012NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 17,-
73013NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 31,-
73014NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).Unsold
73015NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 35,-
73016NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 17,-
73017NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 17,-
73018NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 17,-
73019NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 17,-
73020NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).NOK 22,-
73021NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 22,-
73022NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).Unsold
73023NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 17,-
73024NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 17,-
73025NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 17,-
73026NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 17,-
73027NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 17,-
73028NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 27,-