Propagandamerker sluppet over Bergen under krigen.

Stopped 27/08-08
Obj.DescriptionPrice
7278615 øre - Alt for Tyskland ! - enkeltmerke med delvis lim.NOK 341,-
7278720+20 øre - Lofoten 4 mars 1941. Bidrag til mulkten - enkeltmerke uten lim. Svak brekk.NOK 171,-
7278830 øre - Wir fahren gegen Engelland ! - enkeltmerke uten lim. Vannrett btrekk.NOK 180,-
7278930 stk sølv. Vanaere og forakt har Quislings faerd ham bragt - enkeltmerke uten lim.NOK 350,-