Postens årssett 1969-2007

Stopped 09/07-08
Obj.DescriptionPrice
71862Postens årssett 1969. (2100.-).NOK 1710,-
71863Postens årssett 1970. (2000.-).NOK 1100,-
71864Postens årssett 1971. (1800.-).Unsold
71865Postens årssett 1972. (1200.-).Unsold
71866Postens årssett 1973. (650.-).NOK 350,-
71867Postens årssett 1974. (210.-).Unsold
71868Postens årssett 1975. (160.-).NOK 70,-
71869Postens årssett 1976. (175.-).NOK 36,-
71870Postens årssett 1977. (140.-).NOK 36,-
71871Postens årssett 1978. (155.-).Unsold
71872Postens årssett 1979. (115.-).NOK 36,-
71873Postens årssett 1980. (60.-).NOK 21,-
71874Postens årssett 1981. (150.-).NOK 51,-
71875Postens årssett 1982. (210.-).Unsold
71876Postens årssett 1983. (340.-).Unsold
71877Postens årssett 1984. (250.-).Unsold
71878Postens årssett 1985. (270.-).Unsold
71879Postens årssett 1986. (355.-).Unsold
71880Postens årssett 1987. (395.-).Unsold
71881Postens årssett 1988. (420.-).NOK 120,-
71882Postens årssett 1989. (435.-).Unsold
71883Postens årssett 1990. (440.-).Unsold
71884Postens årssett 1991. (450.-).Unsold
71885Postens årssett 1992. (435.-).Unsold
71886Postens årssett 1993. (420.-).Unsold
71887Postens årssett 1994. (450.-).NOK 166,-
71888Postens årssett 1995. (530.-).NOK 190,-
71889Postens årssett 1996. (510.-).NOK 200,-
71890Postens årssett 1997. (560.-).NOK 220,-
71891Postens årssett 1998. (530.-).NOK 220,-
71892Postens årssett 1999. (630.-).NOK 250,-
71893Postens årssett 2000. (580.-).NOK 270,-
71894Postens årssett 2001. (720.-).NOK 360,-
71895Postens årssett 2002. (745.-).Unsold
71896Postens årssett 2003. (700.-).NOK 410,-
71897Postens årssett 2004. (715.-).NOK 410,-
71898Postens årssett 2005. (750.-).NOK 575,-
71899Postens årssett 2006. (715.-).NOK 565,-
71900Postens årssett 2007. (750.-).NOK 580,-