Norge - Postfriske frimerker 1937-1972

Stopped 02/07-08
Obj.DescriptionPrice
71655NK 212 - 45 øre Luftpost II. (25.-).NOK 13,-
71656NK 213/216 - Haakon kronemerker 1937 - komplett serie. (160.-).NOK 55,-
71657NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - komplett serie. (210.-).NOK 93,-
71658NK 220 x/222 x - Turistmerker på tykt gult papir - komplett serie. (375.-).NOK 132,-
71659NK 220 y/222 y - Turistmerker uten vannmerke - komplett serie. (23.-).NOK 16,-
71660NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie. (180.-).Unsold
71661NK 225/228 - Dronning Maud - komplett serie. (34.-).Unsold
71662NK 229/232 - Kronemerker Løve - komplett serie. (215.-).Unsold
71663NK 233/236 - Nansen II - komplett serie. (110.-).NOK 38,-
71664NK 237/252 - Posthorn og Løve dyptrykk uten vannmerke - komplett serie inkludert 246 I og 245 b. (368.-).Unsold
71665NK 253 og 254 - Luftpost uten vannmerke og Hålogaland. (32.-).NOK 11,-
71666NK 255/258 - Redningsselskapet - komplett serie. (100.-).NOK 40,-
71667NK 259 - Legion. (750.).NOK 260,-
71668NK 260 - Universitetet. (500.-).Unsold
71669NK 261/268 - V-merker med vannmerke - 8 valører inkludert begge nyanser av 15 øre (se bilde). (194.-).Unsold
71670NK 269/271 og 273 - 30, 35, 40 og 60 øre V-merker med vannmerke. (203.-).Unsold
71671NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. (3.500.-). Attest : F.C. Moldenhauer. NOK 4300,-
71672NK 274/283 - V-merker uten vannmerke - 10 valører (se bilde). (91.-).Unsold
71673NK 284/288 - V-merker uten vannmerke - 5 valører (se bilde). (129.-).Unsold
71674NK 289 - 1.00 kr V-merke. (30.-).NOK 11,-
71675NK 290 - 1.50 kr V-merke. (50.-).NOK 20,-
71676NK 291 - 2.00 kr V-merke. (200.-).NOK 67,-
71677NK 292 - 5.00 kr V-merke. (275.-).NOK 94,-
71678NK 293 - 10 øre Hvit V. (10.-).Unsold
71679NK 294/299 - Snorre - komplett serie. (82.-).Unsold
71680NK 300/301 - Quisling. (170.-).Unsold
71681NK 302/305 - Nordraak - komplett serie. (85.-).Unsold
71682NK 306/308 - Rikstinget og Wessel. (12.-).NOK 6,-
71683NK 309/310 - Postforening - komplett serie. (9.-).Unsold
71684NK 311/313 - Nordkapp III - komplett serie. (60.-).Unsold
71685NK 314/317 - Grieg - komplett serie. (14.-).Unsold
71686NK 318 - Frontkjemper. (5.-).NOK 3,-
71687NK 319/321 - Landshjelp I - komplett serie. (39.-).Unsold
71688NK 322/324 - Krigsforlis - komplett serie. (30.-).Unsold
71689NK 325 - Gran. (4.-).Unsold
71690NK 326/329 - Landshjelp II - komplett serie. (40.-).Unsold
71691NK 330 - Hertugkrone. (25.-).NOK 13,-
71692NK 331/338 - Londonserien. (60.-).Unsold
71693NK 339/341 - Wergeland - komplett serie. (14.-).NOK 5,-
71694NK 342 - Røde Kors. (7.-).NOK 6,-
71695NK 343/344 - Folkemuseum - komplett serie. (23.-).NOK 15,-
71696NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - komplett serie. (37.-).Unsold
71697NK 349 - Wings for Norway. (5.-).Unsold
71698NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946. (20.-).NOK 10,-
71699NK 351 - 1.50 kr Haakon 1946. (50.-).NOK 27,-
71700NK 352 - 2.00 kr Haakon 1946. (375.-).NOK 126,-
71701NK 353 - 5.00 kr Haakon 1946. (275.-).NOK 91,-
71702NK 354 - 25 øre Løve 1946. (5.-).Unsold
71703NK 355 - 30 øre Løve 1946. (90.-).NOK 32,-
71704NK 356 - 40 øre Løve 1946. (60.-).NOK 22,-
71705NK 357 - 55 øre Løve 1946. (325.-).NOK 115,-
71706NK 358 - 80 øre Løve 1946. (325.-).NOK 115,-
71707NK 359/369 - Postjubileum - komplett serie. (291.-).NOK 96,-
71708NK 370 og 371 - Petter Dass og Haakon 75 år. (16.-).NOK 6,-
71709NK 372/373 - Skogselskap - komplett serie. (31.-).Unsold
71710NK 374 - Røde Kors provisorie - alle tre typer. (115.-).NOK 46,-
71711NK 375/376 - Løveprovisorier - komplett serie. (28.-).Unsold
71712NK 377/379 - Kielland - komplett serie. (48.-).NOK 22,-
71713NK 380/382 - Verdenspostforeningen - komplett serie. (13.-).NOK 6,-
71714NK 383/385 - Oslo 900 år - komplett serie. (19.-).NOK 9,-
71715NK 386/387 - Poliomyelitt - komplett serie. (80.-).NOK 28,-
71716NK 388/392 - Posthorn 1950 - komplett serie. (61.-).NOK 21,-
71717NK 393 - 25 øre rød Haakon. (6.-).NOK 4,-
71718NK 394 - 25 øre lilla-grå Haakon. (185.-).NOK 70,-
71719NK 395 - 30 øre lilla-grå Haakon. (70.-).NOK 37,-
71720NK 396 - 30 øre rød Haakon. (6.-).NOK 6,-
71721NK 397 - 35 øre Haakon. (135.-).NOK 50,-
71722NK 398 - 45 øre Haakon. (18.-).NOK 8,-
71723NK 399 - 50 øre Haakon. (40.-).NOK 15,-
71724NK 400 - 55 øre gul Haakon. (17.-).NOK 10,-
71725NK 401 - 55 øre blå Haakon. (20.-).NOK 11,-
71726NK 402 - 60 øre Haakon. (125.-).NOK 65,-
71727NK 403 - 80 øre Haakon. (25.-).NOK 9,-
71728NK 404/406 - Garborg - komplett serie. (56.-).NOK 19,-
71729NK 407/409 - Olympiske vinterleker 1952 - komplett serie. (150.-).NOK 72,-
71730NK 410 og 413 - Haakon og Posthorn provisorier. (9.-).NOK 4,-
71731NK 411/412 - Haakon VII 80 år. (13.-).NOK 6,-
71732NK 414 - Kreft. (17.-).Unsold
71733NK 415 - 20 øre Nordkapp IV. (110.-).Unsold
71734NK 416 - 30 øre Nordkapp IV. (130.-).Unsold
71735NK 417 - 55 øre Nordkapp IV. (140.-).Unsold
71736NK 419/421 - Jernbanejubileum - komplett serie. (32.-).NOK 15,-
71737NK 422/424 - Telegrafjubileum - komplett serie. (20.-).NOK 8,-
71738NK 425/427 - Frimerkejubileum - komplett serie. (11.-).NOK 9,-
71739NK 422/430 - Norwex 1955 - komplett serie. (345.-).Unsold
71740NK 431 - 25 øre Haakon. (12.-).Unsold
71741NK 432 - 35 øre Haakon. (40.-).NOK 26,-
71742NK 433 - 40 øre Haakon. (15.-).Unsold
71743NK 434 - 50 øre Haakon. (35.-).NOK 26,-
71744NK 435 - 65 øre Haakon. (10.-).NOK 7,-
71745NK 436 - 70 øre Haakon. (150.-).NOK 51,-
71746NK 437 - 75 øre Haakon. (25.-).NOK 12,-
71747NK 438 - 90 øre Haakon. (15.-).NOK 6,-
71748NK 439/440 - Regjeringsjubileum - komplett serie. (8.-).NOK 5,-
71749NK 441/442 - Martha - komplett serie. (45.-).NOK 16,-
71750NK 443/444 - Nordens dag - komplett serie. (10.-).NOK 4,-
71751NK 445/447 - Nordkapp V - komplett serie. (155.-).NOK 54,-
71752NK 448/450 - Geofysisk år - komplett serie. (15.-).NOK 6,-
71753NK 451/452 - Haakon VII 85 år - komplett serie. (12.-).Unsold
71754NK 453 - 25 øre grønn Olav. (12.-).Unsold
71755NK 454 - 25 øre grønnoliven Olav. (12.-).Unsold
71756NK 455 - 30 øre Olav. (16.-).Unsold
71757NK 456 - 35 øre brunrød Olav. (7.-).Unsold
71758NK 457 - 35 øre grønn Olav. (50.-).NOK 18,-
71759NK 458 - 40 øre brunrød Olav. (7.-).Unsold
71760NK 459 - 40 øre grå Olav. (35.-).Unsold
71761NK 460 - 45 øre Olav. (10.-).Unsold
71762NK 461 - 50 øre olivengul Olav. (50.-).NOK 18,-
71763NK 462 - 50 øre rød Olav. (75.-).NOK 26,-
71764NK 463 - 55 øre Olav. (15.-).NOK 6,-
71765NK 464 - 60 øre Olav. (45.-).NOK 16,-
71766NK 465 - 65 øre Olav. (20.-).NOK 8,-
71767NK 466 - 80 øre Olav. (95.-).NOK 31,-
71768NK 467 - 85 øre Olav. (16.-).NOK 6,-
71769NK 468 - 90 øre Olav. (12.-).NOK 5,-
71770NK 469 - 1.00 kr Olav. (15.-).NOK 9,-
71771NK 470 - 1.50 kr Olav. (32.-).NOK 14,-
71772NK 471 - 2.00 kr Olav. (100.-).NOK 40,-
71773NK 472 - 5.00 kr Olav. (450.-).NOK 162,-
71774NK 473 - 10.00 kr Olav. (60.-).NOK 29,-
71775NK 479/490 - Norske frimerker 1960 - 12 merker. (392.-).NOK 168,-
71776NK 491/505 - Norske frimerker 1961 - 15 merker. (119.-).NOK 41,-
71777NK 506/512 - Norske frimerker 1962 - 7 merker. (115.-).Unsold
71778NK 513/529 - Bruksmerker ståltrykk - komplett serie. (437.-).NOK 146,-
71779NK 530/548 - Norske frimerker 1963 - 19 merker. (168.-).NOK 56,-
71780NK 549/559 - Norske frimerker 1964 - 11 merker. (129.-).NOK 44,-
71781NK 560/570 - Norske frimerker 1965 - 11 merker. (126.-).Unsold
71782NK 571/584 - Norske frimerker 1966 - 14 merker. (132.-).Unsold
71783NK 585/598 - Norske frimerker 1967 - 15 merker. (145.-).NOK 49,-
71784NK 599/616 - Norske frimerker 1968 - 18 merker. (117.-).NOK 39,-
71785NK 617/640 - Norske frimerker 1969 - 24 merker. (392.-).NOK 131,-
71786NK 641/665 - Norske frimerker 1970 - 25 merker. (339.-).Unsold
71787NK 666/679 - Norske frimerker 1971 - 14 merker. (105.-).Unsold
71788NK 680/702 - Norske frimerker 1972 - 22 merker inkl. miniark. (275.-).NOK 120,-