Norske Førstedagsbrev (1938-1965)

Stopped 11/06-08
Obj.DescriptionPrice
70902NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - med alle tre merker luksus-stemplet Paradis 20.4.38. Konvolutten er uforsiktig åpnet slik at 20-øren har fått en rift i venstre side. (1.000.-).NOK 435,-
70903NK 254 - Hålogaland - fireblokk stemplet Sandnes 16.5.41 på sensusrert konvolutt sendt til Sverige.Unsold
70904NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (75.-).Unsold
70905NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
70906NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
70907NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 277,-
70908NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 45,-
70909NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 47,-
70910NK 300/301 - Quisling - Kristiansand S 1.2.42. (400.-).Unsold
70911NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).Unsold
70912NK 306 - Rikstinget - Oslo Sollo 26.9.42 på uadressert konmvolutt. (55.-).NOK 19,-
70913NK 307/308 - Wessel - Trondheim Rosenborg 6.10.42. (15.-).NOK 6,-
70914NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42 på rekommandert brevkort. (35.-).NOK 49,-
70915NK 313/316 - Nordkapp III - Trondheim Singsaker 1.4.43 på pent brevkort. (150.-).Unsold
70916NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 17,-
70917NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 27,-
70918NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43 på sensusrert konvolutt til Sverige. (55.-).NOK 33,-
70919NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43 på sensurert konvolutt til Nederland. (180.-).NOK 61,-
70920NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo Bko 20.V.44 på sensurert brevkort til Sverige. (250.-).Unsold
70921NK 325 - Gran - Egersund 30.7.44. (40.-).Unsold
70922NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo Majorstua 1.12.44 på uadressert konvolutt. (250.-).NOK 105,-
70923NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945 på sensurert konvolutt til Sverige. (150.-).NOK 88,-
70924NK 342 - Røde Kors - Kristiansand S 22.9.45. (150.-).Unsold
70925NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (200.-).NOK 81,-
70926NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (180.-).NOK 83,-
70927NK 349 - Little Norway - Oslo Solli 28.3.46 på konvolutt til Sverige. Oppfrankert med NK 240. (180.-).NOK 61,-
70928NK 350 - 1.00 kr Haakon - Horten 7.VI.46 på uadressert konvolutt.Unsold
70929NK 370 - Petter Dass - Bergen 1.7.47. (150.-).Unsold
70930NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo Torshov 2.8.47 på uadressert konvolutt. (150.-).Unsold
70931NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (275.-).NOK 102,-
70932NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo Elisenberg.12.48. (250.-).NOK 86,-
70933NK 375 - 25 på 20 øre Løve - fireblokk stemplet Oslo 15.3.49 på litt nedklippet banko-konvolutt. (1.000.-).Unsold
70934NK 377/379 - Kielland - Oslo Bko 9.5.49. (275.-).Unsold
70935NK 380/382 - UPU - Trondheim Rosenborg 8.10.49. (225.-).NOK 93,-
70936NK 376 - 45 på 40 øre Løve - Oslo 1.12.49 på rekommandert trykksak til Sverige. Svak brekk i konvolutten berører ikke merket. (2.500.-).NOK 2550,-
70937NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (175.-).Unsold
70938NK 386/387 - Polio - Oslo 15.8.50. (300.-).Unsold
70939NK 404/406 - Garborg - Oslo 25.1.51. (250.-).Unsold
70940NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.400.-).Unsold
70941NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (100.-).NOK 35,-
70942NK 407/409 - OL 1952 - Oslo VI. Olympiske Vinterleker 1.10.51 på uardressert konvolutt. (190.-).NOK 66,-
70943NK 394 - 25 øre grå Haakon - Oslo 24.10.51. Prima. (3.900.-).NOK 3901,-
70944NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Trondheim Lademoen 2.8.52. (50.-).NOK 32,-
70945NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 84,-
70946NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).Unsold
70947NK 418 - Kirkejubileum - Trondheim 15.7.53. (300.-).Unsold
70948NK 419/421 - Jernbanejubileum - Haugesund 30.4.54. (150.-).Unsold
70949NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo. 10.12.54. (120.-).Unsold
70950NK 425/427 - Frimerkejubileum - Sande i Vestfold 3.1.55. (30.-).Unsold
70951NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
70952NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56 og Brumunddal 2.1.56 på to bruksbrev. (325.-).NOK 101,-
70953NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).Unsold
70954NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 29,-
70955NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 27,-
70956NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 83,-
70957NK 448/450 - Geofysisk år - alle merker fullstemplet Nordkapp 1.7.57. (60.-).NOK 62,-
70958NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 31,-
70959NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo Gamlebyen 1.4.58. (10.-).NOK 18,-
70960NK 469/473 - Olav Kronemerker - Brumunddal 12.1.59. (1.200.-).Unsold
70961NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).Unsold
70962NK 475/476 - Norges Vel - Sande i Vestfold 26.5.59. (65.-).Unsold
70963NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (950.-).Unsold
70964NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 32,-
70965NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).Unsold
70966NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 752,-
70967NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Trondheim 26.2.60. (50.-).NOK 32,-
70968NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
70969NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).Unsold
70970NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 17,-
70971NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 17,-
70972NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 32,-
70973NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 21,-
70974NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 22,-
70975NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 18,-
70976NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 26,-
70977NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 8,-
70978NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).Unsold
70979NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).Unsold
70980NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 9,-
70981NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
70983NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).Unsold
70984NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).Unsold
70985NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).Unsold
70986NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).Unsold
70987NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).Unsold
70988NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 6,-
70989NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 13,-
70990NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).Unsold
70991NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).Unsold
70992NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).Unsold
70993NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 9,-
70994NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 9,-
70995NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 12,-
70996NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 16,-
70997NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).Unsold
70998NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).Unsold
70999NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).Unsold
71000NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 302,-
71001NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 12,-
71002NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 12,-
71003NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).Unsold
71004NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 12,-
71005NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 12,-
71006NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 10,-