Norske Førstedagsbrev (1938-1973)

Stopped 13/05-08
Obj.DescriptionPrice
70206NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.600.-).NOK 1421,-
70207NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).Unsold
70208NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (350.-).Unsold
70209NK 254 - Hålogaland - på uadressert konvoluttOslo 16.5.41 på uadressert konvolutt. (50.-).Unsold
70210NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41 på uadressert konvolutt. (110.-).NOK 61,-
70211NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
70212NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 330,-
70213NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 47,-
70214NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).Unsold
70215NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 206,-
70216NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 47,-
70217NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (55.-).NOK 24,-
70218NK 307/308 - Wessel - Trondheim Rosenborg 6.10.42. (15.-).NOK 16,-
70219NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).Unsold
70220NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43 på uadressert konvolutt. (20.-).NOK 36,-
70221NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 20,-
70222NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 30,-
70223NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 108,-
70224NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 33,-
70225NK 326/329 - Landshjelp II - Tvedestrand 1.12.44 på uadressert konvolutt. (250.-).Unsold
70226NK 330 - Hertugkrone - Abelsø 15.2.45 på uadressert konvolutt. (650.-).Unsold
70227NK 331/338 - Londonserien - Bergen Minde 5.7.45 (Sør-Norge). (300.-).NOK 385,-
70228NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45 på uadressert konvolutt. (200.-).NOK 75,-
70229NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Egersund 4.3.46. (180.-).NOK 131,-
70230NK 349 - Little Norway - Trondheim Rosenborg 28.3.46. (180.-).NOK 70,-
70231NK 359/693 - Postjubileum - Oslo Bko. 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).Unsold
70232NK 370 - Petter Dass - Stod 1.7.47. (150.-).NOK 61,-
70233NK 371 - Haakon VII 75 år - Sande i Vestfold 2.8.47. (150.-).NOK 228,-
70234NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (275.-).NOK 181,-
70235NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo Elisenberg 1.12.48. (250.-).Unsold
70236NK 380/382 - UPU - Namsos 8.10.49. (225.-).NOK 195,-
70237NK 383/385 - Oslo 900 år - Horten 15.5.50 på uadressert konvolutt. (175.-).NOK 70,-
70238NK 386/387 - Polio - Oslo Majorstua 15.8.50. (300.-).NOK 152,-
70239NK 404/406 - Garborg - Oslo 25.1.51. (250.-).NOK 93,-
70240NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 91,-
70241NK 410 - 30 øre på 25 øre Haakon (sammen med NK 395/396) - Oslo Homansby 7.12.51 på bruksbrev sendt til London. (1.300.-).NOK 751,-
70242NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 27,-
70243NK 414 - Kreft - Gjøvik 1.6.53 på uadressert konvolutt. (130.-).NOK 68,-
70244NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).Unsold
70245NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).NOK 111,-
70246NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).Unsold
70247NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo Vika 10.12.54. (120.-).NOK 61,-
70248NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 18,-
70249NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 141,-
70251NK 438 - 90 øre Haakon - Horten 1.11.55. (75.-).NOK 88,-
70252NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 144,-
70253NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 24,-
70254NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).Unsold
70255NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 19,-
70256NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 75,-
70257NK 448/450 - Geofysisk år - Hammerfest 1.7.57 på uadressert konvolutt. (60.-).NOK 50,-
70258NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57 på uadressert konvolutt. (60.-).NOK 50,-
70259NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo Vika 1.4.58. (10.-).NOK 7,-
70260NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo Majorstua 2.2.59. (55.-).NOK 34,-
70261NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).NOK 503,-
70262NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 32,-
70263NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59 på uadressert konvolutt. (65.-).NOK 32,-
70264NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 555,-
70265NK 479/480 - Blomster - Smestad 12.1.60. (95.-).NOK 52,-
70266NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo Vika 26.2.60. (50.-).NOK 47,-
70267NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 62,-
70268NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).Unsold
70269NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).Unsold
70270NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 625,-
70271NK 617/621 - Bruksmerker - Oslo 23.1.69. (15.-).Unsold
70272NK 622/623 - Norden - Oslo 28.2.69. (14.-).NOK 17,-
70273NK 624/625 - Rutebok og Trygg trafikk - Oslo 24.3.69. (10.-).Unsold
70274NK 626/627 - Europa 1969 - Oslo 28.4.69. (16.-).NOK 7,-
70275NK 628/629 - Johan Hjort - Oslo 30.5.69. (25.-).NOK 10,-
70276NK 630 - Træna - Oslo 18.6.69. (12.-).Unsold
70277NK 631 - 20 kr Olav - Oslo 14.8.69. (125.-).NOK 47,-
70278NK 632/633 - Vigeland - Oslo 8.9.69. (14.-).NOK 14,-
70279NK 634/635 - Folketelling - Oslo 10.10.69. (14.-).NOK 14,-
70280NK 636/638 - Olav kronemerker fosfor - Oslo 3.11.69. (30.-).NOK 14,-
70281NK 639/640 - Maud - Oslo 26.11.69. (13.-).Unsold
70282NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).Unsold
70283NK 646/648 - 70, 80 og 100 øre ståltrykk - Oslo 16.3.70. (20.-).NOK 15,-
70284NK 649/652 - Naturvernåret - Oslo 10.4.70. (45.-).NOK 23,-
70285NK 653/654 - Frigjøring - Oslo 8.5.70. (18.-).NOK 8,-
70286NK 655/657 - Bergen 900 år - Bergen 23.6.70. (30.-).NOK 12,-
70287NK 658/659 - F.N. 25 år - Oslo 15.9.70. (19.-).NOK 8,-
70288NK 660/663 - Vitenskapsmenn - Oslo 15.10.70. (35.-).NOK 14,-
70289NK 664/665 - Fysisk fostring - Oslo 17.11.70. (10.-).NOK 10,-
70290NK 666/667 - Tønsberg 1100 år - Tønsberg 20.1.71. (12.-).Unsold
70291NK 668/669 - Stortinget - Oslo 23.2.71. (12.-).NOK 12,-
70292NK 670/671 - Flyktning 71 - Oslo 26.3.71. (10.-).Unsold
70293NK 672/673 - Hans Nielsen Hauge - Oslo 27.4.71. (10.-).NOK 6,-
70294NK 674/675 - Oslo Bispedømme - Oslo 21.5.71. (15.-).Unsold
70295NK 676 - Antarktistraktaten - Oslo 23.6.71. (20.-).NOK 15,-
70296NK 677/679 - Eventyr I - Oslo 17.11.71. (10.-).NOK 6,-
70297NK 680/681 - 80 og 120 øre ståltrykk - Oslo 23.2.72. (10.-).NOK 5,-
70298NK 682/683 - Sparebankene - Oslo 10.4.72. (12.-).NOK 6,-
70299NK 684/685 - Posthornet 100 år - Oslo 6.5.72. (10.-).Unsold
70300NK 686 - Posthornet 100 år (Blokk 1) - Oslo 6.5.72. (60.-).NOK 40,-
70301NK 687/690 - Norges samling - Hafrsfjord 7.6.72. (35.-).Unsold
70302NK 691/692 - Haakon VII 100 år - Oslo 3.8.72. (15.-).NOK 7,-
70303NK 693/694 - Ungdom og Fritid - Oslo 15.8.72. (14.-).NOK 13,-
70304NK 695/696 - Interjunex - Kristiansand 25.8.72. (50.-).Unsold
70305NK 697/699 - Polarskuter - Oslo 20.9.72. (26.-).NOK 11,-
70306NK 700/702 - Eventyr II - Oslo 15.11.72. (12.-).Unsold
70307NK 703/705 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 15.2.73. (10.-).Unsold
70308NK 706/707 - Leprabasillen - Oslo 28.2.73. (15.-).Unsold
70309NK 708/709 - Europa 1973 - Oslo 30.4.73. (15.-).Unsold
70310NK 710/711 - Nordens Hus - Oslo 15.2.73. (13.-).Unsold
70311NK 712/713 - Kong Olav 70 år - Oslo 2.7.73. (13.-).Unsold
70312NK 714/715 - Jacob Aall - Oslo 22.8.73. (13.-).Unsold
70313NK 716/718 - Samisk håndverk - Oslo 15.2.73. (17.-).Unsold
70314NK 719/721 - Blomster II - Oslo 15.11.73. (12.-).Unsold
70315NK 722/723 - Geografisk oppmåling - Oslo 14.12.73. (15.-).NOK 13,-