Stemplete krigsmerker

Stopped 26/02-08
Obj.DescriptionPrice
69886NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.Unsold
69887NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.Unsold
69888NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.Unsold
69889NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.Unsold
69890NK 225 - 10 øre Dronning Maud.Unsold
69891NK 226 - 15 øre Dronning Maud.Unsold
69892NK 227 - 20 øre Dronning Maud.Unsold
69893NK 228 - 30 øre Dronning Maud.Unsold
69894NK 233 - 10 øre Nansen II.Unsold
69895NK 234 - 15 øre Nansen II.Unsold
69896NK 235 - 20 øre Nansen II.Unsold
69897NK 265 - 30 øre Nansen II.Unsold
69898NK 254 - 15 øre Hålogaland.Unsold
69899NK 255 - 10 øre Redningsselskapet.Unsold
69900NK 256 - 15 øre Redningsselskapet.Unsold
69901NK 257 - 20 øre Redningsselskapet.Unsold
69902NK 258 - 30 øre Redningsselskapet.Unsold
69903NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.Unsold
69904NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.Unsold
69905NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69906NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69907NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69908NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69909NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69910NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69911NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69912NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69913NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69914NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69915NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69916NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69917NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Litt smussig i nedre kant. Attest : F.C. Moldenhauer.Unsold
69918NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.Unsold
69919NK 274 - 1 øre V-merke.Unsold
69920NK 275 - 2 øre V-merke.Unsold
69921NK 276 - 3 øre V-merke.Unsold
69922NK 277 - 5 øre V-merke.Unsold
69923NK 278 - 7 øre V-merke.Unsold
69924NK 279 - 10 øre V-merke.Unsold
69925NK 280 - 12 øre V-merke.Unsold
69926NK 281 - 15 øre V-merke.Unsold
69927NK 282 - 20 øre V-merke.Unsold
69928NK 283 - 25 øre V-merke.Unsold
69929NK 284 - 30 øre V-merke.Unsold
69930NK 285 - 35 øre V-merke.Unsold
69931NK 286 - 40 øre V-merke.Unsold
69932NK 287 - 50 øre V-merke.Unsold
69933NK 288 - 60 øre V-merke.Unsold
69934NK 289 - 1.00 kr V-merke.Unsold
69935NK 290 - 1.50 kr V-merke.Unsold
69936NK 291 - 2.00 kr V-merke.Unsold
69937NK 292 - 5.00 kr V-merke.Unsold
69938NK 293 - 10 øre Hvit V.Unsold
69939NK 300 - 20 øre Quisling.Unsold
69940NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.Unsold
69941NK 306 - 20 øre Rikstinget.Unsold
69942NK 309 - 20 øre Postforening.Unsold
69943NK 310 - 30 øre Postforening.Unsold
69944NK 318 - 20 øre Frontkjemper.Unsold
69945NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.Unsold
69946NK 320 - 20 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.Unsold
69947NK 321 - 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.Unsold
69948NK 322 - 10 øre Krigsforlis.Unsold
69949NK 323 - 15 øre Krigsforlis.Unsold
69950NK 324 - 20 øre Krigsforlis.Unsold
69951NK 325 - 40 øre Gran.Unsold
69952NK 326 - 5 øre Landshjelp II.Unsold
69953NK 327 - 10 øre Landshjelp II.Unsold
69954NK 328 - 15 øre Landshjelp II.Unsold
69955NK 329 - 20 øre Landshjelp II.Unsold
69956TM 48 - 5 øre Solkors.Unsold
69957TM 49 - 7 øre Solkors.Unsold
69958TM 50 - 10 øre Solkors.Unsold
69959TM 51 - 15 øre Solkors.Unsold
69960TM 52 - 20 øre Solkors.Unsold
69961TM 53 - 25 øre Solkors.Unsold
69962TM 54 - 30 øre Solkors.Unsold
69963TM 55 - 35 øre Solkors.Unsold
69964TM 56 - 40 øre Solkors.Unsold
69965TM 57 - 60 øre Solkors.Unsold
69966TM 58 - 1 Kr Solkors.Unsold