Oblater og merkater - Cinderellas (12)

Stopped 19/02-08
Obj.DescriptionPrice
68078NORSK ARBEJDE - Norske Samfund (!).NOK 95,-
68079PAX - Norge. (*).NOK 5,-
68080SELSKABET FOR SKIBBRUDNES REDNING - 5 øre rød 1904. (!).NOK 13,-
68081NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 3 øre rød 1904. (**).NOK 22,-
68082NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre blå 1904. (*).NOK 7,-
68083NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre mørk blå grovtagget. (**).NOK 22,-
68084NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre grønnlig blå 1932. (**).NOK 16,-
68085NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre mørk blå 1932. (**).NOK 16,-
68086HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1904. (**).NOK 8,-
68087HJELP TIL ARBEIDE - 1904. (*).NOK 5,-
68088DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFORENING - 1906 (*)..NOK 5,-
68089HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1906. (**).NOK 7,-
68090BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - tysk tekst. (!).NOK 14,-
68091BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Statsporten. (*).NOK 10,-
68092BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Håkonshallen. (*).NOK 32,-
68093BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Mariakirken. (*).NOK 110,-
68094BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Bryggen. (**).NOK 47,-
68095BORT MED RUSDRIKKENE - Asbjørn Kloster 1910. (**).NOK 23,-
68096ALT FOR NORGE - BRUG NORSKE VARER. (*).NOK 18,-
68097N.T.U.S. - 1911. (**).NOK 6,-
68098PLEIESTIFTELSEN FOR SMAABØRN - 1912. (**).NOK 6,-
68099DE NORSKE BOGHANDLERES UNDERSTØTTELSESFOND - 1913. (*).NOK 11,-
68100ALDERSFONDET H.F.C. - 10 øre grønn 1914. (**).NOK 23,-
68101NED MED MILITARISMEN - LEVE SOCIALISMEN - 1914. (**).NOK 12,-
68102NORGE 1914 - LEVE SOCIALISMEN - CENSUR - 1914. (**).NOK 6,-
68103NORGE 1814-1914 - Jeg vil værge mit land. (**).NOK 41,-
68104Til indtægt for socialt arbeide i Christiania. (**).NOK 17,-
68105NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (**).NOK 201,-
68106NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 52,-
68107NORWEGENS HUNDERTJAHR AUSSTELLUNG KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 52,-
68108EXPOSITION DU CENTENAIRE EN NORVEGE KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 52,-
68109CENTENARY EXHIBITION OF NORWAY KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 62,-
68110DEN NORSKE UKE - 1914. (**).NOK 16,-
68111NORSK HOTELLFORENING - Strynsvandet ved Hjelle - brun 1916 (**)..NOK 90,-
68112NORSK HOTELLFORENING - Nordkap - grønn - 1916. (**).NOK 80,-
68113NORSK HOTELLFORENING - Bergen Valkendorfstaarn - blå 1916. (**).NOK 62,-
68114NORSK HOTELLFORENING - Christiania Akershus - grønn 1916. (**).NOK 34,-
68115NORSK HOTELLFORENING - Stavanger Domkirke - rød 1916. (**).NOK 37,-
68116NORSK HOTELLFORENING - Skjeggedalsfos Hardanger - brun 1916. (**).NOK 61,-
68117NORSK HOTELLFORENING - Romsdalshorn - grønn 1916. (**).NOK 81,-
68118NORSK HOTELLFORENING - Hitterdals Kirke - blå 1916. (**).NOK 64,-
68119NORSK HOTELLFORENING - Trondhjem Domkirke - fiolett 1916. (**).NOK 110,-
68120NORSK HOTELLFORENING - Mesnafossen - brun 1916. (**).NOK 71,-
68121VERN OM DYRENE - 1916. (**).NOK 6,-
68122KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation og Karma - grønn 1917. (**).NOK 65,-
68123KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation - fiolett 1917. (**).NOK 65,-
68124KARMA OG REINKARNATION LEGION - At tjene - blå 1917. (**).NOK 26,-
68125KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation betyr... - grønn 1917. (**).NOK 26,-
68126KARMA OG REINKARNATION LEGION - Sjælen utvikles - grønn 1917. (**).NOK 80,-
68127KARMA OG REINKARNATION LEGION - Synd - fiolett 1917. (**).NOK 27,-
68128KARMA OG REINKARNATION LEGION - Guds Tanke - grønn 1917. (**).NOK 80,-
68129KRA. FILATELIST-KLUB UTSTILLING 1918. (**).NOK 23,-
68130N.K.U.F. - 1930. (**).NOK 6,-
68131I kjærleik varm og mild me legg vår vilje til - 1930. (!).NOK 22,-
68132I.O.G.T. - lys blå. (**).NOK 16,-
68133NORGES VANFØRELAG - 1932. (**).NOK 6,-
68134NASJONALHJELPEN. (!).NOK 5,-
68135NORWEX 1955. (**).NOK 26,-
68136DE-NO-FIL Oslo 1951. (**).NOK 21,-
68137DEN NORSKE LEGION - 1940. (**).NOK 16,-
68138KRIGSFANGEHJÆLP - 5 øre. (!).NOK 7,-
68139NJF (**).NOK 16,-
68140BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE (**).NOK 16,-
68141ICOPAL. (!).NOK 37,-
68142KJØP NORSKE KLOAKRØR - A/S Stavanger Cementfabrik. Skade i venstre side. (!).NOK 220,-
68143A/S BERGEN MASKINFORRETNING (!).NOK 61,-
68144OSRAM 1/2 watt (!).NOK 22,-
68145ED.B.GIERTSEN 1848-1948 (o).NOK 131,-
68146DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 28,-
68147DEN VISE KJØBER AEG LAMPEN (!).NOK 37,-
68148NORMANDSFORBUNDET 1925 (o).NOK 31,-
68149POSTGIRO - Den ideelle betalingsform (!).NOK 6,-
68150SELVHJELPSFORENINGEN - 10 øre blå. (!).NOK 6,-
68151SELVHJELPSFORENINGEN - 10 øre rød. (*).NOK 6,-
68152ASSURER I TYR. (!).NOK 141,-
68153GODT LYS GODT ARBEIDE. (!).NOK 6,-
68154ASSURER MOT INDBRUDD! Trondhjems Forsikringsselskab. (!).NOK 835,-
68155AEG NITRALAMPE. (!).NOK 43,-
68156WESTINGHOUSE. (!).NOK 12,-
68157S-S-R-V - Johs Reyn Oslo. (!).NOK 126,-
68158AVHOLDSFOLKETS PRESSEFOND (!).NOK 5,-
68159AKADEMISK BYGGFORENING - Bygge og Bolig. (!).NOK 16,-
68160KOM TIL OSLO - Sport Rekreasjon Fornøielser. (!).NOK 42,-
68161UKEN FOR BEDRE BYGGESKIKK, Oslo 3-13 septbr. 1931. (!).NOK 160,-
68162WERRING Canning Co A/S, Kristiansund N. (!).NOK 210,-
68163NRK - Våkn opp (gull, svart og rød). (!).NOK 115,-
68164HERKULES TAKPAPP. (!).NOK 85,-
68165VORT FIRMA ER NORSK - STØTT OS - Ingeniør G.Gran, Bergen (!).NOK 32,-
68166NORGES FINNEMISJONSSELSKAP (!).NOK 7,-
68167RAKO. (!).NOK 61,-
68168STORMSIKRE TAK - Eternit takskifer. (o).NOK 111,-
68169SPIS FISK. (!).NOK 61,-
68170NIDAROS. (!).NOK 7,-
68171ROALD AMUNDSENS BYGGEFOND (!).NOK 6,-
68172SPAR PÅ SMØREOLJEN - Hold hjulene igang - ta vare på spilloljer. (!),NOK 160,-
68173JUBILEUMSUTSTILLINGEN Sandnes 1935. (*).NOK 200,-
68174OVER TIL SOUTH STATE (!).NOK 14,-
68175TIL INNTEKT FOR SØRLANDETS REDNIGSSKØYTE. (!).NOK 42,-
68176TIL REDNINGSSKØITEN HAUGESUND. (!).NOK 115,-
68177ORDEN RETTFERD FRED - Nasjonal Samling (**).NOK 26,-
68178ÅLESUND 1848-1948. (*).NOK 5,-
68179ÅLESUND HAR SØLV I BUNN. (**).NOK 25,-
68180NORSK DELTAGELSE - Squaw Valley Roma 1960 (**).NOK 11,-
68181NORSK DELTAGELSE - Innsbruck Tokio 1964 (**).NOK 11,-
68182BERGEN FESTIVAL - 1953 (**).NOK 9,-
68183BERGEN FESTIVAL - 1954 (**).NOK 6,-
68184LOTTESAK ER FORSVARSSAK. (**).NOK 37,-
68185LEDINGEN. (**).NOK 6,-
68186OL 1956 - brun (**).NOK 15,-
68187NORSK TEATER 1850-1950 (**).NOK 22,-
68188VÆR GOD MOT ALLE DYR - Dyrebeskyttelsen Norge - blå (**).NOK 6,-
68189VÆR GOD MOT ALLE DYR - Dyrebeskyttelsen Norge - rød (**).NOK 6,-
68190VÆR GOD MOT ALLE DYR - Bli medlem av dyrebeskyttelsforening (**).NOK 16,-
68191VÆR GOD MOT ALLE DYR - Bli medlem av dyrebeskyttelsforening (**).NOK 6,-
68192DYREBESKYTTELSEN I NORGE - Vær god mot alle dyr (**).NOK 7,-
68193DYREBESKYTTELSEN NORGE (**).NOK 6,-
68194POLFLYVNINGEN 1926 - Amundsen Ellsworth. (!).NOK 76,-