Norske Førstedagsbrev (1938-1977)

Stopped 06/02-08
Obj.DescriptionPrice
67688NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.600.-).NOK 1102,-
67689NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 52,-
67690NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 138,-
67691NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 351,-
67692NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41 på sensurert konvolutt sendt til Tyskland. (500.-).NOK 315,-
67693NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 80,-
67694NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 45,-
67695NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på uadressert konvolutt. (400.-).NOK 160,-
67696NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 32,-
67697NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (55.-).NOK 102,-
67698NK 307/308 - Wessel - Oslo Solli 6.10.42 på uadressert konvolutt. (15.-).NOK 9,-
67699NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 28,-
67700NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 20,-
67701NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 27,-
67702NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 57,-
67703NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 126,-
67704NK 322/324 - Krigsforlis - Fredrikstad 20.V.44 på sensurert konvolutt sendt til Sverige. (250.-).NOK 106,-
67705NK 325 - Gran - Risør 30.7.44 på uadressert konvolutt. (40.-).NOK 31,-
67707NK 330 - Hertugkrone - Abelsø 15.2.45 på prima uadressert konvolutt. (650.-).Unsold
67708NK 331/338 - Londonserien - Bergen 5.7.45 (Sør-Norge). (300.-).NOK 301,-
67709NK 342 - Røde Kors - Kristiansand S. 22.9.45. (150.-).NOK 130,-
67710NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo P.N. 19.12.45. (200.-).NOK 77,-
67711NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Bergen Sandvikstorvet 4.3.46. (180.-).NOK 76,-
67712NK 349 - Little Norway - Trondheim Rosenborg 28.3.46. (180.-).NOK 70,-
67713NK 350/353 - Haakon Kronemerker - Oslo Bko 7.6.46 på banko-konvolutt. (1.200.-).NOK 1083,-
67714NK 359/693 - Postjubileum - Kristiansand S 15.4.47 på to konvolutter. (400.-).NOK 210,-
67715NK 370 - Petter Dass - Trondheim Rosenborg 1.7.47. (150.-).NOK 65,-
67716NK 371 - Haakon VII 75 år - Trondheim Rosenborg 2.8.47. (150.-).NOK 120,-
67717NK 374 - Røde Kors provisorie - Trondheim Rosenborg 1.12.48. (250.-).NOK 261,-
67718NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49 på uadressert konvolutt. (225.-).NOK 178,-
67719NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott Oslo 15.5.50. (175.-).NOK 77,-
67720NK 386/387 - Polio - Oslo Majorstua 15.8.50. (300.-).Unsold
67721NK 404/406 - Garborg - Trondheim 25.1.51. (250.-).Unsold
67722NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (100.-).NOK 52,-
67723NK 407/409 - OL 1952 - Bergen Årstadvollen 1.10.51. (190.-).NOK 101,-
67724NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Norheimsund 2.8.52. (50.-).NOK 46,-
67725NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 81,-
67726NK 418 - Kirkejubileum - Trondheim 15.7.53. (300.-).NOK 185,-
67727NK 419/421 - Jernbanejubileum - Levanger 30.4.54. (150.-).NOK 75,-
67728NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo Vika 10.12.54. (120.-).Unsold
67729NK 425/427 - Frimerkejubileum - Ljan 3.1.55 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 26,-
67730NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55 på uadressert konvolutt. (420.-).NOK 150,-
67731NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 83,-
67732NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 24,-
67733NK 441/442 - Martha - Levanger 28.3.56. (80.-).NOK 44,-
67734NK 443/444 - Nordens dag - Oslo Vika 30.10.56 på uadressert konvolutt. (40.-).NOK 23,-
67735NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57 på uadressert konvolutt. (60.-).Unsold
67736NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57 på uadressert konvolutt. (60.-).NOK 36,-
67737NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Gran 1.4.58 på uadressert konvolutt. (10.-).NOK 9,-
67738NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 25,-
67739NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).NOK 735,-
67740NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 25,-
67741NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59. (65.-).NOK 25,-
67742NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 830,-
67743NK 479/480 - Blomster - Smestad 12.1.60 på uadressert konvolutt. (95.-).NOK 33,-
67744NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Trondheim 26.2.60. (50.-).NOK 48,-
67745NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 53,-
67746NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 76,-
67747NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 650,-
67748NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 688,-
67749NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 84,-
67750NK 703/705 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 15.2.73. (10.-).NOK 9,-
67751NK 706/707 - Leprabasillen - Oslo 28.2.73. (15.-).NOK 12,-
67752NK 708/709 - Europa 1973 - Oslo 30.4.73. (15.-).NOK 12,-
67753NK 710/711 - Nordens Hus - Oslo 15.2.73. (13.-).NOK 6,-
67754NK 712/713 - Kong Olav 70 år - Oslo 2.7.73. (13.-).NOK 21,-
67755NK 714/715 - Jacob Aall - Oslo 22.8.73. (13.-).NOK 6,-
67756NK 716/718 - Samisk håndverk - Oslo 15.2.73. (17.-).NOK 18,-
67757NK 719/721 - Blomster II - Oslo 15.11.73. (12.-).NOK 6,-
67758NK 722/723 - Geografisk oppmåling - Oslo 14.12.73. (15.-).NOK 17,-
67759NK 724/726 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 22.2.74. (10.-).NOK 5,-
67760NK 727/728 - Turistmerker - Oslo 25.4.74. (25.-).Unsold
67761NK 729/730 - Malerkunst I - Oslo 21.5.74. (11.-).Unsold
67762NK 731/732 - Magnus Lagabøter - Oslo 21.6.74. (12.-).NOK 17,-
67763NK 733/734 - Arbeidervern - Oslo 15.8.74. (22.-).Unsold
67764NK 735/738 - Geologer - Oslo 4.9.74. (28.-).NOK 17,-
67765NK 739/740 - U.P.U. - Oslo 9.10.74. (13.-).NOK 12,-
67766NK 741/742 - Rosemaling - Oslo 15.11.74. (10.-).NOK 17,-
67767NK 743/744 - Skisporten - Oslo 15.1.75. (13.-).Unsold
67768NK 745 - 125 øre Ståltrykk - Oslo 18.2.75. (7.-).NOK 4,-
67769NK 746/747 - Kvinneåret - Oslo 7.2.75. (12.-).NOK 20,-
67770NK 748/750 - Arkitekturvernår - Oslo 17.4.75. (15.-).Unsold
67771NK 751/752 - Mynt og meter - Oslo 20.5.75. (10.-).NOK 16,-
67772NK 753/754 - Speidersaken - Oslo 19.6.75. (14.-).NOK 13,-
67773NK 755/756 - Utvandring - Oslo 4.7.75. (12.-).NOK 17,-
67774NK 757/759 - Svalbard - Oslo 14.8.75. (22.-).Unsold
67775NK 760/761 - NRK 50 år - Oslo 9.10.75. (10.-).NOK 16,-
67776NK 762/765 - Ål Stavkirke - Oslo 14.11.75. (15.-).Unsold
67777NK 766 - 7.50 kr Hylestad Stavkirke - Oslo 20.1.76. (15.-).Unsold
67778NK 767/769 - Folkedans - Oslo 25.2.76. (11.-).NOK 6,-
67779NK 770/771 - Kunstindustrimuseet - Oslo 25.3.76. (12.-).Unsold
67780NK 772/773 - Europa 1976 - Oslo 3.5.76. (13.-).Unsold
67781NK 774/775 - Norsk natur I - Oslo 20.5.76. (30.-).Unsold
67782NK 776/777 - Statistisk sentralbyrå - Oslo 1.7.76. (10.-).Unsold
67783NK 778/779 - Olav Duun - Oslo 10.9.76. (10.-).NOK 26,-
67784NK 780/781 - Malerkunst II - Oslo 8.10.76. (12.-).NOK 5,-
67785NK 782/784 - Baldisholteppet - Oslo 5.11.76. (10.-).Unsold
67786NK 785/786 - Nordisk Råd - Oslo 2.2.77. (11.-).Unsold
67787NK 787/789 - Byggverk - Oslo 24.2.77. (12.-).NOK 13,-
67788NK 790/791 - Europa 1977 - Oslo 2.5.77. (32.-).Unsold
67789NK 792/794 - Norske trær - Oslo 1.6.77. (14.-).NOK 27,-
67790NK 795/798 - Kystskipsfart - Oslo 22.6.77. (26.-).NOK 16,-
67791NK 799/800 - Fiskerinæringen - Oslo 22.9.77. (10.-).NOK 9,-
67792NK 801/802 - Malerkunst III - Oslo 7.10.77. (12.-).NOK 13,-
67793NK 803/805 - Aslak Bolts bibel - Oslo 10.11.77. (10.-).NOK 16,-