Postkort (75)

Stopped 11/12-07
Obj.DescriptionPrice
66432HILSEN FRA - Hilsen fra Hankø bad - 1903. (Stengel).NOK 246,-
66433KRISTIANIA - Paa Frognersæteren - 1907.NOK 285,-
66434KRISTIANIA - Universitetet - 1908. (Mittet 33).NOK 24,-
66435KRISTIANIA - Dronningen. Kongelig Norsk Seilforenings Klubhus - Verandaen - 1907. (Abel 597).NOK 355,-
66436KRISTIANIA - Drammensveien - 1903. (Alstrup 347).NOK 151,-
66438KRISTIANIA - Fra Dammensveien (med trikk) - 1907. (Mittet 15).NOK 265,-
66439KRISTIANIA - Urianienborg Kirke. Ikke postkortbakside.Unsold
66440KRISTIANIA - Akershus - 1907. (P.S.E. 12).NOK 76,-
66441ØSTFOLD - Fra Skjærhalden, Hvaler - 1910. (Eilertsen, Skjærhalden).NOK 201,-
66442VESTFOLD - Sandefjord - Hjertnespromenaden - 1907. (Rich. Olsen 1906).NOK 205,-
66443VESTFOLD - Fra Sandefjord - 1910. (N.K. 1432).NOK 226,-
66444HEDMARK - Fra Mesnalien - 1911.NOK 146,-
66445HEDMARK - Steimoen Sommerpensionat - Lille-Elvedalen - 1909. (Johnsons Lustrykatelier).NOK 52,-
66446HEDMARK - Steimoen - 1902. (Privat).NOK 46,-
66447HEDMARK - Steien Hotel - Lille-Elvedalen - 1903.NOK 105,-
66448HEDMARK - Helgeøen og Hovinsholmen, Mjøsen - 1905. (N.K. 1078).NOK 261,-
66449OPPLAND - Bessheim Sæter - 1913. (Erichsen 515/7).NOK 99,-
66450OPPLAND - Sundbroen, Vinstra - 1908. (G.B. 576).NOK 65,-
66451OPPLAND - Kongsli - Vinstra - 1907. (G.B. 199).NOK 60,-
66452OPPLAND - Fagerli Sæterpensionat. Vinstra St., Gudbrandsdalen - 1910. (831).NOK 42,-
66453OPPLAND - Skogadalsbøen - 1910. (582).NOK 130,-
66454OPPLAND - Fra Strandefjord, Valdres - 1911. (Aune 227).NOK 22,-
66455OPPLAND - Fæfor Sanatorium - 1907. (Krefting).NOK 47,-
66456OPPLAND - Starum 1-7-03 fra Vandringen - 1908. Stempelstedet er uleselig. (Privat).NOK 161,-
66457TELEMARK - Langesund. Indseilingen - 1908. (N.K. 1954).NOK 216,-
66458TELEMARK - Udsigt over Notodden - 1905. (Telemarkens Boghandel).NOK 24,-
66459TELEMARK - Langesunds Bad - 1908. (Beg & Høgh 19215).NOK 144,-
66460TELEMARK - Slaattenæs Kystpensionat ved Langesunds Bad - 1908.NOK 57,-
66461TELEMARK - Slaattenæs Kystsanatorium, Langesund - 1907. (Berg & Høgh).NOK 99,-
66462TELEMARK - Smitangen Langesund - 1907. (P. Tarangers Boghandel).NOK 164,-
66463BERGEN - Bergens Museum - 1908. (Werner 932).NOK 32,-
66464BERGEN - Parkveien - 1911. (Mittet 25).NOK 27,-
66465HORDALAND - Voss - 1913. (N.K. 1702).NOK 235,-
66466MØRE og ROMSDAL - Næs, Romsdalen - 1913. (KK).Unsold
66467MØRE og ROMSDAL - Parti fra Molde - 1907. (Werner 115).NOK 100,-
66468MØRE og ROMSDAL - Parti af Vaage (Vaagestranden) - 1913. (180).NOK 126,-
66469TROMS - Parti fra Tromsøen - 1914. Liten hjørnebrekk. (O 41).NOK 23,-
66470TROMS - Parti fra Tromsø - 1910. Liten hjørnebrekk. (Mittet 191).NOK 151,-
66471TROMS - Tromsø seet fra Fløifjeldet - 1909. (Harald Olsen).NOK 151,-
66472TROMS - Tromsø Kirke - 1908. (Nikolai Nordbye).NOK 112,-
66473TROMS - Parti af Trømsø - Bankgaden - 1908. (Nikolai Nordbye):NOK 98,-
66474TROMS - Præstvandet Tromsø - fargekort 1909. (W. Holmboe).NOK 42,-
66475TROMS - Parti fra Tromsø - fargekort 1909. (W. Holmboe).NOK 91,-
66476TROMS - Maaneskinsaften i Tromsø - fargekort 1908. (Mittet 19).NOK 236,-
66477TROMS - Panorama af Tromsø - brukt i 1910, men ikke postgått. Kortet har vært sammenhengende, men er nå i fire deler.NOK 191,-
66478TROMS - Parti fra Tromsø. Pølshavnen - 1909. (Harald Olsen, Tromnsø).NOK 141,-
66479TROMS - Tromsø - 1914. (Holmboe).NOK 81,-
66480TROMS - Fra Tromsø - 1913. Svak hjørnebrekk. (Holmboe).NOK 21,-
66481TROMS - Parti fra Maalselven, Istindene - panoramakort - 1907.NOK 83,-
66482TROMS - Tromsø - St. Elisabeths Hospital - 1909.NOK 150,-
66483TROMS - Tromsø - 1907.NOK 141,-
66484TROMS - Maaneskinsbillede fra Tromsø - 1907. (W.H.).NOK 66,-
66485TROMS - Fra Tromsø - 1911. (W. Holmboe).NOK 86,-
66486TROMS - Fra Tromsø - 1911. Liten hjørnebrekk. (W. Holmboe).NOK 21,-
66487TROMS - Midnatsol Tromsø - 1908. (Harald Olsen).Unsold
66488FINNMARK - Renfløting - 1910. (R 831).NOK 75,-
66489JERNBANE - Fra Valdresbanen - 1910. (N.K.1205).NOK 476,-
66490SKIP - S/S Kong Haakon - Stavanger - 1908. (N.K. 1319).NOK 635,-
66491SKIP - Seilbåten Magnolia - u. (Abel).NOK 22,-
66492SPORT - Verdens Nordligste Tennisplads - 1911. Datert Tanen 15/8-1911. Hjørnebrekk. (HP).NOK 435,-