Stemplete krigsmerker.

Stopped 21/11-07
Obj.DescriptionPrice
66136NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 30,-
66137NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 18,-
66138NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 92,-
66139NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 220,-
66140NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 102,-
66141NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 210,-
66142NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 72,-
66143NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 171,-
66144NK 254 - 15 øre Hålogaland - med del av førstedagsstempel.NOK 41,-
66145NK 259 - 20 øre Legion - førstedagsstemplet på klipp.NOK 160,-
66146NK 260 - 1.00 kr Universitetet - førstedagsstemplet på klipp.NOK 101,-
66147NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 38,-
66148NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 61,-
66149NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 125,-
66150NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 35,-
66151NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 42,-
66152NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 155,-
66153NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 72,-
66154NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 61,-
66155NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 31,-
66156NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 39,-
66157NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 37,-
66158NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 29,-
66159NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Litt smussig i nedre kant. Attest : F.C. Moldenhauer.NOK 966,-
66160NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 24,-
66161NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 47,-
66162NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 96,-
66163NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 52,-
66164NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 20,-
66165NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 52,-
66166NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 10,-
66167NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 131,-
66168NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 61,-
66169NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 8,-
66170NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 14,-
66171NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 70,-
66172NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 37,-
66173NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 48,-
66174NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 71,-
66175NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 37,-
66176NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 22,-
66177NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 105,-
66178NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 341,-
66179NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 460,-
66180NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 101,-
66181NK 300 - 20 øre Quisling.NOK 145,-
66182NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.NOK 145,-
66183NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 41,-
66184NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 53,-
66185NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 22,-
66186NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 23,-
66187NK 319 - 10 øre Landshjelp I.NOK 116,-
66188NK 320 - 20 øre Landshjelp I.NOK 52,-
66189NK 321 - 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 52,-
66190NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 49,-
66191NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 56,-
66192NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 52,-
66193NK 325 - 40 øre Gran.NOK 33,-
66194NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 61,-
66195NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 75,-
66196NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 70,-
66197NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 81,-
66198TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 37,-
66199TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 32,-
66200TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 8,-
66201TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 22,-
66202TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 126,-
66203TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 131,-
66204TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 132,-
66205TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 18,-
66206TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 72,-
66207TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 43,-