Oblater og merkater (11)

Stopped 26/09-07
Obj.DescriptionPrice
64930PAX - Norge. (*).NOK 6,-
64931SELSKABET FOR SKIBBRUDNES REDNING - 5 øre rød 1904. (!).NOK 27,-
64932NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 3 øre rød 1904. (*).NOK 25,-
64933NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre blå 1904. (*).NOK 24,-
64934NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre mørk blå grovtagget. (**).NOK 12,-
64935NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre grønnlig blå 1932. (**).NOK 12,-
64936NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre mørk blå 1932. (**).NOK 12,-
64937HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1904. (**).NOK 8,-
64938HJELP TIL ARBEIDE - 1904. (*).NOK 11,-
64939DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFORENING - 1906 (*)..NOK 11,-
64940HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1906. (**).NOK 11,-
64941BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - tysk tekst. (*).NOK 26,-
64942BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Statsporten. (*).NOK 84,-
64943BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Statsporten - rød tekst nede. (!).NOK 17,-
64944BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Håkonshallen. (*).NOK 17,-
64945BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Mariakirken. (*).NOK 17,-
64946BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Bryggen. (**).NOK 47,-
64947BORT MED RUSDRIKKENE - Asbjørn Kloster 1910. (*).NOK 47,-
64948ALT FOR NORGE - BRUG NORSKE VARER. (*).NOK 14,-
64949N.T.U.S. - 1911. (**).NOK 13,-
64950PLEIESTIFTELSEN FOR SMAABØRN - 1912. (**).NOK 30,-
64951DE NORSKE BOGHANDLERES UNDERSTØTTELSESFOND - 1913. (*).NOK 32,-
64952ALDERSFONDET H.F.C. - 10 øre grønn 1914. (**).NOK 20,-
64953NED MED MILITARISMEN - LEVE SOCIALISMEN - 1914. (**).NOK 27,-
64954NORGE 1914 - LEVE SOCIALISMEN - CENSUR - 1914. (**).NOK 10,-
64955NORGE 1814-1914 - Jeg vil værge mit land. (**).NOK 12,-
64956Til indtægt for socialt arbeide i Christiania. (**).NOK 7,-
64957NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (**).NOK 12,-
64958NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 22,-
64959NORWEGENS HUNDERTJAHR AUSSTELLUNG KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 38,-
64960EXPOSITION DU CENTENAIRE EN NORVEGE KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 36,-
64961CENTENARY EXHIBITION OF NORWAY KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 30,-
64962DEN NORSKE UKE - 1914. (**).NOK 11,-
64963STØT NORSK INDUSTRI - KJØP NORSKE VARER - 1914. (*).NOK 16,-
64964FRILYND UNGDOM - 1915. (**).NOK 6,-
64965NORSK HOTELLFORENING - Strynsvandet ved Hjelle - grønn 1916 (**)..NOK 102,-
64966NORSK HOTELLFORENING - Nordkap - brun - 1916. (**).NOK 51,-
64967NORSK HOTELLFORENING - Bergen Valkendorfstaarn - rød 1916. (**).NOK 56,-
64968NORSK HOTELLFORENING - Christiania Akershus - rød 1916. (**).NOK 42,-
64969NORSK HOTELLFORENING - Stavanger Domkirke - grønn 1916. (**).NOK 70,-
64970NORSK HOTELLFORENING - Skjeggedalsfos Hardanger - blå 1916. (**).NOK 49,-
64971NORSK HOTELLFORENING - Romsdalshorn - brun 1916. (**).NOK 70,-
64972NORSK HOTELLFORENING - Hitterdals Kirke - folett 1916. (**).NOK 70,-
64973NORSK HOTELLFORENING - Trondhjem Domkirke - blå 1916. (**).NOK 150,-
64974NORSK HOTELLFORENING - Mesnafossen - grønn 1916. (**).NOK 85,-
64975VERN OM DYRENE - 1916 - randeksemplar. (**).NOK 35,-
64976VERN OM DYRENE - 1916 - med hjørnebokstaver. (**).NOK 9,-
64977KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation og Karma - blå 1917. (**).NOK 81,-
64978KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation - grønn 1917. (**).NOK 25,-
64979KARMA OG REINKARNATION LEGION - At tjene - blå 1917. (**).NOK 87,-
64980KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation betyr... - grønn 1917. (**).NOK 25,-
64981KARMA OG REINKARNATION LEGION - Sjælen utvikles - blå 1917. (**).NOK 98,-
64982KARMA OG REINKARNATION LEGION - Synd - blå 1917. (**).NOK 93,-
64983KARMA OG REINKARNATION LEGION - Guds Tanke - fiolett 1917. (**).NOK 25,-
64984KRA. FILATELIST-KLUB UTSTILLING 1918. (*).NOK 7,-
64985N.K.U.F. - 1930. (**).NOK 7,-
64986I.O.G.T. - lys blå. (**).NOK 14,-
64987NORGES VANFØRELAG - 2 øre 1932. (**).NOK 6,-
64988NASJONALHJELPEN. (!).NOK 7,-
64989NORWEX 1955. (**).NOK 7,-
64990DE-NO-FIL Oslo 1951. (**).NOK 7,-
64991DEN NORSKE LEGION - 1940. (**).NOK 13,-
64992BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE (**).NOK 27,-
64993DIAKONFORBUNDET til hjelp for åndsvake og epileptikere (**).NOK 8,-
64994DIAKONFORBUNDET til hjelp for åndsvake og epileptikere (**).NOK 8,-
64995NJF (**).NOK 35,-
64996FOLKESANATORIUM FOR NERVØSE (*).NOK 44,-
64997FOLKESANATORIUM FOR NERVØSE (!).NOK 43,-
64998FOLKESANATORIUM FOR NERVØSE (*).NOK 39,-
64999NORGES VANFØRELAG (o).NOK 6,-
65000NORSK DELTAGELSE Innsbruck-Tokio 1964 (**).NOK 7,-
65001ÅLESUND HAR SØLV I BUNN (**).NOK 19,-
65002ROALD AMUNDSENS BYGGEFOND (!).NOK 45,-
65003VÆR GOD MOT ALLE DYR - Dyrebeskyttelsen Norge - blå (**).NOK 8,-
65004VÆR GOD MOT ALLE DYR - Dyrebeskyttelsen Norge - rød (**).NOK 8,-
65005VÆR GOD MOT ALLE DYR - Bli medlem av dyrebeskyttelsforening (**).NOK 10,-
65006VÆR GOD MOT ALLE DYR - Bli medlem av dyrebeskyttelsforening (**).NOK 11,-
65007DYREBESKYTTELSEN I NORGE - Vær god mot alle dyr (**).NOK 8,-
65008DYREBESKYTTELSEN NORGE (**).NOK 73,-
65009PAX VERITAS LIBERTAS JUSTITITA (**).NOK 7,-
65010LEDINGEN - Frivillig Norsk Forsvar (**).NOK 22,-
65011NORSK FINNEMISJONSSELSKAP - Den samiske ungsomsskole (!).NOK 7,-
65012TIL KAMP MOT KREFTEN - blå/brun (**).NOK 8,-
65013TIL KAMP MOT KREFTEN - rosa/brun (**).NOK 8,-
65014TIL KAMP MOT KREFTEN - rosa (**).NOK 8,-
65015TIL KAMP MOT KREFTEN - rosa (**).NOK 8,-
65016SLUTT OPP OM Landsforeningen mot kreft (*).NOK 7,-
65017NORSK TEATER 1850-1950 (*).NOK 7,-
65018NASJONALHEJLPEN (!).NOK 7,-
65019EN VERDEN - 10 øre (!).NOK 8,-
65020NORMANDSFORBUNDET 1925 (!).NOK 16,-
65021POSTGIRO - Den ideelle betalingsform (!).NOK 6,-
65022BYEN HETER TRONDHJEM (*).NOK 310,-
65023AVHOLDSFOLKETS PRESSEFOND (!).NOK 49,-
65024NORSK DELTAGELSE - Squaw Valley Roma 1960 (**).NOK 6,-
65025FN-DAGEN 24 oktober (**).NOK 6,-
65026KJØP NORSKE KLOAKRØR - A/S Stavanger Cementfabrik (!).NOK 780,-
65027A/S BERGEN MASKINFORRETNING (!).NOK 187,-
65028OSRAM 1/2 watt (!).NOK 40,-
65029ED.B.GIERTSEN 1848-1948 (!).NOK 235,-
65030DEN VISE KJØBER AEG LAMPEN (!).NOK 80,-
65031FRAM BYDGEFOLK ! SAMHOLD GIR STYRKE ! - Norges Bondelag (!).NOK 247,-
65032AEG METALLTRAADLAMPE ER BEDST (!).NOK 14,-
65033DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 40,-
65034DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 27,-
65035THRAPPO (o).NOK 6,-
65036VORT FIRMA ER NORSK - STØTT OS - Ingeniøt G.Gran, Bergen (!).NOK 32,-
65037TIL KAMP MOT TUBERKULOSEN - Bruk Festtelegramblankett (**).NOK 5,-
65038OSLO - Håndverks og industriutstillingen 1938 (**).NOK 17,-
65039TIL KAMP MOT DEN RØDE FANE ! - Brandvern utstilling Bergen 1939 (**).NOK 310,-
65040LARVIK-GULV - Norsk Impregneringskompani A/S (*).NOK 250,-
65041FN FREDENS VENN - FN vennene (**).NOK 11,-
65042ØSTFOLDUTSTILLINGEN Sarpsborg 1930 (!).NOK 52,-
65043HENRIK DETHLOFF A/S Frimerkeforretning Kongensgt. 19 (*).NOK 300,-
65044BRØDRENE JOHNSEN A/S Kristiania (*).NOK 17,-
65045HJÆLP ! Mot Viviseksjon - Bergen (!).NOK 230,-
65046ÅRSTAD IDRETSLAGS BANEFOND - 25 øre (!).NOK 245,-
65047NORGES IDRETTS og TURISTMUSEUM - grønn/brun (*).NOK 44,-
65048NORGES IDRETTS og TURISTMUSEUM - grønn/blå (o).NOK 44,-
65049NORSK FOLKEHJELP - 5 øre for Finland (!).NOK 7,-
65050OSLO 1624-1924 - Engelsk tekst (**).NOK 13,-
65051OSLO 1624-1924 - Fransk tekst (**).NOK 30,-
65052OSLO 1624-1924 - Tysk tekst (*).NOK 36,-
65053BERGEN FESTIVAL - 1953 (**).NOK 32,-
65054BERGEN FESTIVAL - 1954 (**).NOK 12,-
65055REIS TIL ROGALAND - Stvgr. Domk. Bispeindg. (!).NOK 140,-
65103BYGG REIS DEG - Byggevareutstillingen Akershus 3. - 14. Nov 1954. (!)NOK 300,-