Norske Skillingsmerker - stemplet.

Stopped 25/09-07
Obj.DescriptionPrice
65104NK 1 - 4 skilling 1855 - sentralt plassert 12-strek rist-stemplel på merke med gode marger. (1.200.-).NOK 785,-
65105NK 1 - 4 skilling 1855 - omvendt fullstemplet nummer 25 (Bergen). Gode til normale marger. (1.300.-.).NOK 585,-
65106NK 1 - 4 skilling 1855 - del av Hammerfest på merker med meget gode til normale marger. (1.500.-.).NOK 545,-
65107NK 1 - 4 skilling 1855 - variant DOBBELTFOT med lett 12-strek rist-stempel. Gode marger. Attest: F.C.M. (17.500.-.).NOK 8100,-
65108NK 2 - 2 skilling Oscar - rettvendt nær fullstemplet Bergen 5.12.1862. (1.000.-).NOK 455,-
65109NK 3 - 3 skilling Oscar - lettstemplet fargefriskt merke. (600.-).NOK 245,-
65110NK 3 - 3 skilling Oscar - fullstemplet nummer 42 (Christiania). (600.-).Unsold
65111NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefrisk vannrett 4-stripe med lette stempler Sandøsund 3.4.1860.NOK 2500,-
65112NK 4 a - 4 skilling Oscar - luksus-stemplet nummer 160 (Kragerø).NOK 101,-
65113NK 4 b - 4 skilling Oscar - omvendt fullstemplet Porsgrund 16.1.1860. (130.-).NOK 55,-
65114NK 4 b - 4 skilling Oscar - håndskrevet nummer 79 (Frogner). Et par svake tagger.NOK 385,-
65115NK 4 b - 4 skilling Oscar - med lett 10-strek rist-stempel.NOK 400,-
65116NK 4 c - 4 skilling Oscar - melkeblå - lettstemplet merke. (550.-).Unsold
65117NK 5 - 8 skilling Oscar - nær fullstemplet Throndhjem 24.5.1861. (325.-)NOK 151,-
65118NK 5 - 8 skilling Oscar - omvendt fullstemplet nummer 14 (Arendal). (325.-).NOK 151,-
65119NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling stemplet Bergen 10.8.1859 på brevstykke.Unsold
65120NK 6 - 2 skilling 1863 - lettstemplet merke. (1.600.-).Unsold
65121NK 6 - 2 skilling 1863 - rettvendt fulstemplet nummer 35 (Brevig). (1.600.-).NOK 1300,-
65122NK 7 - 3 skilling 1863 - pent merke med del av Christiania. (3.700.-).Unsold
65123NK 8 I a - 4 skilling 1863 - lett fullstemplet Bergen. (120.-).NOK 56,-
65124NK 8 II a - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (100.-).NOK 90,-
65125NK 8 II b - 4 skilling 1863 - lett fullstemplet nummer 127 (Horten).NOK 131,-
65126NK 8 II b - 4 skilling 1863 - merke med blekk-kryss.NOK 66,-
65127NK 9 - 8 skilling 1863 - nær fullstemplet Vadsø 18.3.1864. (425.-).NOK 245,-
65128NK 10 - 24 skilling 1863 - med stor del av Brevig 12.5.1865. (950.-).Unsold
65129NK 11 - 1 skilling 1867 - med del av Drammen. (375.-).Unsold
65130NK 11 og 19 I c - 1 skilling 1867 og vannrett par 4 skilling Posthorn stemplet Kvam 24.7.1873 på brevstykke.Unsold
65131NK 12 - 2 skilling 1867 - fullstemplet Chra. Byp. 23.9.72. (350.-).NOK 130,-
65132NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 75,-
65133NK 13 a - 3 skilling 1867 - med del av Drammen 24.1.1872. (1.800.-).NOK 675,-
65134NK 13 b - 3 skilling 1867 - med del av Aalesund 23.3.1872. (1.000.-).Unsold
65135NK 14 x - 4 skilling 1867 - fullstemplet Laurvig 24.2.1869.NOK 113,-
65136NK 14 y - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (95.-)NOK 69,-
65137NK 15 a - 8 skilling 1867 - med del av Kragerø. (3.000.-).NOK 1925,-
65138NK 15 b - 8 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).Unsold
65139NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (275.-).NOK 100,-
65140NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (80.-).NOK 50,-
65141NK 17 a - 2 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 51,-
65142NK 17 c - 2 skilling Posthorn - fargefriskt merke stemplet Kragerø 10.4.1875. (550.-).Unsold
65143NK 18 a - 3 skilling Posthorn - rettvendt fullstemplet Moss 30.4.1877.NOK 580,-
65144NK 18 b - 3 skilling Posthorn - rettvendt fullstemplet Hønefos 24.1.1874. (95.-).NOK 73,-
65145NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).Unsold
65146NK 19 II - 4 skilling Posthorn - fullstemplet 4-rings nummer 338 (Brevik-Skien).NOK 101,-
65147NK 20 - 6 skilling Posthorn - med stor del av Frederikshald 8.6.1877. (450.-).NOK 180,-
65148NK 21 - 7 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (525.-).Unsold