Norske Førstedagsbrev (1928-1968)

Stopped 05/09-07
Obj.DescriptionPrice
64316NK 159/162 - Ibsen - Oslo Elisenberg 20.III.28 på rekommandert konvolutt sendt til Sverige. (3.000.-).NOK 1901,-
64317NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38 på litt bred (24 cm). Noen små rifter i konvoluttens høyre side. (1.000.-).NOK 375,-
64318NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (550.-).NOK 315,-
64319NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40 på uadressert konvolutt. (350.-).NOK 233,-
64320NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 26,-
64321NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41 på uadressert konvolutt. (75.-).NOK 75,-
64322NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 95,-
64323NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41 på uadressert konvolutt. (750.-).NOK 586,-
64324NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 251,-
64325NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 47,-
64326NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 47,-
64327NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 242,-
64328NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 37,-
64329NK 306 - Rikstinget - Oslo-Sollie 26.9.42. (55.-).NOK 33,-
64330NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 8,-
64331NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 20,-
64332NK 333/338 - Londonserien (eksil) - Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943. Med sensur. (1.100.-).NOK 912,-
64333NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo Solli 1.4.43 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 62,-
64334NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 15,-
64335NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 32,-
64336NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 27,-
64337NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 61,-
64338NK 322/324 - Krigsforlis - Bergen 20.V.44. (225.-).NOK 171,-
64339NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 32,-
64340NK 326/329 - Landshjelp II - Bergen Sandvikstorvet 1.XII.44. (250.-).NOK 121,-
64341NK 330 - Hertugkrone - Oslo Bko. 15.2.45. (650.-).NOK 327,-
64342NK 339/341 - Wergeland - Drammen 12.7.1945. (150.-).NOK 90,-
64343NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (180.-).NOK 76,-
64344NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Kirkenær i Solør 4.3.46 på uadressert konvolutt. (170.-).NOK 72,-
64345NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (170.-).NOK 100,-
64346NK 359/693 - Postjubileum - Oslo Bko. 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).NOK 170,-
64347NK 370 - Petter Dass - Oslo 1.7.47. (150.-).NOK 75,-
64348NK 371 - Haakon VII 75 år - Bergen S 2.8.47. (150.-).NOK 132,-
64349NK 372/373 - Skogselskap - Norsk Fletpostkontor Tyskland-Oslol 15.6.48. (275.-).NOK 153,-
64350NK 374 - Røde Kors provisorie - Stavanger Ø 1.12.48. (250.-).NOK 141,-
64351NK 377/379 - Kielland - Bergen 9.5.49. (275.-).NOK 259,-
64352NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (225.-).NOK 100,-
64353NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo Elisenberg 15.5.50. (160.-).NOK 62,-
64354NK 386/387 - Polio - Bergen 15.8.50. (275.-).NOK 115,-
64355NK 404/406 - Garborg - Sande i Vestfold på tre pene konvolutter 25.1.51. (250.-).NOK 84,-
64356NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (90.-).NOK 42,-
64357NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 78,-
64358NK 410 - 30 på 25 øre Haakon - Oslo 7.12.51. (1.300.-).NOK 751,-
64359NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn - Røa 3.6.52 på to pene konvolutter. (850.-).NOK 685,-
64360NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo-Vika 2.8.52. (50.-).NOK 80,-
64361NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 66,-
64362NK 415/417 - Nordkapp IV - Bergen Årstadvollen 15.6.53. (450.-).NOK 153,-
64363NK 418 - Kirkejubileum - Løken i Høland 15.7.53. (300.-).NOK 101,-
64364NK 419/421 - Jernbanejubileum - Bergen 30.4.54. (150.-).NOK 91,-
64365NK 422/424 - Telegrafjubileum - HOslo 10.12.54. (120.-).NOK 52,-
64366NK 425/427 - Frimerkejubileum - Sandnes 3.1.55. (30.-).NOK 14,-
64367NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 198,-
64368NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo Torshov 1.11.55 på uadressert konvolutt. (75.-).NOK 65,-
64369NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Lambertseter I 25.11.55. (35.-).NOK 80,-
64370NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56 på uadressert konvolutt. (325.-).NOK 111,-
64371NK 436 - 70 øre Haakon - Oslo Torshov 25.2.56. (1.100.-).NOK 1016,-
64372NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 28,-
64373NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 33,-
64374NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 75,-
64375NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).NOK 21,-
64376NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 41,-
64377NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo Vika 1.4.58. (10.-).NOK 10,-
64378NK 453 - 25 øre Olav - Oslo 6.5.58. (1.000.-).NOK 701,-
64379NK 460 - 45 øre Olav - Oslo 15.9.58. (950.-).NOK 609,-
64380NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo 12.1.59. (1.100.-).NOK 670,-
64381NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 40,-
64382NK 475/476 - Norges Vel - Oslo St.Hanshaugen.5.59. (65.-).NOK 26,-
64383NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (950.-).NOK 577,-
64384NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59. (65.-).NOK 26,-
64385NK 479/480 - Blomster - Smestad 12.1.60. (95.-).NOK 107,-
64386NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 675,-
64387NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Tønsberg 26.2.60. (50.-).NOK 41,-
64388NK 483/484 - Flyktninghjelp - Sande i Vestfold 7.4.60. (140.-).Unsold
64389NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 81,-
64390NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 18,-
64391NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 11,-
64393NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 36,-
64394NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 32,-
64395NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 11,-
64396NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 27,-
64397NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 21,-
64398NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 14,-
64399NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 15,-
64400NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 9,-
64401NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 31,-
64402NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 14,-
64403NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 10,-
64404NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 29,-
64405NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 10,-
64406NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).Unsold
64407NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 10,-
64408NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 11,-
64409NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 68,-
64410NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 8,-
64411NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 20,-
64412NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 16,-
64413NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 6,-
64414NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 16,-
64415NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 15,-
64417NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).NOK 130,-
64418NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).Unsold
64419NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).Unsold
64420NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).Unsold
64421NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 13,-
64422NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).Unsold
64423NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 7,-
64424NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).Unsold
64425NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 9,-
64426NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).NOK 9,-
64427NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-).NOK 9,-
64428NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (16.-).NOK 7,-
64429NK 583/584 - Birkeland & Eyde - Oslo 29.10.66. (30.-).NOK 12,-
64430NK 585/586 - EFTA - Oslo 16.1.67. (19.-).Unsold
64431NK 587/588 - Militær utannelse - Oslo 16.2.67. (28.-).NOK 16,-
64432NK 589/590 - Europa 1967 - Oslo 2.5.67. (15.-).Unsold
64433NK 591/592 - Dybwad - Oslo 2.8.67. (10.-).Unsold
64434NK 593/594 - Santalmisjon - Oslo 26.9.67. (13.-).NOK 12,-
64435NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-).NOK 7,-
64436NK 599/601 - Turistforening - Oslo 22.1.68. (25.-).NOK 10,-
64437BJØRNSON/UNDSET - souvenirark - oppfrankert med NK 807 og 919 - Tønsberg 1.10.1982 på rekommandert konvolutt sent til Haugesund.NOK 110,-