Norske mynsett 1974-1991

Stopped 08/08-07
Obj.DescriptionPrice
63049Myntsett 1974 (500.-).NOK 245,-
63050Myntsett 1975 (700.-).NOK 401,-
63051Myntsett 1976 (700.-).NOK 356,-
63052Myntsett 1977 (600.-).NOK 305,-
63053Myntsett 1978 (550.-).NOK 277,-
63054Myntsett 1979 (275.-).NOK 127,-
63055Myntsett 1980 (350.-).NOK 185,-
63056Myntsett 1981 (175.-).NOK 54,-
63057Myntsett 1982 (250.-).NOK 86,-
63058Myntsett 1983 (200.-).NOK 54,-
63059Myntsett 1984 (200.-).NOK 60,-
63060Myntsett 1985 (200.-).NOK 60,-
63061Myntsett 1986 (300.-).Unsold
63062Myntsett 1987 (350.-).NOK 115,-
63063Myntsett 1988 (225.-).NOK 76,-
63064Myntsett 1989 (200.-).Unsold
63065Myntsett 1990 (200.-).NOK 77,-
63066Myntsett 1991 (250.-).NOK 60,-