Norske Førstedagsbrev (1932-1977)

Stopped 31/07-07
Obj.DescriptionPrice
62654NK 186 og 188 - 15 og 30 øre Bjørnson - Oslo 8.XII.32 på bruks FDC sendt til Bekkelaget.NOK 277,-
62655NK 225/228 - Dronning Maud - Notodden 24.7.39 på uadressert konvolutt. (550.-).NOK 276,-
62656NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (350.-).NOK 176,-
62657NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).Unsold
62658NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (75.-).NOK 42,-
62659NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 37,-
62660NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 351,-
62661NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 271,-
62662NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41 på sensurert konvolutt sendt til Sverige. (90.-).NOK 41,-
62663NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 32,-
62664NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på uadressert konvolutt. (400.-).Unsold
62665NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42 på uadressert konvolutt. (75.-).NOK 29,-
62666NK 306 - Rikstinget - Oslo Solli 26.9.42 på uadressert konvolutt. (55.-).NOK 19,-
62667NK 307/308 - Wessel - Oslo Solli 6.10.42 på uadressert konvolutt. (15.-).Unsold
62668NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 14,-
62669NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (150.-).NOK 51,-
62670NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 11,-
62671NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 37,-
62672NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 49,-
62673NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
62674NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo Tøyen 20.V.44. (225.-).NOK 130,-
62675NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 21,-
62676NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (250.-).NOK 100,-
62677NK 331/338 - Londonserien - Bergen 5.7.45 (Sør-Norge). (300.-).NOK 626,-
62678NK 339/341 - Wergeland - Bergen Sandvikstorvet 12.7.1945. (150.-).NOK 145,-
62679NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (180.-).NOK 78,-
62680NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Fredrikstad 4.3.46. (170.-).NOK 131,-
62681NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (170.-).NOK 90,-
62682NK 350/353 - Haakon Kronemerker - Oslo 7.VI.46. (1.200.-).NOK 993,-
62683NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Fredrikstad 4.11.46. (800.-).NOK 500,-
62684NK 359/693 - Postjubileum - Bergen S 15.4.47. (400.-).NOK 305,-
62685NK 370 - Petter Dass - Løken i Høland 1.7.47. (150.-).NOK 85,-
62686NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo Moløkka 2.8.47. (150.-).NOK 52,-
62687NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (275.-).NOK 92,-
62688NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (250.-).NOK 86,-
62689NK 377/379 - Kielland - Fletpoståpn. Tromøya 9.5.49. (275.-).NOK 267,-
62690NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (225.-).NOK 105,-
62691NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50 på uadressert konvolutt. (160.-).NOK 62,-
62692NK 386/387 - Polio - Hvittingfoss 15.8.50. (275.-).NOK 111,-
62693NK 388/379 og 393 - 10 og 15 øre Posthorn samt 25 øre Haakon - Oslo 18.12.50 på tre prima uadresserte konvollutter. (2.000.-).NOK 1202,-
62694NK 404/406 - Garborg - Oslo 25.1.51. (250.-).NOK 84,-
62695NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (90.-).NOK 38,-
62696NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 80,-
62697NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).NOK 19,-
62698NK 414 - Kreft - Hundorp 1.6.53. (130.-).NOK 64,-
62699NK 415/417 - Nordkapp IV - Oslo 15.6.53. (450.-).NOK 270,-
62700NK 418 - Kirkejubileum - Tcedestrand 15.7.53. (300.-).NOK 110,-
62701NK 419/421 - Jernbanejubileum - Drangedal 30.4.54. (150.-).NOK 65,-
62702NK 422/424 - Telegrafjubileum - Bergen Årstadvollen 10.12.54. (120.-).NOK 55,-
62703NK 425/427 - Frimerkejubileum - Sandnes 3.1.55. (30.-).Unsold
62704NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 141,-
62705NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 50,-
62706NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo Vika 25.11.55. (35.-).NOK 16,-
62707NK 441/442 - Martha - Kirkenær i Solør 28.3.56. (80.-).NOK 61,-
62708NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).Unsold
62709NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).Unsold
62710NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).Unsold
62711NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 21,-
62712NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Gran 1.4.58. (10.-).NOK 10,-
62713NK 474 - Asbjørn Kloster - Trondheim 2.2.59. (55.-).NOK 20,-
62714NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).NOK 477,-
62715NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 23,-
62716NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59. (65.-).NOK 24,-
62717NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 551,-
62718NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 42,-
62719NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).Unsold
62720NK 483/484 - Flyktninghjelp - Tønsberg 7.4.60. (140.-).NOK 85,-
62721NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 51,-
62722NK 490 - Europa 1960 - Harstad 19.9.60. (20.-).NOK 8,-
62723NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 485,-
62724NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 6,-
62725NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Oslo 2.7.62. (1.000.-).NOK 760,-
62726NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 622,-
62727NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 387,-
62728NK 703/705 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 15.2.73. (10.-).Unsold
62729NK 706/707 - Leprabasillen - Oslo 28.2.73. (15.-).NOK 6,-
62730NK 708/709 - Europa 1973 - Oslo 30.4.73. (15.-).NOK 8,-
62731NK 710/711 - Nordens Hus - Oslo 15.2.73. (13.-).Unsold
62732NK 712/713 - Kong Olav 70 år - Oslo 2.7.73. (13.-).Unsold
62733NK 714/715 - Jacob Aall - Oslo 22.8.73. (13.-).NOK 6,-
62734NK 716/718 - Samisk håndverk - Oslo 15.2.73. (17.-).Unsold
62735NK 719/721 - Blomster II - Oslo 15.11.73. (12.-).NOK 6,-
62736NK 722/723 - Geografisk oppmåling - Oslo 14.12.73. (15.-).NOK 8,-
62737NK 724/726 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 22.2.74. (10.-).NOK 6,-
62738NK 727/728 - Turistmerker - Oslo 25.4.74. (25.-).NOK 10,-
62739NK 729/730 - Malerkunst I - Oslo 21.5.74. (11.-).Unsold
62740NK 731/732 - Magnus Lagabøter - Oslo 21.6.74. (12.-).Unsold
62741NK 733/734 - Arbeidervern - Oslo 15.8.74. (22.-).NOK 10,-
62742NK 735/738 - Geologer - Oslo 4.9.74. (28.-).NOK 12,-
62743NK 739/740 - U.P.U. - Oslo 9.10.74. (13.-).NOK 10,-
62744NK 741/742 - Rosemaling - Oslo 15.11.74. (10.-).NOK 6,-
62745NK 743/744 - Skisporten - Oslo 15.1.75. (13.-).NOK 18,-
62746NK 745 - 125 øre Ståltrykk - Oslo 18.2.75. (7.-).NOK 4,-
62747NK 746/747 - Kvinneåret - Oslo 7.2.75. (12.-).Unsold
62748NK 748/750 - Arkitekturvernår - Oslo 17.4.75. (15.-).NOK 8,-
62749NK 751/752 - Mynt og meter - Oslo 20.5.75. (10.-).Unsold
62750NK 753/754 - Speidersaken - Oslo 19.6.75. (14.-).Unsold
62751NK 755/756 - Utvandring - Oslo 4.7.75. (12.-).Unsold
62752NK 757/759 - Svalbard - Oslo 14.8.75. (22.-).NOK 9,-
62753NK 760/761 - NRK 50 år - Oslo 9.10.75. (10.-).NOK 6,-
62754NK 762/765 - Ål Stavkirke - Oslo 14.11.75. (15.-).NOK 8,-
62755NK 766 - 7.50 kr Hylestad Stavkirke - Oslo 20.1.76. (15.-).NOK 8,-
62756NK 767/769 - Folkedans - Oslo 25.2.76. (11.-).Unsold
62757NK 770/771 - Kunstindustrimuseet - Oslo 25.3.76. (12.-).NOK 8,-
62758NK 772/773 - Europa 1976 - Oslo 3.5.76. (13.-).NOK 8,-
62759NK 774/775 - Norsk natur I - Oslo 20.5.76. (30.-).Unsold
62760NK 776/777 - Statistisk sentralbyrå - Oslo 1.7.76. (10.-).NOK 5,-
62761NK 778/779 - Olav Duun - Oslo 10.9.76. (10.-).NOK 8,-
62762NK 780/781 - Malerkunst II - Oslo 8.10.76. (12.-).Unsold
62763NK 782/784 - Baldisholteppet - Oslo 5.11.76. (10.-).Unsold
62764NK 785/786 - Nordisk Råd - Oslo 2.2.77. (11.-).Unsold
62765NK 787/789 - Byggverk - Oslo 24.2.77. (12.-).Unsold
62766NK 790/791 - Europa 1977 - Oslo 2.5.77. (32.-).Unsold
62767NK 792/794 - Norske trær - Oslo 1.6.77. (14.-).NOK 8,-
62768NK 795/798 - Kystskipsfart - Oslo 22.6.77. (26.-).Unsold
62769NK 799/800 - Fiskerinæringen - Oslo 22.9.77. (10.-).Unsold
62770NK 801/802 - Malerkunst III - Oslo 7.10.77. (12.-).Unsold
62771NK 803/805 - Aslak Bolts bibel - Oslo 10.11.77. (10.-).NOK 28,-
62772NK 941 - 50 kr Olav - Oslo 17.11.83. (75.-).NOK 31,-