Stemplete Krigsmerker

Stopped 10/07-07
Obj.DescriptionPrice
62069NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 15,-
62070NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 30,-
62071NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 303,-
62072NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 355,-
62073NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 30,-
62074NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 252,-
62075NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 33,-
62076NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 71,-
62077NK 233 - 10 øre Nansen II.NOK 48,-
62078NK 235 - 20 øre Nansen II.NOK 15,-
62079NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 47,-
62080NK 255 - 10 øre Redningsselskapet.NOK 15,-
62081NK 256 - 15 øre Redningsselskapet.NOK 131,-
62082NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.NOK 201,-
62083NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 227,-
62084NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 46,-
62085NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 17,-
62086NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 22,-
62087NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 85,-
62088NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 25,-
62089NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 32,-
62090NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 23,-
62091NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 24,-
62092NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 21,-
62093NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 65,-
62094NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : Moldenhauer.NOK 1201,-
62095NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 12,-
62096NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 16,-
62097NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 7,-
62098NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 12,-
62099NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 10,-
62100NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 90,-
62101NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 21,-
62102NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 230,-
62103NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 80,-
62104NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 12,-
62105NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 26,-
62106NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 12,-
62107NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 13,-
62108NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 11,-
62109NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 11,-
62110NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 17,-
62111NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 100,-
62112NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 150,-
62113NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 110,-
62114NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 402,-
62115NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 80,-
62116NK 300 - 20 øre Quisling.NOK 47,-
62117NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.NOK 120,-
62118NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 12,-
62119NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 10,-
62120NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 12,-
62121NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 25,-
62122NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 38,-
62123NK 320 - 20 øre Landshjelp I.NOK 77,-
62124NK 321 - 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 46,-
62125NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 52,-
62126NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 55,-
62127NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 39,-
62128NK 325 - 40 øre Gran.NOK 20,-
62129NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 44,-
62130NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 37,-
62131NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 49,-
62132NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 30,-
62133TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 222,-
62134TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 26,-
62135TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 15,-
62136TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 60,-
62137TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 75,-
62138TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 230,-
62139TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 25,-
62140TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 26,-
62141TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 80,-