Stemplete Porto og Returmerker.

Stopped 03/07-07
Obj.DescriptionPrice
61788PM 1 - 1 øre Centraltrykkeriet at betale. (20.-).Unsold
61789PM 2 - 4 øre Centraltrykkeriet at betale. (75.-).Unsold
61790PM 3 aX - 10 øre Centraltrykkeriet at betale (liggende vannmerke). (140.-).NOK 121,-
61791PM 3 aY - 10 øre Centraltrykkeriet at betale (stående vannmerke). (250.-).NOK 162,-
61792PM 3 bX - 10 øre Centraltrykkeriet at betale (liggende vannmerke). (140.-).NOK 97,-
61793PM 3 bY - 10 øre Centraltrykkeriet at betale (stående vannmerke). (250.-).NOK 86,-
61794PM 3 c - 10 øre Centraltrykkeriet at betale (liggende vannmerke). (275.-).NOK 131,-
61795PM 4 x - 20 øre Centraltrykkeriet at betale (stående vannmerke). (260.-).NOK 171,-
61796PM 4 y - 20 øre Centraltrykkeriet at betale (liggende vannmerke). (700.-).NOK 426,-
61797PM 5 x - 50 øre Centraltrykkeriet at betale (liggende vannmerke). (15.-).NOK 65,-
61798PM 5 y - 50 øre Centraltrykkeriet at betale (stående vannmerke). (60.-).NOK 51,-
61799PM 6 x - 20 øre Centraltrykkeriet at betale grovtagget (liggende vannmerke). (1.000).NOK 670,-
61800PM 6 y - 20 øre Centraltrykkeriet at betale grovtagget (stående vannmerke). (650.-).NOK 245,-
61801PM 7 - 20 øre Knudsen at betale grovtagget. (600.-).NOK 248,-
61802PM 8 a - 1 øre Knudsen at betale. (12.-).Unsold
61803PM 8 b - 1 øre Knudsen at betale. (110.-).NOK 111,-
61804PM 9 x - 4 øre Knudsen at betale (stående vannmerke). (70.-).NOK 57,-
61805PM 9 ya - 4 øre Knudsen at betale (liggende vannmerke). (45.-).NOK 32,-
61806PM 9 yb - 4 øre Knudsen at betale (liggende vannmerke). (5.-).NOK 22,-
61807PM 10 x - 10 øre Knudsen at betale (liggende vannmerke). (5.-).Unsold
61808PM 10 y - 10 øre Knudsen at betale (stående vannmerke). (50.-).Unsold
61809PM 11 - 15 øre Knudsen at betale. (7.-).NOK 4,-
61810PM 12 x - 20 øre Knudsen at betale (liggende vannmerke). (3.-).NOK 2,-
61811PM 12 y - 20 øre Knudsen at betale (stående vannmerke). (30.-).NOK 22,-
61812PM 13 a - 4 øre Knudsen å betale. (45.-).NOK 35,-
61813PM 14 - 10 øre Knudsen å betale. (12.-).NOK 6,-
61814PM 15 a - 40 øre Knudsen å betale. (5.-).NOK 2,-
61815PM 16 - 100 øre Knudsen å betale. (75.-).NOK 30,-
61816PM 17 - 200 øre Knudsen å betale. (150.-).NOK 102,-
61817PM 18 - 20 øre Knudsen å betale. (25.-).NOK 9,-
61818RM 1 x - Som ubesørget lilla. Defekt merke - meget vanskelig merke å finne i prima kvalitet. Spacefiller. (12.000.-).NOK 235,-
61819RM 1 y - Som ubesørget rosalilla. (3.500.-).NOK 1701,-
61820RM 2 x - Som uindløst mørk grønn. Defekt merke - spacefiller. (6.000.-).NOK 103,-
61821RM 2 y - Som uindløst blågrønn. (3.500.-).NOK 1800,-