Norske Førstedagsbrev (1938-1972)

Stopped 05/06-07
Obj.DescriptionPrice
60723NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38 på litt bred (24 cm) konvolutt. (1.000.-).Unsold
60724NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (550.-).NOK 300,-
60725NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (350.-).Unsold
60726NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 28,-
60727NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (75.-).NOK 126,-
60728NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 50,-
60729NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 351,-
60730NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
60731NK 280 - 12 øre V-merke - Oslo 15.VIII.41 på uadressert konvolutt.NOK 406,-
60732NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 32,-
60733NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 31,-
60734NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 176,-
60735NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 42,-
60736NK 306 - Rikstinget - Oslo Sollie 26.9.42 på uadressert konvolutt. (55.-).NOK 35,-
60737NK 307/308 - Wessel - Oslo Sollie 6.10.42 på uadressert konvolutt. (15.-).NOK 24,-
60738NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 26,-
60739NK 333/338 - Londonserien (eksil) - Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943 - 83. (1.100.-).NOK 830,-
60740NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo Sollie 1.4.43 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 53,-
60741NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 12,-
60742NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 11,-
60743NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 40,-
60744NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 66,-
60745NK 322/324 - Krigsforlis - Høvik 20.V.44 på sensurert konvolutt til Holland. (225.-).NOK 383,-
60746NK 325 - Gran - Grimstad 30.7.44. (40.-).NOK 20,-
60747NK 326/329 - Landshjelp II - Moss 1.12.44. (250.-).NOK 111,-
60748NK 330 - Hertugkrone - Sandnes 15.2.45. (650.-).NOK 555,-
60749NK 339/341 - Wergeland - Oslo Bko. 12.7.1945. (150.-).NOK 60,-
60750NK 342 - Røde Kors - Strømmen 22.9.45. (150.-).NOK 61,-
60751NK 343/344 - Folkemuseum - Fredrikstad 19.12.45. (180.-).NOK 71,-
60752NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo Bko. 4.3.46. (170.-).NOK 57,-
60753NK 349 - Little Norway - Sandnes 28.3.46. (170.-).NOK 190,-
60754NK 359/693 - Postjubileum - Larvik 15.4.47. (400.-).NOK 250,-
60755NK 370 - Petter Dass - Oslo 1.7.47. (150.-).NOK 51,-
60756NK 371 - Haakon VII 75 år - Trondheim Rosenborg 2.8.47. (150.-).NOK 60,-
60757NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (275.-).NOK 121,-
60758NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (250.-).NOK 150,-
60759NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (275.-).NOK 91,-
60760NK 380/382 - UPU - Sande i Vestfold 8.10.49. (225.-).NOK 141,-
60761NK 376 - 45 på 40 øre Løve - Oslo Bko. 1.12.49. (2.500.-).NOK 2101,-
60762NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo Elisenberg 15.5.50. (160.-).NOK 54,-
60763NK 386/387 - Polio - Refstad 15.8.50. (275.-).NOK 103,-
60764NK 404/406 - Garborg - Bergen Bk. 25.1.51. (250.-).NOK 85,-
60765NK 395 og 397/400 - 30, 35, 45, 50 og 55 øre Haakon - Oslo Elisenberg 10.2.51. Oppfrankert med NK 393 for rek-sending. (1.500.-).NOK 1333,-
60766NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (90.-).NOK 47,-
60767NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 78,-
60768NK 410 - 30 øre på 25 øre Haakon - Oslo 7.12.51. (1.300.-).Unsold
60769NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn - Røa 3.6.52 på to pene konvolutter. (850.-).Unsold
60770NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 26,-
60771NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 65,-
60772NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).Unsold
60773NK 418 - Kirkejubileum - Levanger 15.7.53. (300.-).NOK 159,-
60774NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 52,-
60775NK 422/424 - Telegrafjubileum - Levanger 10.12.54 på uadressert konvolutt. (120.-).NOK 43,-
60776NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 11,-
60777NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 236,-
60778NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55 på uadressert konvolutt. (75.-).NOK 31,-
60779NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).Unsold
60780NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo Torshov 25.11.55 på uadressert konvolutt. (35.-).Unsold
60781NK 436 - 70 øre Haakon - Oslo 25.2.56 på uadressert konvolutt. (1.100.-).NOK 990,-
60782NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 42,-
60783NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 17,-
60784NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 57,-
60785NK 448/450 - Geofysisk år - Refstad 1.7.57. (60.-).NOK 22,-
60786NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).Unsold
60787NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo Vika 1.4.58. (10.-).NOK 5,-
60788NK 453 - 25 øre Olav - Oslo 6.5.58 på uadressert konvolutt. (1.000.-).NOK 602,-
60789NK 460 - 45 øre Olav - Oslo 15.9.58 på uadressert konvolutt. (950.-).NOK 579,-
60790NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo 12.1.59. (1.100.-).NOK 701,-
60791NK 474 - Asbjørn Kloster - Kirkenær i Solør 2.2.59 på uadressert konvolutt. (55.-).NOK 31,-
60792NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).Unsold
60793NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).Unsold
60794NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (950.-).NOK 745,-
60795NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 28,-
60796NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 46,-
60797NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 578,-
60798NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 31,-
60799NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 68,-
60800NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 46,-
60801NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 16,-
60802NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 11,-
60803NK 622/623 - Norden - Oslo 28.2.69. (14.-).Unsold
60804NK 624/625 - Rutebok og Trygg trafikk - Oslo 24.3.69. (10.-).NOK 8,-
60805NK 626/627 - Europa 1969 - Oslo 28.4.69. (16.-).NOK 10,-
60806NK 628/629 - Johan Hjort - Oslo 30.5.69. (25.-).NOK 14,-
60807NK 630 - Træna - Oslo 18.6.69. (12.-).NOK 10,-
60808NK 631 - 20 kr Olav - Oslo 14.8.69. (125.-).NOK 70,-
60809NK 632/633 - Vigeland - Oslo 8.9.69. (14.-).NOK 10,-
60810NK 634/635 - Folketelling - Oslo 10.10.69. (14.-).NOK 10,-
60811NK 636/638 - Olav kronemerker fosfor - Oslo 3.11.69. (30.-).NOK 23,-
60812NK 639/640 - Maud - Oslo 26.11.69. (13.-).NOK 20,-
60813NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 82,-
60814NK 646/648 - 70, 80 og 100 øre ståltrykk - Oslo 16.3.70. (20.-).NOK 8,-
60815NK 649/652 - Naturvernåret - Oslo 10.4.70. (45.-).Unsold
60816NK 653/654 - Frigjøring - Oslo 8.5.70. (18.-).NOK 7,-
60817NK 655/657 - Bergen 900 år - Bergen 23.6.70. (30.-).Unsold
60818NK 658/659 - F.N. 25 år - Oslo 15.9.70. (19.-).NOK 7,-
60819NK 660/663 - Vitenskapsmenn - Oslo 15.10.70. (35.-).NOK 22,-
60820NK 664/665 - Fysisk fostring - Oslo 17.11.70. (10.-).NOK 8,-
60821NK 666/667 - Tønsberg 1100 år - Tønsberg 20.1.71. (12.-).Unsold
60822NK 668/669 - Stortinget - Oslo 23.2.71. (12.-).Unsold
60823NK 670/671 - Flyktning 71 - Oslo 26.3.71. (10.-).NOK 5,-
60824NK 672/673 - Hans Nielsen Hauge - Oslo 27.4.71. (10.-).NOK 5,-
60825NK 674/675 - Oslo Bispedømme - Oslo 21.5.71. (15.-).NOK 6,-
60826NK 676 - Antarktistraktaten - Oslo 23.6.71. (20.-).NOK 8,-
60827NK 677/679 - Eventyr I - Oslo 17.11.71. (10.-).NOK 5,-
60828NK 680/681 - 80 og 120 øre ståltrykk - Oslo 23.2.72. (10.-).Unsold
60829NK 682/683 - Sparebankene - Oslo 10.4.72. (12.-).NOK 5,-
60830NK 684/685 - Posthornet 100 år - Oslo 6.5.72. (10.-).NOK 5,-
60831NK 686 - Posthornet 100 år (Blokk 1) - Oslo 6.5.72. (60.-).NOK 40,-
60832NK 687/690 - Norges samling - Hafrsfjord 7.6.72. (35.-).Unsold
60833NK 691/692 - Haakon VII 100 år - Oslo 3.8.72. (15.-).NOK 13,-
60834NK 693/694 - Ungdom og Fritid - Oslo 15.8.72. (14.-).NOK 6,-
60835NK 695/696 - Interjunex - Kristiansand 25.8.72. (50.-).NOK 30,-
60836NK 697/699 - Polarskuter - Oslo 20.9.72. (26.-).NOK 22,-
60837NK 700/702 - Eventyr II - Oslo 15.11.72. (12.-).NOK 10,-
60838NK 941 - 50 kr Olav - Oslo 17.11.83. (75.-).NOK 38,-