Norske Skillingsmerker - stemplet.

Stopped 23/05-07
Obj.DescriptionPrice
60376NK 1 - 4 skilling 1855 - sentral riststemplet merke med gode til meget gode marger.NOK 1100,-
60377NK 1 - 4 skilling 1855 - merke med del av Moss. Smale marger.NOK 180,-
60378NK 2 - 2 skilling Oscar - med del av blått Christiania. (1.000.-).Unsold
60379NK 2 - 2 skilling Oscar - fullstemplet nummer 42 (Christiania). (1.000.-).NOK 485,-
60380NK 2 - 2 skilling Oscar - med stor del av Christiania 25.11.64. (1.000.-).Unsold
60381NK 3 - 3 skilling Oscar - med del av blått Christiania 7.1.1860. God farge. (600.-).Unsold
60382NK 3 - 3 skilling Oscar - pent lettstemplet merke. Fargen er noe bleket. (600.-).Unsold
60383NK 4 a - 4 skilling Oscar - fullstemplet nummer 264 (Skien). (120.-).NOK 76,-
60384NK 4 b - 4 skilling Oscar - med del av blått Christiania. (130.-).NOK 43,-
60385NK 4 c - 4 skilling Oscar melkeblå - lett fullstemplet Drammen 25.3.1862. (550.-).NOK 402,-
60386NK 5 - 8 skilling Oscar - lett fullstemplet nummer 25 (Bergen). (325.-).Unsold
60387NK 5 - 8 skilling Oscar - lett fullstemplet Christiania 23.3.1863. (325.-).NOK 111,-
60388NK 5 - 8 skilling Oscar - vannrett par lettstemplet Tromsø 27.1.1862.NOK 1050,-
60389NK 6 - 2 skilling 1863 - nær fullstemplet Christiania 30.4.186?. Skjev opp til venstre. (1.600.-).Unsold
60390NK 7 - 3 skilling 1863 - lettstemplet merke med god farge. Et par korte tagger nede. (3.700.-).NOK 1000,-
60391NK 8 I a - 4 skilling 1863 - type 4 - pent fullstemplet Lærdal 23.6.1864.NOK 376,-
60392NK 8 I b - 4 skilling 1863 - type 1 - merke med lett nummerstempel 141 (Indvigen - R).NOK 125,-
60393NK 8 I b - 4 skilling 1863 - type 3 - lett sidevendt fullstemplet Vadsø 20.3.1870. (180.-).NOK 161,-
60394NK 8 II b - 4 skilling 1863 - type 7 - nær fullstemplet Sandtorv 20.7.1867.NOK 257,-
60395NK 9 - 8 skilling 1863 - lettstemplet merke. (425.-).NOK 171,-
60396NK 10 - 24 skilling 1863 - med stor del av Christiania. (950.-).Unsold
60397NK 11 - 1 skilling 1867 - fullstemplet Christiania. (375.-).Unsold
60398NK 11 - 1 skilling 1867 - vannrett trestripe stemplet Throndhjem. Skjev ned. Noen korte tagger.NOK 555,-
60399NK 12 - 2 skilling 1867 - vannrett par med del av Arendal.NOK 422,-
60400NK 12 - 2 skilling 1867 - med del av Narestø. (350.-).Unsold
60401NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).Unsold
60402NK 13 b - 3 skilling 1867 - med stor del av Sarpsborg 24.1.1872. (1.000.-).Unsold
60403NK 14 x - 4 skilling 1867 - loddrett par stemplet Skien 13.7.1868. Svak loddrett brekk.NOK 222,-
60404NK 14 x - 4 skilling 1867 - vannrett par lettstemplet Porsgrund 25.10.1869.NOK 222,-
60405NK 14 y - 4 skilling 1867 - med del av Christiania 5.7.1872. (95.-).NOK 31,-
60406NK 15 b - 8 skilling 1867 - med del av Christiania. (350.-).NOK 177,-
60407NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - vannrett pat med torings-stempel. Venstre merke med variant v4 : Hvit linje fra første E i EEN og ned til venstre.NOK 177,-
60408NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (80.-).NOK 32,-
60409NK 17 aX - 2 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (150.-).Unsold
60410NK 17 cX - 2 skilling Posthorn - med deler av Kragerø. Et par lave tagger. (550.-).Unsold
60411NK 18 bX - 3 skilling Posthorn - med del av Christiania 21.5.187?. (95.-).NOK 37,-
60412NK 19 II - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).Unsold
60413NK 20 - 6 skilling Posthorn - skjev ned til venstre. (500.-).NOK 200,-
60414NK 21 - 7 skilling Posthorn - skjev ned til høyre. (525.-).Unsold