Postfriske Tjenestemerker

Stopped 02/05-07
Obj.DescriptionPrice
59625TM 1 a - 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 45,-
59626TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (17.-).NOK 18,-
59627TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 7,-
59628TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 24,-
59629TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 10,-
59630TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 23,-
59631TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (55.-).NOK 42,-
59632TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (65.-).NOK 52,-
59633TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 41,-
59634TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 12,-
59635TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 5,-
59636TM 10 - 5 øre Offset. (95.-).NOK 43,-
59637TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 28,-
59638TM 12 - 10 øre Offset. (775.-).NOK 402,-
59639TM 13 - 15 øre Offset. (15.-).NOK 12,-
59640TM 15 - 25 øre Offset. (15.-).NOK 6,-
59641TM 16 - 30 øre Offset. (15.-).NOK 7,-
59642TM 18 - 60 øre Offset. (525.-).NOK 262,-
59643TM 19 - 70 øre Offset. (20.-).NOK 12,-
59644TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 32,-
59645TM 21 - 5 øre Boktrykk. (35.-).NOK 17,-
59646TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 41,-
59647TM 23 - 10 øre Boktrykk. (15.-).NOK 11,-
59648TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 32,-
59649TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 8,-
59650TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 6,-
59651TM 27 - 40 øre Boktrykk. (32.-).NOK 11,-
59652TM 28 - 60 øre Boktrykk. (32.-).NOK 18,-
59653TM 29 - 5 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (17.-).NOK 8,-
59654TM 30 - 7 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (17.-).NOK 8,-
59655TM 31 - 10 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (7.-).NOK 4,-
59656TM 32 a - 15 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (8.-).NOK 5,-
59657TM 32 b - 15 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (33.-).NOK 13,-
59658TM 33 - 20 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (45.-).NOK 16,-
59659TM 34 - 25 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (15.-).NOK 7,-
59660TM 35 - 30 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (10.-).NOK 5,-
59661TM 36 - 35 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (27.-).NOK 10,-
59662TM 37 - 40 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (22.-).NOK 8,-
59663TM 38 - 60 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (25.-).NOK 9,-
59664TM 39 - 100 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (32.-).NOK 12,-
59665TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (72.-).NOK 52,-
59666TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).NOK 120,-
59667TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (201.-).NOK 141,-
59668TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 71,-
59669TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (618.-).NOK 291,-
59670TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (427.-).NOK 162,-
59671TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (403.-).NOK 251,-