Perfins (gjennomhullinger) på enkeltmerker og brev.

Stopped 18/04-07
Obj.DescriptionPrice
59495A.B. (A. Bergene) - NK 114.NOK 90,-
59496A.B. (A. Bergene) - NK 115.NOK 71,-
59497AM (Arthur Mack) - NK 100 og 110 stemplet Tromsø 3.IV.22 på følgebrev sendt til Finnsnes.NOK 535,-
59498BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 242.NOK 40,-
59499BD (Brødrene Dahl A/S) - NK 246.NOK 40,-
59500BG & Co (Breder Gundersen & Co) - NK 246.NOK 50,-
59501BG & Co (Breder Gundersen & Co) - NK 432.NOK 50,-
59502B.V. (Bjølsen Valsemølle) - NK 100 på brev stemplet Kristiania 15.IX.11.NOK 235,-
59503CAG (C.A. Gundersen A/S) - NK 177.NOK 47,-
59504CAG (C.A. Gundersen A/S) - NK 245.NOK 7,-
59505CAG (C.A. Gundersen A/S) - NK 246.NOK 60,-
59506CAG (C.A. Gundersen A/S) - NK 279.NOK 65,-
59507CB & K (Christiania Bank og Kredittkasse) - NK 31.NOK 15,-
59508CB & K (Christiania Bank og Kredittkasse) - NK 67.NOK 10,-
59509CB & K (Christiania Bank og Kredittkasse) - NK 69.NOK 52,-
59510CB & K (Christiania Bank og Kredittkasse) - NK 77 IIx.NOK 28,-
59511CB & K (Christiania Bank og Kredittkasse) - NK 79 X.NOK 52,-
59512D.M. A/S (Ditlef Martens A/S) - NK 202.NOK 132,-
59513D.O.C. (Det Oversøiske Co A/S) - NK 80 X.NOK 60,-
59514D.O.C. (Det Oversøiske Co A/S) - NK 103 på brev stemplet Kristiania 12.IX.13 sendt til Kotka, FinlandNOK 1375,-
59515DUE (E.C. Due & Co A/S) - NK 141 på vinduskonvolutt stemplet Oslo 4.11.36.NOK 600,-
59516DUE (E.C. Due & Co A/S) - NK 200.NOK 7,-
59517DUE (E.C. Due & Co A/S) - NK 204.NOK 50,-
59518DUE (E.C. Due & Co A/S) - NK 210.NOK 80,-
59519F & Co (Fleischer & Co) - NK 77 IIX.Unsold
59520Fyr (Fyrvesenet) - NK 145 på brev stemplet Oslo 23.III.32 sendt til Nautnes.NOK 850,-
59521G.B. (Gunnar Bradley) - NK 120 på postkort stemplet Bergen 28.XII.23 sendt til Hafslo.NOK 51,-
59522G.B. (Gunnar Bradley) - NK 122 på brev stemplet Bergen 1.IV.22 sendt til Norheimsund.NOK 300,-
59523H.L. & Co (Hans Lyche & Co) - NK 290.NOK 925,-
59524H.L. & Co (Hans Lyche & Co) - NK 456.NOK 45,-
59525H.L. & Co (Hans Lyche & Co) - NK 611.NOK 6,-
59526H.L. & Co (Hans Lyche & Co) - NK 645.NOK 47,-
59527H.L. & Co (Hans Lyche & Co) - NK 778.Unsold
59528H.L. & Co (Hans Lyche & Co) - NK 849.NOK 32,-
59529H.L. & Co (Hans Lyche & Co) - NK 879.NOK 12,-
59530J.G. Co (Joachim Grieg & Co) - NK 148).NOK 60,-
59531J.H.A. (Joh. H. Andresen) - NK 53 VI.NOK 6,-
59532J.H.A. (Joh. H. Andresen) - NK 57.Unsold
59533J.L.M. (Johan Ludvig Movinckel) - NK 193.NOK 45,-
59534J.L.M. (Johan Ludvig Movinckel) - NK 196.NOK 55,-
59535J.L.M. (Johan Ludvig Mowinckel) - NK 145.NOK 9,-
59536M.A. (Moss Aktiemøller) - NK 116.Unsold
59537N.H. (Niels Holwech) - NK 99.NOK 147,-
59538O.M. & S. (O. Mustad & Søn). - NK 122.Unsold
59539OB & Co (Oluf Bjørneseth & Co - NK 100.NOK 13,-
59540P.R. (Paul Rieber) - NK 67.NOK 75,-
59541Rr. (Rieber & Co A/S) - NK 246.NOK 29,-
59542Rr. (Rieber & Co A/S) - NK 77 IIX.NOK 6,-
59543Rr. (Rieber & Co A/S) - NK 99.Unsold
59544S (Skattevesenet) - NK 118.NOK 13,-
59545S (Skattevesenet) - NK 141.NOK 25,-
59546S (Skattevesenet) - NK 145 - postfrisk fireblokk.NOK 800,-
59547S (Skattevesenet) - NK 145.NOK 40,-
59548S (Skattevesenet) - NK 147.NOK 15,-
59549S (Skattevesenet) - NK 148.NOK 7,-
59550S (Skattevesenet) - NK 149.NOK 40,-
59551S (Skattevesenet) - NK 152.NOK 40,-
59552S (Skattevesenet) - NK 154.NOK 7,-
59553S (Skattevesenet) - NK 178.NOK 10,-
59554S (Skattevesenet) - NK 179.NOK 6,-
59555S (Skattevesenet) - NK 185.NOK 6,-
59556S (Skattevesenet) - NK 186.NOK 30,-
59557S (Skattevesenet) - NK 187.NOK 6,-
59558S.B. (Storm Bull & Co) - NK 107 på brev stemplet Kristiania 4.VI.21 sendt til Helsingfors.NOK 435,-
59559S.B. (Storm Bull & Co) - NK 120.Unsold
59560S.T. (Sandnes/Sarpsborg Tollsted) - NK 187.NOK 858,-
59561SH L & Co (S.H. Lundh & Co) - NK 53 VI.NOK 6,-
59562SH L & Co (S.H. Lundh & Co) - NK 67.NOK 9,-
59563SP (Stavanger Privatbank) - NK 77 IIX.NOK 6,-
59564SP (Stavanger Privatbank) - NK 99.Unsold
59565SP (Stavanger Privatbank) - NK 100.NOK 16,-
59566SP (Stavanger Privatbank) - NK 103.Unsold
59567SP (Stavanger Privatbank) - NK 105.Unsold
59568SP (Stavanger Privatbank) - NK 127 på brev stemplet Stavanger 26.XI.25 sendt til Norheimsund.NOK 52,-
59569V.M. (Vaksdal Mølle) - NK 145.NOK 25,-
59570V.M. (Vaksdal Mølle) - NK 354.NOK 9,-
59571V.V. (Vestlandets Veivesen) - TM 4.NOK 1510,-
59572VPC (Vestlandske Petroleum Co) - NK 100.NOK 117,-
59573WL & Co (Westfal-Larsen & Co A/S) - NK 240.NOK 12,-
59574WL & Co (Westfal-Larsen & Co A/S) - NK 465.NOK 12,-