Norske Førstedagsbrev (1938-1967)

Stopped 03/04-07
Obj.DescriptionPrice
58860NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.600.-).NOK 1101,-
58861NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (550.-).Unsold
58862NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 20,-
58863NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (75.-).NOK 62,-
58864NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 87,-
58865NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 352,-
58866NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
58867NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 45,-
58868NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 47,-
58869NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 205,-
58870NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 45,-
58871NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (55.-).NOK 47,-
58872NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 9,-
58873NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 22,-
58874NK 313/316 - Nordkapp III - Lysaker 1.4.43. (150.-).NOK 151,-
58875NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 8,-
58876NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 15,-
58877NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 32,-
58878NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 113,-
58879NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.V.44. (225.-).NOK 85,-
58880NK 325 - Gran - Tønsberg 30.7.44. (40.-).NOK 22,-
58881NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo Torshov 1.12.44. (250.-).Unsold
58882NK 330 - Hertugkrone - Oslo 15.2.45. (650.-).Unsold
58884NK 339/341 - Wergeland - Bergen 12.7.1945. (150.-).NOK 60,-
58885NK 343/344 - Folkemuseum - Nittedal 19.12.45. (180.-).NOK 61,-
58886NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo Elisenberg 4.3.46. (170.-).NOK 87,-
58887NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (170.-).NOK 175,-
58888NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Oslo 4.11.46. (800.-).NOK 476,-
58889NK 359/693 - Postjubileum - Oslo Torshov 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).NOK 290,-
58890NK 370 - Petter Dass - Trondheim Rosenborg 1.7.47. (150.-).NOK 70,-
58891NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo Torshov 2.8.47. (150.-).NOK 70,-
58892NK 372/373 - Skogselskap - Verdal 15.6.48. (275.-).NOK 165,-
58893NK 377/379 - Kielland - Kristansand S 9.5.49. (275.-).NOK 145,-
58894NK 380/382 - UPU - Oslo Moløkka 8.10.49. (225.-).NOK 100,-
58895NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo Elisenberg 15.5.50. (160.-).NOK 85,-
58896NK 386/387 - Polio - Oslo Torshov 15.8.50. (275.-).NOK 125,-
58897NK 388/379 og 393 - 10 og 15 øre Posthorn samt 25 øre Haakon - Oslo 18.12.50. (2.000.-).NOK 1581,-
58898NK 404/406 - Garborg - Sande i Vestfold 25.1.51 på tre pene konvolutter. (250.-).Unsold
58899NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.400.-).NOK 841,-
58900NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (90.-).NOK 42,-
58901NK 407/409 - OL 1952 - Oslo 1.10.51. (190.-).NOK 126,-
58902NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Levanger 2.8.52. (50.-).NOK 32,-
58903NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 75,-
58904NK 415/417 - Nordkapp IV - Bergen Årstadvollen 15.6.53. (450.-).Unsold
58905NK 418 - Kirkejubileum - Levanger 15.7.53. (300.-).NOK 151,-
58906NK 419/421 - Jernbanejubileum - Levanger 30.4.54. (150.-).NOK 76,-
58907NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (120.-).NOK 41,-
58908NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo-Torshov 3.1.55. (30.-).NOK 12,-
58909NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 155,-
58910NK 433 - 40 øre Haakon - Oslo 26.9.55. (2.800.-).NOK 1891,-
58911NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 30,-
58912NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).Unsold
58913NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Lambertseter 25.11.55. (35.-).NOK 13,-
58914NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 28,-
58915NK 443/444 - Nordens dag - Oslo Vika 30.10.56. (40.-).Unsold
58916NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (170.-).NOK 80,-
58917NK 434 og 437 - 50 og 75 øre Haakon - Oslo 1.7.57. (2.500.-).NOK 1800,-
58918NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).Unsold
58919NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).Unsold
58920NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo Kampen 1.4.58. (10.-).NOK 9,-
58921NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 22,-
58922NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 31,-
58923NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 30,-
58924NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).Unsold
58925NK 479/480 - Blomster - Smestad 12.1.60. (95.-).NOK 45,-
58926NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Kirkenær i Solør 26.2.60. (50.-).NOK 20,-
58927NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 49,-
58928NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 65,-
58929NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 9,-
58930NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 476,-
58931NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 6,-
58932NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 13,-
58933NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).Unsold
58934NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 18,-
58935NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).Unsold
58936NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 16,-
58937NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).Unsold
58938NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).Unsold
58939NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 10,-
58940NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 8,-
58941NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
58942NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).Unsold
58943NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).Unsold
58944NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).Unsold
58945NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).Unsold
58946NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).Unsold
58947NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 14,-
58948NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).Unsold
58949NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).Unsold
58950NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 14,-
58951NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 14,-
58952NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 22,-
58953NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 9,-
58954NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).Unsold
58955NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).Unsold
58956NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).Unsold
58958NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).Unsold
58959NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 9,-
58960NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).Unsold
58961NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 7,-
58962NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).Unsold
58963NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).Unsold
58964NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).Unsold
58965NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).Unsold
58966NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-).Unsold
58967NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (16.-).Unsold
58968NK 583/584 - Birkeland & Eyde - Oslo 29.10.66. (30.-).NOK 12,-
58969NK 585/586 - EFTA - Oslo 16.1.67. (19.-).Unsold
58970NK 587/588 - Militær utannelse - Oslo 16.2.67. (28.-).NOK 10,-
58971NK 589/590 - Europa 1967 - Oslo 2.5.67. (15.-).Unsold
58972NK 591/592 - Dybwad - Oslo 2.8.67. (10.-).Unsold
58973NK 593/594 - Santalmisjon - Oslo 26.9.67. (13.-).Unsold
58974NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-).Unsold
58975NK 941 - 50 kr Olav - Oslo 17.11.83. (75.-).NOK 26,-