Norge - Postfriske frimerker 1937-1972

Stopped 02/04-07
Obj.DescriptionPrice
59050NK 197/204 a - Posthorn og Løve dyptrykk med vannmerke - 8 valører (se bilde). (135.-).NOK 80,-
59051NK 204 b - 15 øre grønnlig oliven Løve dyptrykk med vannmerke. (330.-).NOK 262,-
59052NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (35.-).NOK 20,-
59053NK 206 - 25 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (150.-).NOK 95,-
59054NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (100.-).NOK 71,-
59055NK 208 - 35 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (90.-).NOK 71,-
59056NK 209 - 40 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (90.-).NOK 88,-
59057NK 210 - 50 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (90.-).NOK 95,-
59058NK 211 - 60 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (70.-).NOK 65,-
59059NK 212 - 45 øre Luftpost II. (25.-).NOK 17,-
59060NK 213/216 - Haakon kronemerker 1937 - komplett serie. (160.-).NOK 173,-
59061NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - komplett serie. (195.-).NOK 122,-
59062NK 220 x/222 x - Turistmerker på tykt gult papir - komplett serie. (360.-).NOK 205,-
59063NK 220 y/222 y - Turistmerker uten vannmerke - komplett serie. (23.-).NOK 15,-
59064NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie. (180.-).NOK 100,-
59065NK 225/228 - Dronning Maud - komplett serie. (34.-).NOK 16,-
59066NK 229/232 - Kronemerker Løve - komplett serie. (215.-).NOK 105,-
59067NK 233/236 - Nansen II - komplett serie. (110.-).NOK 47,-
59068NK 237/252 - Posthorn og Løve dyptrykk uten vannmerke - komplett serie inkludert 246 I og 245 b. (360.-).NOK 161,-
59069NK 255/258 - Redningsselskapet - komplett serie. (101.-).NOK 49,-
59070NK 259 - Legion. (700.).NOK 371,-
59071NK 260 - Universitetet. (460.-).NOK 252,-
59072NK 261/268 - V-merker med vannmerke - 8 valører inkludert begge nyanser av 15 øre (se bilde). (194.-).Unsold
59073NK 269/271 og 273 - 30, 35, 40 og 60 øre V-merker med vannmerke. (203.-).NOK 105,-
59074NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. (3.100.-). Attest : Moldenhauer. NOK 1601,-
59075NK 274/283 - V-merker uten vannmerke - 10 valører (se bilde). (91.-).NOK 31,-
59076NK 284/288 - V-merker uten vannmerke - 5 valører (se bilde). (129.-).NOK 102,-
59077NK 289 - 1.00 kr V-merke. (30.-).NOK 32,-
59078NK 290 - 1.50 kr V-merke. (50.-).NOK 42,-
59079NK 291 - 2.00 kr V-merke. (200.-).NOK 111,-
59080NK 292 - 5.00 kr V-merke. (275.-).NOK 230,-
59081NK 293 - 10 øre Hvit V. (10.-).NOK 17,-
59082NK 294/299 - Snorre - komplett serie. (82.-).NOK 42,-
59083NK 300/301 - Quisling. (160.-).NOK 71,-
59084NK 302/305 - Nordraak - komplett serie. (85.-).NOK 62,-
59085NK 306/308 - Rikstinget og Wessel. (12.-).NOK 17,-
59086NK 309/310 - Postforening - komplett serie. (6.-).NOK 21,-
59087NK 311/313 - Nordkapp III - komplett serie. (55.-).NOK 22,-
59088NK 314/317 - Grieg - komplett serie. (14.-).NOK 22,-
59089NK 318 - Frontkjemper. (5.-).NOK 16,-
59090NK 319/321 - Landshjelp I - komplett serie. (39.-).NOK 27,-
59091NK 322/324 - Krigsforlis - komplett serie. (30.-).NOK 11,-
59092NK 325 - Gran. (4.-).NOK 16,-
59093NK 326/329 - Landshjelp II - komplett serie. (40.-).NOK 22,-
59094NK 330 - Hertugkrone. (25.-).NOK 9,-
59095NK 331/338 - Londonserien. (58.-).NOK 20,-
59096NK 339/341 - Wergeland - komplett serie. (13.-).NOK 22,-
59097NK 342 - Røde Kors. (6.-).NOK 14,-
59098NK 343/344 - Folkemuseum - komplett serie. (23.-).NOK 32,-
59099NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - komplett serie. (37.-).NOK 13,-
59100NK 349 - Wings for Norway. (5.-).NOK 12,-
59101NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946. (20.-).NOK 32,-
59102NK 351 - 1.50 kr Haakon 1946. (50.-).NOK 32,-
59103NK 352 - 2.00 kr Haakon 1946. (365.-).NOK 275,-
59104NK 353 - 5.00 kr Haakon 1946. (275.-).NOK 235,-
59105NK 354 - 25 øre Løve 1946. (5.-).NOK 2,-
59106NK 355 - 30 øre Løve 1946. (90.-).NOK 52,-
59107NK 356 - 40 øre Løve 1946. (60.-).NOK 21,-
59108NK 357 - 55 øre Løve 1946. (300.-).NOK 200,-
59109NK 358 - 80 øre Løve 1946. (300.-).NOK 132,-
59110NK 359/369 - Postjubileum - komplett serie. (285.-).NOK 185,-
59111NK 372/373 - Skogselskap - komplett serie. (31.-).NOK 11,-
59112NK 375/376 - Løveprovisorier - komplett serie. (28.-).NOK 10,-
59113NK 377/379 - Kielland - komplett serie. (45.-).NOK 16,-
59114NK 380/382 - Verdenspostforeningen - komplett serie. (13.-).NOK 5,-
59115NK 383/385 - Oslo 900 år - komplett serie. (19.-).NOK 7,-
59116NK 386/387 - Poliomyelitt - komplett serie. (80.-).NOK 65,-
59117NK 388/392 - Posthorn 1950 - komplett serie. (61.-).NOK 21,-
59118NK 393 - 25 øre rød Haakon. (6.-).NOK 6,-
59119NK 394 - 25 øre lilla-grå Haakon. (175.-).NOK 70,-
59120NK 395 - 30 øre lilla-grå Haakon. (70.-).NOK 47,-
59121NK 396 - 30 øre rød Haakon. (6.-).NOK 3,-
59122NK 397 - 35 øre Haakon. (130.-).NOK 62,-
59123NK 398 - 45 øre Haakon. (15.-).NOK 6,-
59124NK 399 - 50 øre Haakon. (40.-).NOK 14,-
59125NK 400 - 55 øre gul Haakon. (17.-).NOK 7,-
59126NK 401 - 55 øre blå Haakon. (20.-).NOK 20,-
59127NK 402 - 60 øre Haakon. (125.-).NOK 43,-
59128NK 403 - 80 øre Haakon. (25.-).NOK 11,-
59129NK 404/406 - Garborg - komplett serie. (56.-).NOK 21,-
59130NK 407/409 - Olympiske vinterleker 1952 - komplett serie. (150.-).NOK 88,-
59131NK 414 - Kreft. (16.-).NOK 16,-
59132NK 415 - 20 øre Nordkapp IV. (110.-).NOK 36,-
59133NK 416 - 30 øre Nordkapp IV. (120.-).Unsold
59134NK 417 - 55 øre Nordkapp IV. (140.-).Unsold
59135NK 419/421 - Jernbanejubileum - komplett serie. (32.-).NOK 16,-
59136NK 422/424 - Telegrafjubileum - komplett serie. (20.-).NOK 44,-
59137NK 425/427 - Frimerkejubileum - komplett serie. (11.-).NOK 5,-
59138NK 422/430 - Norwex 1955 - komplett serie. (345.-).Unsold
59139NK 431 - 25 øre Haakon. (12.-).NOK 5,-
59140NK 432 - 35 øre Haakon. (40.-).Unsold
59141NK 433 - 40 øre Haakon. (15.-).Unsold
59142NK 434 - 50 øre Haakon. (35.-).NOK 22,-
59143NK 435 - 65 øre Haakon. (10.-).NOK 8,-
59144NK 436 - 70 øre Haakon. (135.-).NOK 71,-
59145NK 437 - 75 øre Haakon. (25.-).NOK 9,-
59146NK 438 - 90 øre Haakon. (15.-).NOK 17,-
59147NK 439/440 - Regjeringsjubileum - komplett serie. (8.-).NOK 4,-
59148NK 441/442 - Martha - komplett serie. (45.-).NOK 16,-
59149NK 443/444 - Nordens dag - komplett serie. (10.-).NOK 4,-
59150NK 445/447 - Nordkapp V - komplett serie. (155.-).NOK 90,-
59151NK 448/450 - Geofysisk år - komplett serie. (15.-).NOK 32,-
59152NK 451/452 - Haakon VII 85 år - komplett serie. (12.-).NOK 21,-
59153NK 453 - 25 øre grønn Olav. (12.-).NOK 13,-
59154NK 454 - 25 øre grønnoliven Olav. (12.-).NOK 12,-
59155NK 455 - 30 øre Olav. (16.-).NOK 14,-
59156NK 456 - 35 øre brunrød Olav. (7.-).NOK 14,-
59157NK 457 - 35 øre grønn Olav. (45.-).NOK 30,-
59158NK 458 - 40 øre brunrød Olav. (7.-).NOK 9,-
59159NK 459 - 40 øre grå Olav. (35.-).NOK 22,-
59160NK 460 - 45 øre Olav. (10.-).NOK 11,-
59161NK 461 - 50 øre olivengul Olav. (50.-).NOK 37,-
59162NK 462 - 50 øre rød Olav. (75.-).NOK 46,-
59163NK 463 - 55 øre Olav. (15.-).NOK 12,-
59164NK 464 - 60 øre Olav. (45.-).NOK 24,-
59165NK 465 - 65 øre Olav. (20.-).NOK 17,-
59166NK 466 - 80 øre Olav. (95.-).NOK 47,-
59167NK 467 - 85 øre Olav. (16.-).NOK 12,-
59168NK 468 - 90 øre Olav. (12.-).NOK 10,-
59169NK 469 - 1.00 kr Olav. (15.-).NOK 12,-
59170NK 470 - 1.50 kr Olav. (32.-).NOK 18,-
59171NK 471 - 2.00 kr Olav. (100.-).NOK 91,-
59172NK 472 - 5.00 kr Olav. (430.-).NOK 325,-
59173NK 473 - 10.00 kr Olav. (60.-).NOK 29,-
59174NK 479/490 - Norske frimerker 1960 - 12 merker. (357.-).NOK 164,-
59175NK 491/505 - Norske frimerker 1961 - 15 merker. (114.-).NOK 36,-
59176NK 506/512 - Norske frimerker 1962 - 7 merker. (114.-).NOK 36,-
59177NK 513/529 - Bruksmerker ståltrykk - komplett serie. (437.-).NOK 171,-
59178NK 530/548 - Norske frimerker 1963 - 19 merker. (159.-).NOK 66,-
59179NK 549/559 - Norske frimerker 1964 - 11 merker. (125.-).NOK 41,-
59180NK 560/570 - Norske frimerker 1965 - 11 merker. (118.-).NOK 41,-
59181NK 571/584 - Norske frimerker 1966 - 14 merker. (126.-).NOK 41,-
59182NK 585/598 - Norske frimerker 1967 - 15 merker. (138.-).NOK 46,-
59183NK 599/616 - Norske frimerker 1968 - 18 merker. (121.-).NOK 41,-
59184NK 617/640 - Norske frimerker 1969 - 24 merker. (380.-).NOK 170,-
59185NK 641/665 - Norske frimerker 1970 - 25 merker. (315.-).NOK 115,-
59186NK 666/679 - Norske frimerker 1971 - 14 merker. (105.-).NOK 36,-
59187NK 680/702 - Norske frimerker 1972 - 19 merker inkl. miniark. (271.-).NOK 111,-