Stemplete krigsmerker

Stopped 06/02-07
Obj.DescriptionPrice
57571NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 10,-
57572NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 17,-
57573NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 41,-
57574NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 106,-
57575NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 51,-
57576NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 104,-
57577NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 65,-
57578NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 79,-
57579NK 234 - 15 øre Nansen II.NOK 47,-
57580NK 235 - 20 øre Nansen II.NOK 70,-
57581NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 50,-
57582NK 256 - 15 øre Redningsselskapet.NOK 244,-
57583NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 188,-
57584NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 34,-
57585NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 32,-
57586NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 100,-
57587NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 56,-
57588NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 35,-
57589NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 111,-
57590NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 55,-
57591NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 65,-
57592NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 36,-
57593NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 56,-
57594NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 51,-
57595NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 37,-
57596NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Litt skjoldet merke. Attest : Moldenhauer.NOK 1025,-
57597NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 30,-
57598NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 22,-
57599NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 35,-
57600NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 23,-
57601NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 17,-
57602NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 22,-
57603NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 10,-
57604NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 55,-
57605NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 54,-
57606NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 10,-
57607NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 10,-
57608NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 16,-
57609NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 11,-
57610NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 10,-
57611NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 42,-
57612NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 10,-
57613NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 10,-
57614NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 41,-
57615NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 167,-
57616NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 332,-
57617NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 56,-
57618NK 300 - 20 øre Quisling.NOK 305,-
57619NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.NOK 112,-
57620NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 23,-
57621NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 11,-
57622NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 22,-
57623NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 31,-
57624NK 319 - 10 øre Landshjelp I.NOK 31,-
57625NK 320 - 20 øre Landshjelp I.NOK 89,-
57626NK 321 - 40 øre Landshjelp I.NOK 68,-
57627NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 38,-
57628NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 123,-
57629NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 37,-
57630NK 325 - 40 øre Gran.NOK 104,-
57631NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 121,-
57632NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 73,-
57633NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 172,-
57634NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 55,-
57635TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 32,-
57636TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 10,-
57637TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 15,-
57638TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 35,-
57639TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 143,-
57640TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 52,-
57641TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 48,-
57642TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 32,-
57643TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 45,-
57644TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 135,-