Norske Skillingsmerker - brukt og ubrukt.

Stopped 24/01-07
Obj.DescriptionPrice
57323NK 1 - 4 skilling 1855 - lett 11-strek rist-stemplel på merke med normale til gode marger. (1.200.-).NOK 785,-
57324NK 1 - 4 skilling 1855 - med del av steds-stempel. Gode marger. (1.500.-.).NOK 840,-
57325NK 2 - 2 skilling Oscar - lettstemplet merke. (1.000.-).Unsold
57326NK 2 - 2 skilling Oscar - stemplet nummer 42 (Christiania). (1.000.-).NOK 465,-
57327NK 3 - 3 skilling Oscar - lettstemplet merke. God farge. (600.-).NOK 247,-
57328NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefriskt merke med lett nummerstempel. (600.-).NOK 451,-
57329NK 4 a - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke (120.-).NOK 115,-
57330NK 4 b - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke. (130.-).NOK 110,-
57331NK 4 c - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke i melkeblå nyanse. (550.-).NOK 275,-
57332NK 5 - 8 skilling Oscar - llettstemplet Tromsø. (325.-)NOK 335,-
57333NK 5 - 8 skilling Oscar - lett fullstemplet nummer 48 (Drammen). (325.-).NOK 161,-
57334NK 6 - 2 skilling 1863 - med stor del av Christiania 21.6.1867. (1.600.-).NOK 950,-
57335NK 7 - 3 skilling 1863 - sidevendt fullstemplet Trondhjem 5.6.1868. God farge. (3.700.-).NOK 1850,-
57336NK 8 I a - 4 skilling 1863. (120.-).NOK 60,-
57337NK 8 I b - 4 skilling 1863. (180.-).NOK 91,-
57338NK 8 II a - 4 skilling 1863. (100.-).NOK 91,-
57339NK 8 II b - 4 skilling 1863. (120.-).NOK 91,-
57340NK 9 - 8 skilling 1863 - med del av Drammen. (425.-).NOK 200,-
57341NK 10 - 24 skilling 1863 - lettstemplet merke. (950.-).NOK 400,-
57342NK 10 - 24 skilling 1863 - letthengslet merke. (300.-).Unsold
57343NK 11 - 1 skilling 1867 - lettstemplet merke. (375.-).NOK 191,-
57344NK 12 - 2 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).Unsold
57345NK 12 - 2 skilling 1867 - rettvendt fullstemplet torings-stempel "Drammen 26.VI.97". (150.-).NOK 70,-
57346NK 13 a - 3 skilling 1867 - lettstemplet merke. (1.800.-).NOK 915,-
57347NK 13 b - 3 skilling 1867 - lettstemplet merke. (1.000.-).NOK 451,-
57348NK 14 x - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (85.-).Unsold
57349NK 14 y - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (95.-)Unsold
57350NK 15 b - 8 skilling 1867 - med del av Christiania. (350.-).NOK 200,-
57351NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (80.-).NOK 29,-
57352NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - letthengslet merke. (60.-).NOK 40,-
57353NK 17 a - 2 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 65,-
57354NK 17 a - 2 skilling Posthorn - letthengslet merke. (90.-).NOK 50,-
57355NK 18 b - 3 skilling Posthorn - merke med blekk-kryss. (95.-),NOK 120,-
57356NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (95.-).NOK 50,-
57357NK 19 I c - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (1.600.-).NOK 930,-
57358NK 19 II - 4 skilling Posthorn - letthengslet merke. (90.-).NOK 50,-
57359NK 20 - 6 skilling Posthorn - med deler av Drammen. (450.-).NOK 185,-
57360NK 21 - 7 skilling Posthorn - med deler av Christiania. (525.-).Unsold
57361NK 21 III - 7 skilling Posthorn - letthengslet merke. (325.-).NOK 206,-