Norske Førstedagsbrev (1939-1970)

Stopped 28/12-06
Obj.DescriptionPrice
56787NK 225/228 - Dronning Maud - Notodden 24.7.39. (550.-).Unsold
56788NK 243 - 12 øre Posthorn - fireblokk - Osloi 2.1.41. (600.-).NOK 489,-
56789NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 47,-
56790NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 65,-
56791NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 461,-
56792NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
56793NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 208,-
56794NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).Unsold
56795NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 23,-
56796NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 18,-
56797NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo Torshov 1.4.43. (150.-).NOK 100,-
56798NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).Unsold
56799NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).Unsold
56800NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 28,-
56801NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
56802NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo Solli 20.V.44. (225.-).NOK 208,-
56803NK 325 - Gran - Ski 30.7.44. (40.-).NOK 37,-
56804NK 330 - Hertugkrone - Abelsø 15.2.45. (650.-).Unsold
56805NK 339/341 - Wergeland - Røa 12.7.1945. (150.-).NOK 120,-
56806NK 343/344 - Folkemuseum - Nittedal 19.12.45. (180.-).Unsold
56807NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo Torshov 4.3.46. (170.-).NOK 100,-
56808NK 349 - Little Norway - Oslo Torshov 28.3.46. (170.-).NOK 188,-
56809NK 350/353 - Haakon Kronemerker - Oslo 7.6.46 på lite kort. (1.200.-).NOK 1132,-
56810NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Horten 4.11.46 på uadressert konvolutt. (800.-).NOK 585,-
56811NK 359/693 - Postjubileum - Oslo Torshov 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).Unsold
56812NK 370 - Petter Dass - Oslo Torshov 1.7.47. (150.-).NOK 90,-
56813NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo Torshov 2.8.47. (150.-).Unsold
56814NK 372/373 - Skogselskap - Verdal 15.6.48. (275.-).Unsold
56815NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (250.-).NOK 227,-
56816NK 377/379 - Kielland - Oslo Torshov 9.5.49. (275.-).NOK 285,-
56817NK 380/382 - UPU - Kristiansand S 8.10.49. (225.-).NOK 100,-
56818NK 386/387 - Polio - Oslo Torshov 15.8.50. (275.-).Unsold
56819NK 404/406 - Garborg - Oslo 25.1.51. (250.-).Unsold
56820NK 395 og 397/400 - 30, 35, 45, 50 og 55 Haakon - Oslo 10.2.51. (1.500.-).NOK 1300,-
56821NK 402 - 60 øre Haakon - Oslo 25.8.51. (90.-).NOK 66,-
56822NK 396 - 30 øre Haakon - Oslo 1.10.51. (900.-).NOK 825,-
56823NK 407/409 - OL 1952 - Oslo 1.10.51. (190.-).Unsold
56824NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn - Oslo 3.6.52. (850.-).NOK 781,-
56825NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).Unsold
56826NK 401 - 55 øre blå Haakon - Oslo 28.1.52. (3.000.-).NOK 2455,-
56827NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 185,-
56828NK 418 - Kirkejubileum - Kolbotn 15.7.53. (300.-).Unsold
56829NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo Torshov 30.4.54. (150.-).NOK 70,-
56830NK 422/424 - Telegrafjubileum - Levanger 10.12.54. (120.-).Unsold
56831NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo Torshov 3.1.55. (30.-).NOK 21,-
56832NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
56833NK 433 - 40 øre Haakon - Oslo 26.9.55. (2.800.-).NOK 2884,-
56834NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo Torshov 1.11.55. (75.-).Unsold
56835NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).Unsold
56836NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo Torshov 25.11.55. (35.-).NOK 14,-
56837NK 441/442 - Martha - Oslo Torshov 28.3.56. (80.-).NOK 28,-
56838NK 443/444 - Nordens dag - Oslo-Torshov 30.10.56. (40.-).NOK 14,-
56839NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 56,-
56840NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo Torshov 1.7.57. (60.-).Unsold
56841NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo Torshov 3.8.57. (60.-).Unsold
56842NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo Torshov 1.4.58. (10.-).NOK 4,-
56843NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 20,-
56844NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 23,-
56845NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo-Torshov 1.10.59. (65.-).NOK 57,-
56846NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 595,-
56847NK 479/480 - Blomster - Oslo Gamlebyen 12.1.60. (95.-).NOK 253,-
56848NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo-Torshov 26.2.60. (50.-).NOK 18,-
56849NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
56850NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).Unsold
56851NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 9,-
56852NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 651,-
56853NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 6,-
56854NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 13,-
56855NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 19,-
56856NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 12,-
56857NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 10,-
56858NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 14,-
56859NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 8,-
56860NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).Unsold
56861NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).Unsold
56862NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 9,-
56863NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
56864NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).Unsold
56865NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 10,-
56866NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).Unsold
56867NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).Unsold
56868NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).Unsold
56869NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).Unsold
56870NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).Unsold
56871NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 6,-
56872NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).Unsold
56873NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).Unsold
56874NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 17,-
56875NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 5,-
56876NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 10,-
56877NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 8,-
56878NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 9,-
56879NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 410,-
56880NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).Unsold
56881NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).Unsold
56882NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-).Unsold
56883NK 610/612 - 40, 50 og 55 øre bruksmerker - Oslo 7.10.68. (15.-).Unsold
56884NK 615/616 - Nobel - Oslo 10.12.68. (18.-).Unsold
56885NK 624/625 - Rutebok og Trygg trafikk - Oslo 24.3.69. (10.-).Unsold
56886NK 626/627 - Europa 1969 - Oslo 28.4.69. (16.-).Unsold
56887NK 632/633 - Vigeland - Oslo 8.9.69. (14.-).Unsold
56888NK 636/638 - Olav kronemerker fosfor - Oslo 3.11.69. (30.-).Unsold
56889NK 646/648 - 70, 80 og 100 øre ståltrykk - Oslo 16.3.70. (20.-).NOK 13,-
56890NK 941 - 50 kr Olav - Oslo 17.11.83. (75.-).NOK 26,-