NORGE - Postfriske Tjenestemerker

Stopped 19/12-06
Obj.DescriptionPrice
56448TM 1 a - 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 65,-
56449TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (17.-).NOK 30,-
56450TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 10,-
56451TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 19,-
56452TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 5,-
56453TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 25,-
56454TM 6 a - 40 øre Tjenestemerke. (120.-).NOK 117,-
56455TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (55.-).NOK 50,-
56456TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (65.-).NOK 44,-
56457TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 150,-
56458TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 26,-
56459TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 2,-
56460TM 10 - 5 øre Offset. (95.-).NOK 31,-
56461TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 44,-
56462TM 12 - 10 øre Offset. (775.-).NOK 345,-
56463TM 13 - 15 øre Offset. (15.-).NOK 8,-
56464TM 15 - 25 øre Offset. (15.-).NOK 8,-
56465TM 16 - 30 øre Offset. (15.-).NOK 8,-
56466TM 18 - 60 øre Offset. (525.-).NOK 251,-
56467TM 19 - 70 øre Offset. (20.-).NOK 8,-
56468TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 22,-
56469TM 21 - 5 øre Boktrykk. (35.-).NOK 25,-
56470TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 52,-
56471TM 23 - 10 øre Boktrykk. (15.-).NOK 10,-
56472TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 38,-
56473TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 17,-
56474TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 10,-
56475TM 27 - 40 øre Boktrykk. (32.-).NOK 15,-
56476TM 28 - 60 øre Boktrykk. (32.-).NOK 17,-
56477TM 29 - 5 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (17.-).NOK 7,-
56478TM 30 - 7 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (17.-).NOK 7,-
56479TM 31 - 10 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (7.-).NOK 3,-
56480TM 32 a - 15 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (8.-).NOK 14,-
56481TM 32 b - 15 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (33.-).NOK 65,-
56482TM 33 - 20 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (45.-).Unsold
56483TM 34 - 25 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (15.-).NOK 10,-
56484TM 35 - 30 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (10.-).NOK 4,-
56485TM 36 - 35 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (27.-).NOK 10,-
56486TM 37 - 40 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (22.-).NOK 8,-
56487TM 38 - 60 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (25.-).NOK 9,-
56488TM 39 - 100 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (32.-).NOK 11,-
56489TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (72.-).Unsold
56490TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).NOK 66,-
56491TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (201.-).NOK 166,-
56492TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 41,-
56493TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (618.-).NOK 335,-
56494TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (427.-).NOK 455,-
56495TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (403.-).NOK 187,-