Nødsedler 1940 - Jonas Øglænd, Sandnes.

Stopped 14/11-06
Obj.DescriptionPrice
55690Nødseddel/Anvisning - kr. 25.00. Datert Sandnes 3/5-40. Nr. 2539. Mangler øvre høyre hjørne.NOK 595,-
55691Nødseddel - blokk med 10 talonger litra A til J. Gullig. Hver talong pålydende kr. 5.00.NOK 1313,-
55692Nødseddel - talong litra A - pålydende kr. 10.00. Grønnlig.NOK 96,-
55693Nødseddel - talong litra B - pålydende kr. 10.00. Grønnlig.NOK 96,-
55694Nødseddel - talong litra D - pålydende kr. 10.00. Grønnlig.NOK 96,-
55695Nødseddel - talong litra F - pålydende kr. 10.00. Grønnlig.NOK 80,-
55696Nødseddel - talong litra H - pålydende kr. 10.00. Grønnlig.NOK 85,-
55697Nødseddel - talong litra I - pålydende kr. 10.00. Grønnlig.NOK 96,-
55698Nødseddel - talong litra J - pålydende kr. 10.00. Grønnlig.NOK 96,-