Norske jubileumsmynter - kobbernikkel og sølv.

Stopped 19/09-06
Obj.DescriptionPrice
5490750 øre 1996 i blisterpakning. (175.-).Unsold
549085 kroner Kronemynt 1975.NOK 7,-
549095 kroner Kronemynt 1975 - i spesialetui.NOK 16,-
549105 kroner Utvandringsjubileet 1975.NOK 7,-
549115 kroner Hæren 1978.NOK 7,-
549125 kroner Den Kongelige Mynt 1986.NOK 7,-
549135 kroner Sølvskatten 1991.NOK 10,-
549145 kroner Fram 1995.NOK 7,-
549155 kroner Norsk Mynt 1995.NOK 10,-
549165 kroner FN 1995.NOK 10,-
549175 kroner Posten 1997.NOK 7,-
549185 kroner 1998 i blisterpakning. (150.-).Unsold
5491910 kroner Eidsvoll 1964.NOK 18,-
5492020 kroner 1998 - BU i blister-pakning. (150.-).NOK 61,-
5492120 kroner 2002 - BU i blister-pakning. (100.-).NOK 61,-
5492220 kroner 2000 - Oslo International coin show. (250.-).Unsold
5492325 kroner Frigjøring 1970.NOK 47,-
5492450 kroner Kong Olav 1978.NOK 71,-
54925100 kroner Kong Olav 1982.NOK 142,-
54926200 kroner Akershus 1980.NOK 236,-