Norske Førstedagsbrev (1939-1970)

Stopped 14/09-06
Obj.DescriptionPrice
54763NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39 på uadressert konvolutt. (500.-).NOK 302,-
54764NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 22,-
54765NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 34,-
54766NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
54767NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
54768NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41 på uadressert konvolutt. (90.-).NOK 32,-
54769NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41 på uadressert konvolutt. (90.-).NOK 32,-
54770NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på uadressert konvolutt. (400.-).NOK 220,-
54771NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 26,-
54772NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 23,-
54773NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42 på uadressert konvolutt. (15.-).NOK 7,-
54774NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 17,-
54775NK 313/316 - Nordkapp III - Trondheim Bko. 1.4.43. (140.-).Unsold
54776NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 22,-
54777NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 12,-
54778NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 18,-
54779NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
54780NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 25,-
54781NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (250.-).Unsold
54782NK 330 - Hertugkrone - Stord 15.2.45 på uadressert konvolutt. (625.-).Unsold
54783NK 339/341 - Wergeland - Tønsberg 12.7.1945 på uadressert konvolutt. (140.-).NOK 74,-
54785NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (160.-).NOK 61,-
54786NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46 på prima uadressert konvolutt. (160.-).NOK 55,-
54787NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46 på uadressert konvolutt. (160.-).NOK 121,-
54788NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Oslo-Torshov 4.11.46. (750.-).NOK 730,-
54789NK 370 - Petter Dass - Sande i Vestfold 1.7.47. (140.-).NOK 65,-
54790NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (140.-).NOK 50,-
54791NK 374 - Røde Kors provisorie - Kristiansand S. 1.12.48. (230.-).NOK 81,-
54792NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (250.-).NOK 100,-
54793NK 380/382 - UPU - Kristiansand S. 8.10.49. (200.-).Unsold
54794NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (150.-).NOK 106,-
54795NK 386/387 - Polio - Røa 15.8.50. (250.-).NOK 100,-
54796NK 404/406 - Garborg - Oslo Solli 25.1.51. (220.-).NOK 186,-
54797NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).Unsold
54798NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Trondheim Lademoen 2.8.52. (50.-).NOK 27,-
54799NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 70,-
54800NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).Unsold
54801NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 34,-
54802NK 425/427 - Frimerkejubileum - Trondheim Rosenborg 3.1.55. (30.-).NOK 12,-
54803NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
54804NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55 på prima uadressert konvolutt. (75.-).Unsold
54805NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 111,-
54806NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Trondheim Rosenborg 25.11.55. (35.-).NOK 28,-
54807NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).Unsold
54808NK 443/444 - Nordens dag - Trondhein 30.10.56. (37.-).NOK 27,-
54809NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 66,-
54810NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 20,-
54811NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).Unsold
54812NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 7,-
54813NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo 12.1.59. (1.000.-).NOK 728,-
54814NK 474 - Asbjørn Kloster - Stavanger 2.2.59. (55.-).Unsold
54815NK 475/476 - Norges Vel - Trondheim Singsaker 26.5.59. (65.-).NOK 24,-
54817NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 23,-
54818NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 775,-
54819NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 42,-
54821NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Trondheim 26.2.60. (50.-).NOK 19,-
54822NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 56,-
54823NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).Unsold
54824NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).Unsold
54825NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).Unsold
54826NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).Unsold
54827NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).Unsold
54828NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).Unsold
54829NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).Unsold
54830NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 16,-
54831NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
54833NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 7,-
54834NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).Unsold
54835NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 14,-
54836NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 6,-
54837NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).Unsold
54838NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).Unsold
54839NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).Unsold
54840NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 7,-
54841NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).Unsold
54842NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).Unsold
54843NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 9,-
54844NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 326,-
54845NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 7,-
54846NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 13,-
54847NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 38,-
54848NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 18,-
54849NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).NOK 22,-
54850NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-).NOK 13,-
54851NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (16.-).NOK 18,-
54852NK 583/584 - Birkeland & Eyde - Oslo 29.10.66. (30.-).NOK 18,-
54853NK 585/586 - EFTA - Oslo 16.1.67. (19.-).NOK 8,-
54854NK 587/588 - Militær utannelse - Oslo 16.2.67. (28.-).NOK 11,-
54855NK 589/590 - Europa 1967 - Oslo 2.5.67. (15.-).NOK 8,-
54856NK 591/592 - Dybwad - Oslo 2.8.67. (10.-).NOK 6,-
54857NK 593/594 - Santalmisjon - Oslo 26.9.67. (13.-).NOK 7,-
54858NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-).NOK 21,-
54859NK 599/601 - Turistforening - Oslo 22.1.68. (25.-).NOK 41,-
54860NK 602/603 - Håndverk - Oslo 30.3.68. (15.-).NOK 15,-
54861NK 604/605 - 45 og 65 øre bruksmerker - Oslo 23.4.68. (10.-).NOK 10,-
54862NK 606/607 - Vinje - Oslo 21.5.68. (10.-).NOK 10,-
54863NK 608/609 - Indrermisjon - Oslo 16.9.68. (25.-).NOK 17,-
54864NK 610/612 - 40, 50 og 55 øre bruksmerker - Oslo 7.10.68. (15.-).NOK 14,-
54865NK 613/614 - Sykepleierutdannelse - Oslo 31.10.68. (10.-).NOK 12,-
54866NK 615/616 - Nobel - Oslo 10.12.68. (18.-).NOK 17,-
54867NK 617/621 - Bruksmerker - Oslo 23.1.69. (15.-).NOK 35,-
54868NK 622/623 - Norden - Oslo 28.2.69. (14.-).NOK 21,-
54869NK 624/625 - Rutebok og Trygg trafikk - Oslo 24.3.69. (10.-).NOK 11,-
54870NK 626/627 - Europa 1969 - Oslo 28.4.69. (16.-).NOK 21,-
54871NK 628/629 - Johan Hjort - Oslo 30.5.69. (25.-).NOK 25,-
54872NK 630 - Træna - Oslo 18.6.69. (12.-).NOK 10,-
54873NK 631 - 20 kr Olav - Oslo 14.8.69. (125.-).NOK 96,-
54874NK 632/633 - Vigeland - Oslo 8.9.69. (14.-).NOK 10,-
54875NK 634/635 - Folketelling - Oslo 10.10.69. (14.-).NOK 11,-
54876NK 636/638 - Olav kronemerker fosfor - Oslo 3.11.69. (30.-).NOK 35,-
54877NK 639/640 - Maud - Oslo 26.11.69. (13.-).NOK 21,-
54878NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 100,-
54879NK 646/648 - 70, 80 og 100 øre ståltrykk - Oslo 16.3.70. (20.-).NOK 39,-
54880NK 649/652 - Naturvernåret - Oslo 10.4.70. (45.-).NOK 70,-
54881NK 653/654 - Frigjøring - Oslo 8.5.70. (18.-).NOK 18,-
54882NK 655/657 - Bergen 900 år - Bergen 23.6.70. (30.-).NOK 54,-
54883NK 658/659 - F.N. 25 år - Oslo 15.9.70. (19.-).NOK 37,-
54884NK 660/663 - Vitenskapsmenn - Oslo 15.10.70. (35.-).NOK 36,-
54885NK 664/665 - Fysisk fostring - Oslo 17.11.70. (10.-).NOK 26,-