NORGE - Postfriske Tjenestemerker

Stopped 28/06-06
Obj.DescriptionPrice
52769TM 1 a - 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 26,-
52770TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (17.-).NOK 12,-
52771TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 6,-
52772TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 14,-
52773TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 7,-
52774TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 20,-
52775TM 6 b - 40 øre grønnlig blå Tjenestemerke. Litt uren tagging i venstre side. Et meget vansklig merke å finne i postfrisk kvalitet. Attest : F.C. Moldenhauer. (12.000.-).NOK 3502,-
52776TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (55.-).NOK 60,-
52777TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (65.-).NOK 37,-
52778TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 32,-
52779TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 11,-
52780TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 2,-
52781TM 10 - 5 øre Offset. (95.-).NOK 31,-
52782TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 51,-
52783TM 12 - 10 øre Offset. (750.-).NOK 501,-
52784TM 13 - 15 øre Offset. (15.-).NOK 6,-
52785TM 14 - 20 øre Offset. (625.-).NOK 401,-
52786TM 15 - 25 øre Offset. (15.-).NOK 6,-
52787TM 16 - 30 øre Offset. (15.-).NOK 9,-
52788TM 18 - 60 øre Offset. (500.-).NOK 301,-
52789TM 19 - 70 øre Offset. (20.-).NOK 8,-
52790TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 24,-
52791TM 21 - 5 øre Boktrykk. (35.-).NOK 16,-
52792TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 61,-
52793TM 23 - 10 øre Boktrykk. (15.-).NOK 10,-
52794TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 31,-
52795TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 11,-
52796TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 8,-
52797TM 27 - 40 øre Boktrykk. (30.-).NOK 11,-
52798TM 28 - 60 øre Boktrykk. (30.-).NOK 21,-
52799TM 29 - 5 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (17.-).Unsold
52800TM 30 - 7 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (17.-).NOK 7,-
52801TM 31 - 10 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (7.-).Unsold
52802TM 32 a - 15 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (8.-).NOK 7,-
52803TM 32 b - 15 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (33.-).NOK 35,-
52804TM 33 - 20 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (45.-).Unsold
52805TM 34 - 25 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (15.-).Unsold
52806TM 35 - 30 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (10.-).Unsold
52807TM 36 - 35 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (27.-).NOK 17,-
52808TM 37 - 40 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (22.-).Unsold
52809TM 38 - 60 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (25.-).Unsold
52810TM 39 - 100 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (32.-).Unsold
52811TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (72.-).NOK 34,-
52812TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).Unsold
52813TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (201.-).NOK 66,-
52814TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 37,-
52815TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (618.-).NOK 305,-
52816TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (427.-).NOK 132,-
52817TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (403.-).NOK 135,-