Norske jubileumsmynter - kobbernikkel og sølv.

Stopped 07/06-06
Obj.DescriptionPrice
523025 kroner Kronemynt 1975.Unsold
523035 kroner Kronemynt 1975 - i spesialetui.NOK 27,-
523045 kroner Utvandringsjubileet 1975.Unsold
523055 kroner Utvandringsjubileet 1975 - i spesialetui.NOK 29,-
523065 kroner Hæren 1978.Unsold
523075 kroner Den Kongelige Mynt 1986.Unsold
523085 kroner Sølvskatten 1991.Unsold
523095 kroner Fram 1995.Unsold
523105 kroner Norsk Mynt 1995.Unsold
523115 kroner FN 1995.Unsold
523125 kroner Posten 1997.Unsold
523135 kroner 1998 i blisterpakning. (150.-).NOK 61,-
5231410 kroner Eidsvoll 1964.NOK 27,-
5231520 kroner 2000 - BU i blister-pakning. (140.-).NOK 76,-
5231620 kroner 2000 - Oslo International coin show. (250.-).NOK 105,-
5231725 kroner Frigjøring 1970.NOK 46,-
5231850 kroner Kong Olav 1978.NOK 80,-
52319100 kroner Kong Olav 1982.NOK 155,-
52320200 kroner Akershus 1980.NOK 327,-