Norge - Postfriske frimerker 1937-1972

Stopped 06/06-06
Obj.DescriptionPrice
52160NK 197/204 a - Posthorn og Løve dyptrykk med vannmerke - 8 valører (se bilde). (135.-).NOK 46,-
52161NK 204 b - 15 øre grønnlig oliven Løve dyptrykk med vannmerke. (300.-).NOK 201,-
52162NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (35.-).NOK 14,-
52163NK 206 - 25 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (150.-).NOK 77,-
52164NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (95.-).NOK 36,-
52165NK 208 - 35 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (85.-).NOK 38,-
52166NK 209 - 40 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (90.-).NOK 31,-
52167NK 210 - 50 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (90.-).NOK 36,-
52168NK 211 - 60 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (65.-).NOK 26,-
52169NK 212 - 45 øre Luftpost II. (45.-).NOK 18,-
52170NK 213/216 - Haakon kronemerker 1937 - komplett serie. (150.-).NOK 78,-
52171NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - komplett serie. (195.-).NOK 135,-
52172NK 220 x/222 x - Turistmerker på tykt gult papir - komplett serie. (320.-).NOK 256,-
52173NK 220 y/222 y - Turistmerker uten vannmerke - komplett serie. (20.-).NOK 18,-
52174NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie. (180.-).NOK 70,-
52175NK 225/228 - Dronning Maud - komplett serie. (33.-).NOK 25,-
52176NK 229/232 - Kronemerker Løve - komplett serie. (210.-).NOK 80,-
52177NK 233/236 - Nansen II - komplett serie. (107.-).NOK 47,-
52178NK 237/252 - Posthorn og Løve dyptrykk uten vannmerke - komplett serie inkludert 246 I og 245 b. (349.-).NOK 145,-
52179NK 240 og 242 - 5 øre Posthorn og 10 øre Løve - loddrett par med hvitt mellomsteg (Gutter-pair).NOK 33,-
52180NK 255/258 - Redningsselskapet - komplett serie. (101.-).NOK 36,-
52181NK 259 - Legion. (675.).NOK 382,-
52182NK 260 - Universitetet. (450.-).NOK 202,-
52183NK 261/268 - V-merker med vannmerke - 8 valører inkludert begge nyanser av 15 øre (se bilde). (194.-).NOK 100,-
52184NK 269/271 og 273 - 30, 35, 40 og 60 øre V-merker med vannmerke. (201.-).NOK 100,-
52185NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : F.C.M.(3.100.-).NOK 2410,-
52186NK 274/283 - V-merker uten vannmerke - 10 valører (se bilde). (91.-).NOK 32,-
52187NK 284/288 - V-merker uten vannmerke - 5 valører (se bilde). (129.-).Unsold
52188NK 289 - 1.00 kr V-merke. (25.-).NOK 18,-
52189NK 290 - 1.50 kr V-merke. (60.-).NOK 19,-
52190NK 291 - 2.00 kr V-merke. (200.-).NOK 70,-
52191NK 292 - 5.00 kr V-merke. (275.-).NOK 92,-
52192NK 293 - 10 øre Hvit V. (10.-).NOK 8,-
52193NK 294/299 - Snorre - komplett serie. (77.-).NOK 35,-
52194NK 300/301 - Quisling. (150.-).NOK 102,-
52195NK 302/305 - Nordraak - komplett serie. (83.-).NOK 61,-
52196NK 306/308 - Rikstinget og Wessel. (11.-).NOK 8,-
52197NK 309/310 - Postforening - komplett serie. (6.-).NOK 5,-
52198NK 311/313 - Nordkapp III - komplett serie. (55.-).Unsold
52199NK 314/317 - Grieg - komplett serie. (14.-).NOK 22,-
52200NK 318 - Frontkjemper. (5.-).NOK 2,-
52201NK 319/321 - Landshjelp I - komplett serie. (36.-).Unsold
52202NK 322/324 - Krigsforlis - komplett serie. (30.-).Unsold
52203NK 325 - Gran. (4.-).NOK 3,-
52204NK 326/329 - Landshjelp II - komplett serie. (40.-).NOK 20,-
52205NK 330 - Hertugkrone. (22.-).NOK 16,-
52206NK 331/338 - Londonserien. (55.-).NOK 20,-
52207NK 333/338 - Londonserien med overtrykk London 17/5/43. (9.500.-).NOK 5120,-
52208NK 339/341 - Wergeland - komplett serie. (12.-).NOK 6,-
52209NK 342 - Røde Kors. (6.-).NOK 5,-
52210NK 343/344 - Folkemuseum - komplett serie. (22.-).NOK 10,-
52211NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - komplett serie. (37.-).NOK 15,-
52212NK 349 - Wings for Norway. (5.-).NOK 5,-
52213NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946. (20.-).NOK 12,-
52214NK 351 - 1.50 kr Haakon 1946. (50.-).NOK 18,-
52215NK 352 - 2.00 kr Haakon 1946. (360.-).NOK 151,-
52216NK 353 - 5.00 kr Haakon 1946. (260.-).NOK 110,-
52217NK 354 - 25 øre Løve 1946. (5.-).Unsold
52218NK 355 - 30 øre Løve 1946. (85.-).NOK 32,-
52219NK 356 - 40 øre Løve 1946. (60.-).NOK 21,-
52220NK 357 - 55 øre Løve 1946. (300.-).NOK 113,-
52221NK 358 - 80 øre Løve 1946. (300.-).NOK 112,-
52222NK 359/369 - Postjubileum - komplett serie. (280.-).NOK 106,-
52223NK 372/373 - Skogselskap - komplett serie. (30.-).NOK 12,-
52224NK 375/376 - Løveprovisorier - komplett serie. (28.-).NOK 11,-
52225NK 377/379 - Kielland - komplett serie. (45.-).NOK 16,-
52226NK 380/382 - Verdenspostforeningen - komplett serie. (13.-).NOK 6,-
52227NK 383/385 - Oslo 900 år - komplett serie. (19.-).NOK 10,-
52228NK 386/387 - Poliomyelitt - komplett serie. (80.-).NOK 30,-
52229NK 388/392 - Posthorn 1950 - komplett serie. (61.-).NOK 22,-
52230NK 393 - 25 øre rød Haakon. (6.-).NOK 3,-
52231NK 394 - 25 øre lilla-grå Haakon. (160.-).NOK 81,-
52232NK 395 - 30 øre lilla-grå Haakon. (70.-).NOK 40,-
52233NK 396 - 30 øre rød Haakon. (6.-).NOK 3,-
52234NK 397 - 35 øre Haakon. (125.-).NOK 75,-
52235NK 398 - 45 øre Haakon. (15.-).NOK 7,-
52236NK 399 - 50 øre Haakon. (40.-).NOK 17,-
52237NK 400 - 55 øre gul Haakon. (17.-).Unsold
52238NK 401 - 55 øre blå Haakon. (20.-).Unsold
52239NK 402 - 60 øre Haakon. (125.-).NOK 41,-
52240NK 403 - 80 øre Haakon. (25.-).NOK 10,-
52241NK 404/406 - Garborg - komplett serie. (56.-).Unsold
52242NK 407/409 - Olympiske vinterleker 1952 - komplett serie. (150.-).NOK 52,-
52243NK 414 - Kreft. (16.-).NOK 16,-
52244NK 415 - 20 øre Nordkapp IV. (110.-).NOK 66,-
52245NK 416 - 30 øre Nordkapp IV. (120.-).NOK 67,-
52246NK 417 - 55 øre Nordkapp IV. (140.-).NOK 101,-
52247NK 419/421 - Jernbanejubileum - komplett serie. (32.-).NOK 15,-
52248NK 422/424 - Telegrafjubileum - komplett serie. (20.-).NOK 11,-
52249NK 425/427 - Frimerkejubileum - komplett serie. (11.-).NOK 5,-
52250NK 422/430 - Norwex 1955 - komplett serie. (330.-).NOK 170,-
52251NK 431 - 25 øre Haakon. (12.-).NOK 8,-
52252NK 432 - 35 øre Haakon. (40.-).NOK 14,-
52253NK 433 - 40 øre Haakon. (15.-).NOK 10,-
52254NK 434 - 50 øre Haakon. (35.-).NOK 13,-
52255NK 435 - 65 øre Haakon. (10.-).NOK 8,-
52256NK 436 - 70 øre Haakon. (125.-).NOK 65,-
52257NK 437 - 75 øre Haakon. (25.-).NOK 11,-
52258NK 438 - 90 øre Haakon. (15.-).NOK 7,-
52259NK 439/440 - Regjeringsjubileum - komplett serie. (8.-).NOK 5,-
52260NK 441/442 - Martha - komplett serie. (42.-).Unsold
52261NK 443/444 - Nordens dag - komplett serie. (10.-).NOK 5,-
52262NK 445/447 - Nordkapp V - komplett serie. (155.-).NOK 65,-
52263NK 448/450 - Geofysisk år - komplett serie. (14.-).NOK 6,-
52264NK 451/452 - Haakon VII 85 år - komplett serie. (11.-).Unsold
52265NK 453 - 25 øre grønn Olav. (12.-).NOK 6,-
52266NK 454 - 25 øre grønnoliven Olav. (10.-).NOK 5,-
52267NK 455 - 30 øre Olav. (16.-).NOK 12,-
52268NK 456 - 35 øre brunrød Olav. (7.-).NOK 6,-
52269NK 457 - 35 øre grønn Olav. (40.-).NOK 14,-
52270NK 458 - 40 øre brunrød Olav. (7.-).NOK 6,-
52271NK 459 - 40 øre grå Olav. (32.-).NOK 14,-
52272NK 460 - 45 øre Olav. (10.-).NOK 4,-
52273NK 461 - 50 øre olivengul Olav. (50.-).NOK 23,-
52274NK 462 - 50 øre rød Olav. (70.-).NOK 30,-
52275NK 463 - 55 øre Olav. (15.-).Unsold
52276NK 464 - 60 øre Olav. (45.-).NOK 17,-
52277NK 465 - 65 øre Olav. (20.-).NOK 8,-
52278NK 466 - 80 øre Olav. (95.-).NOK 45,-
52279NK 467 - 85 øre Olav. (16.-).NOK 8,-
52280NK 468 - 90 øre Olav. (12.-).NOK 8,-
52281NK 469 - 1.00 kr Olav. (15.-).NOK 10,-
52282NK 470 - 1.50 kr Olav. (30.-).NOK 19,-
52283NK 471 - 2.00 kr Olav. (100.-).NOK 44,-
52284NK 472 - 5.00 kr Olav. (420.-).NOK 161,-
52285NK 473 - 10.00 kr Olav. (55.-).NOK 30,-
52286NK 479/490 - Norske frimerker 1960 - 12 merker. (357.-).NOK 121,-
52287NK 491/505 - Norske frimerker 1961 - 15 merker. (114.-).NOK 36,-
52288NK 506/512 - Norske frimerker 1962 - 7 merker. (114.-).NOK 36,-
52289NK 513/529 - Bruksmerker ståltrykk - komplett serie. (437.-).NOK 153,-
52290NK 530/548 - Norske frimerker 1963 - 19 merker. (159.-).NOK 105,-
52291NK 549/559 - Norske frimerker 1964 - 11 merker. (125.-).NOK 80,-
52292NK 560/570 - Norske frimerker 1965 - 11 merker. (118.-).NOK 80,-
52293NK 571/584 - Norske frimerker 1966 - 14 merker. (126.-).NOK 80,-
52294NK 585/598 - Norske frimerker 1967 - 15 merker. (138.-).NOK 86,-
52295NK 599/616 - Norske frimerker 1968 - 18 merker. (121.-).NOK 85,-
52296NK 617/640 - Norske frimerker 1969 - 24 merker. (380.-).NOK 267,-
52297NK 641/665 - Norske frimerker 1970 - 25 merker. (315.-).NOK 296,-
52298NK 666/679 - Norske frimerker 1971 - 14 merker. (105.-).NOK 70,-
52299NK 680/702 - Norske frimerker 1972 - 19 merker inkl. miniark. (271.-).NOK 190,-