Norske Førstedagsbrev (1939-1966)

Stopped 23/05-06
Obj.DescriptionPrice
51684NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. Noen små flekker. (900.-).Unsold
51685NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).Unsold
51686NK 233/236 - Nansen II - Moelv 21.10.40. (325.-).Unsold
51687NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41 på prima uadressert konvolutt. (50.-).NOK 20,-
51688NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (70.-).NOK 66,-
51689NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
51690NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
51691NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 251,-
51692NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 31,-
51693NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 31,-
51694NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på prima uadressert konvolutt. (400.-).NOK 175,-
51695NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 26,-
51696NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 23,-
51697NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 6,-
51698NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 12,-
51699NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43 på prima uadressert konvolutt. (140.-).NOK 76,-
51700NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 8,-
51701NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).Unsold
51702NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 25,-
51703NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
51704NK 325 - Gran - Tønsberg 30.7.44. (40.-).NOK 21,-
51705NK 326/329 - Landshjelp II - Horten 1.12.44 på prima uadressert konvolutt. (250.-).NOK 110,-
51706NK 330 - Hertugkrone - Stord 15.2.45 på uadressert konvolutt. (625.-).Unsold
51707NK 331/332 - 5 og 7 øre London - Oslo Tøyen 10.7.45 (Sør-Norge) på prima uadressert konvolutt.Unsold
51708NK 339/341 - Wergeland - Halden 12.7.1945. (140.-).Unsold
51709NK 342 - Røde Kors - Horten 22.9.45 på prima uadressert konvolutt. (140.-).NOK 50,-
51710NK 343/344 - Folkemuseum - Horten 19.12.45. (160.-).NOK 72,-
51711NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46 på uadressert konvolutt. (160.-).NOK 56,-
51712NK 349 - Little Norway - oppfrankert med 5 øre til korrekt porto - Oslo 28.3.46. (160.-).NOK 81,-
51713NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 - Horten 7.VI.46 på prima uadressert konvolutt.Unsold
51714NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Horten 4.11.46 på prina uadressert konvolutt. (750.-).Unsold
51715NK 359/693 - Postjubileum - Trondheim Rosenborg 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (350.-).NOK 181,-
51716NK 370 - Petter Dass - Horten 1.7.47. (140.-).NOK 66,-
51717NK 371 - Haakon VII 75 år - Hamar 2.8.47. (140.-).NOK 56,-
51718NK 372/373 - Skogselskap - Horten 15.6.48 på prima uadressert konvolutt. (250.-).Unsold
51719NK 374 - Røde Kors provisorie - Horten 1.12.48 på prima uadressert konvolutt. (230.-).NOK 91,-
51720NK 375 - 25 på 20 øre Løve - fireblokk oppfrankert med 20 øre - Oslo 15.3.49 på postoppkrav konvolutt. (1.000.-).Unsold
51721NK 377/379 - Kielland - Moelv 9.5.49 på uadressert konvolutt. (250.-).NOK 86,-
51722NK 380/382 - UPU - Horten 8.10.49 på uadressert konvolutt. (200.-).NOK 110,-
51723NK 383/385 - Oslo 900 år - Horten 15.5.50 på prima uadressert konvolutt. (150.-).Unsold
51724NK 386/387 - Polio - Horten 15.8.50 på prima uadressert konvolutt. (250.-).NOK 87,-
51725NK 404/406 - Garborg - Oslo Solli 25.1.51. (220.-).Unsold
51726NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 70,-
51727NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52 - på verdibrev. (50.-).NOK 30,-
51728NK 414 - Kreft - Horten 1.6.53 på prima uadressert konvolutt. (120.-).NOK 84,-
51729NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 210,-
51730NK 418 - Kirkejubileum - Rena 15.7.53. (270.-).NOK 120,-
51731NK 419/421 - Jernbanejubileum - Horten 30.4.54. (150.-).NOK 96,-
51732NK 422/424 - Telegrafjubileum - Horten 10.12.54. (100.-).NOK 93,-
51733NK 425/427 - Frimerkejubileum - Horten 3.1.55. (30.-).NOK 22,-
51734NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 150,-
51735NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 36,-
51736NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Brumunddal og Oslo 2.1.56 på to brukskonvolutter. (325.-).Unsold
51737NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Horten 25.11.55 på prima uadressert konvolutt. (35.-).NOK 25,-
51738NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56 på to prima uadresserte konvolutter. (80.-).NOK 29,-
51739NK 443/444 - Nordens dag - Horten 30.10.56. (37.-).NOK 32,-
51740NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 55,-
51741NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 21,-
51742NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 25,-
51743NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Horten 1.4.58 på uadressert konvolutt. (10.-).NOK 15,-
51744NK 469/473 - Olav Kronemerker - Brumunddal 12.1.59. (1.000.-).Unsold
51745NK 474 - Asbjørn Kloster - Horten 2.2.59 på uadressert konvolutt. (55.-).NOK 42,-
51746NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).NOK 402,-
51747NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 35,-
51748NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Horten 1.10.59 på uadressert konvolutt. (65.-).NOK 51,-
51749NK 479/480 - Blomster - Horten 12.1.60 på uadressert konvolutt. (95.-).NOK 70,-
51750NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 501,-
51751NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Horten 26.2.60 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 30,-
51752NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
51753NK 485/489 - Skip - Tromsø 27.8.60 på uadressert konvolutt. (120.-).NOK 41,-
51754NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 8,-
51755NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 402,-
51756NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 17,-
51757NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 14,-
51758NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 27,-
51759NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 33,-
51760NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 21,-
51761NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 23,-
51762NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 21,-
51763NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 30,-
51764NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 15,-
51765NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 18,-
51766NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 501,-
51767NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 19,-
51768NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 16,-
51769NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 17,-
51770NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 28,-
51771NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 18,-
51772NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 23,-
51773NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 10,-
51774NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 8,-
51775NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 26,-
51776NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 23,-
51777NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 20,-
51778NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 7,-
51779NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 11,-
51780NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 10,-
51781NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 20,-
51782NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).NOK 11,-
51783NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 9,-
51784NK 519 og 525 - 30 og 60 øre ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 335,-
51785NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 11,-
51786NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 12,-
51787NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 17,-
51788NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 11,-
51789NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 7,-
51790NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 13,-
51791NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 28,-