Norge - Stemplete krigsmerker.

Stopped 09/05-06
Obj.DescriptionPrice
51350NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 11,-
51351NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 12,-
51352NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 41,-
51353NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 151,-
51354NK 225 - 10 øre Dronning Maud - med del av førstedagsstempel.NOK 47,-
51355NK 226 - 15 øre Dronning Maud - med del av førstedagsstempel.NOK 62,-
51356NK 227 - 20 øre Dronning Maud - med del av førstedagsstempel.NOK 47,-
51357NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 50,-
51358NK 233 - 10 øre Nansen II.NOK 23,-
51359NK 234 - 15 øre Nansen II.NOK 27,-
51360NK 235 - 20 øre Nansen II.NOK 141,-
51361NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 47,-
51362NK 255 - 10 øre Redningsselskapet.NOK 62,-
51363NK 256 - 15 øre Redningsselskapet.NOK 157,-
51364NK 257 - 20 øre Redningsselskapet.NOK 26,-
51365NK 258 - 30 øre Redningsselskapet.NOK 104,-
51366NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.NOK 116,-
51367NK 260 - 1.00 kr Universitetet.NOK 351,-
51368NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 486,-
51369NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 152,-
51370NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 205,-
51371NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 11,-
51372NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 25,-
51373NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 105,-
51374NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 104,-
51375NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 15,-
51376NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 23,-
51377NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 147,-
51378NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 14,-
51379NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 99,-
51380NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : Moldenhauer.NOK 1800,-
51381NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 12,-
51382NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 27,-
51383NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 51,-
51384NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 28,-
51385NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 10,-
51386NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 14,-
51387NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 18,-
51388NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 50,-
51389NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 39,-
51390NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 10,-
51391NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 10,-
51392NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 47,-
51393NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 15,-
51394NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 10,-
51395NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 17,-
51396NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 12,-
51397NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 31,-
51398NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 110,-
51399NK 292 - 5.00 kr V-merke. Merket har del av annet stempel nede - ikke korte tagger.NOK 394,-
51400NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 161,-
51401NK 300 - 20 øre Quisling - på klipp.NOK 12,-
51402NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42 - på klipp.NOK 20,-
51403NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 22,-
51404NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 10,-
51405NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 67,-
51406NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 20,-
51407NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 12,-
51408NK 320 - 20 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 22,-
51409NK 321 - 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 22,-
51410NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 167,-
51411NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 188,-
51412NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 176,-
51413NK 325 - 40 øre Gran.NOK 14,-
51414NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 166,-
51415NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 166,-
51416NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 166,-
51417NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 166,-
51418TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 10,-
51419TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 12,-
51420TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 11,-
51421TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 44,-
51422TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 27,-
51423TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 84,-
51424TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 86,-
51425TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 84,-
51426TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 70,-
51427TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 95,-
51428TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 76,-