Postfriske Norske frimerker 1938-1972.

Stopped 08/03-06
Obj.DescriptionPrice
49784NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie. (180.-).NOK 76,-
49785NK 225/228 - Dronning Maud - komplett serie. (33.-).NOK 24,-
49786NK 229/232 - Kronemerker Løve - komplett serie. (210.-).NOK 81,-
49787NK 233/236 - Nansen II - komplett serie. (107.-).NOK 46,-
49788NK 237/252 - Posthorn og Løve dyptrykk uten vannmerke - komplett serie inkludert 246 I og 245 b. (349.-).NOK 230,-
49789NK 255/258 - Redningsselskapet - komplett serie. (101.-).Unsold
49790NK 259 - Legion. (675.).NOK 295,-
49791NK 260 - Universitetet. (450.-).NOK 166,-
49792NK 261/268 - V-merker med vannmerke - 8 valører inkludert begge nyanser av 15 øre (se bilde). (194.-).NOK 81,-
49793NK 269/271 og 273 - 30, 35, 40 og 60 øre V-merker med vannmerke. (201.-).NOK 71,-
49795NK 274/283 - V-merker uten vannmerke - 10 valører (se bilde). (91.-).NOK 31,-
49796NK 284/288 - V-merker uten vannmerke - 5 valører (se bilde). (129.-).NOK 46,-
49797NK 289 - 1.00 kr V-merke. (25.-).NOK 9,-
49798NK 290 - 1.50 kr V-merke. (60.-).NOK 18,-
49799NK 291 - 2.00 kr V-merke. (200.-).NOK 77,-
49800NK 292 - 5.00 kr V-merke. (275.-).NOK 91,-
49801NK 293 - 10 øre Hvit V. (10.-).NOK 11,-
49802NK 294/299 - Snorre - komplett serie. (77.-).NOK 52,-
49803NK 300/301 - Quisling. (150.-).Unsold
49804NK 302/305 - Nordraak - komplett serie. (83.-).NOK 52,-
49805NK 306/308 - Rikstinget og Wessel. (11.-).NOK 7,-
49806NK 309/310 - Postforening - komplett serie. (6.-).NOK 9,-
49807NK 311/313 - Nordkapp III - komplett serie. (55.-).NOK 32,-
49808NK 314/317 - Grieg - komplett serie. (14.-).NOK 9,-
49809NK 318 - Frontkjemper. (5.-).NOK 8,-
49810NK 319/321 - Landshjelp I - komplett serie. (36.-).NOK 28,-
49811NK 322/324 - Krigsforlis - komplett serie. (30.-).NOK 27,-
49812NK 325 - Gran. (4.-).NOK 7,-
49813NK 326/329 - Landshjelp II - komplett serie. (40.-).NOK 27,-
49814NK 330 - Hertugkrone. (22.-).NOK 26,-
49815NK 331/338 - Londonserien. (55.-).NOK 37,-
49816NK 339/341 - Wergeland - komplett serie. (12.-).NOK 9,-
49817NK 342 - Røde Kors. (6.-).NOK 3,-
49818NK 343/344 - Folkemuseum - komplett serie. (22.-).NOK 26,-
49819NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - komplett serie. (37.-).NOK 32,-
49820NK 349 - Wings for Norway. (5.-).NOK 8,-
49821NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946. (20.-).NOK 14,-
49822NK 351 - 1.50 kr Haakon 1946. (50.-).NOK 32,-
49823NK 352 - 2.00 kr Haakon 1946. (360.-).NOK 300,-
49824NK 353 - 5.00 kr Haakon 1946. (260.-).NOK 180,-
49825NK 354 - 25 øre Løve 1946. (5.-).NOK 3,-
49826NK 355 - 30 øre Løve 1946. (85.-).NOK 73,-
49827NK 356 - 40 øre Løve 1946. (60.-).NOK 61,-
49828NK 357 - 55 øre Løve 1946. (300.-).NOK 150,-
49829NK 358 - 80 øre Løve 1946. (300.-).NOK 140,-
49830NK 359/369 - Postjubileum - komplett serie. (280.-).NOK 162,-
49831NK 372/373 - Skogselskap - komplett serie. (30.-).Unsold
49832NK 375/376 - Løveprovisorier - komplett serie. (28.-).NOK 15,-
49833NK 377/379 - Kielland - komplett serie. (45.-).Unsold
49834NK 380/382 - Verdenspostforeningen - komplett serie. (13.-).NOK 5,-
49835NK 383/385 - Oslo 900 år - komplett serie. (19.-).NOK 7,-
49836NK 386/387 - Poliomyelitt - komplett serie. (80.-).Unsold
49837NK 388/392 - Posthorn 1950 - komplett serie. (61.-).NOK 21,-
49838NK 393 - 25 øre rød Haakon. (6.-).NOK 3,-
49839NK 394 - 25 øre lilla-grå Haakon. (160.-).NOK 61,-
49840NK 395 - 30 øre lilla-grå Haakon. (70.-).Unsold
49841NK 396 - 30 øre rød Haakon. (6.-).Unsold
49842NK 397 - 35 øre Haakon. (125.-).Unsold
49843NK 398 - 45 øre Haakon. (15.-).Unsold
49844NK 399 - 50 øre Haakon. (40.-).NOK 16,-
49845NK 400 - 55 øre gul Haakon. (17.-).NOK 8,-
49846NK 401 - 55 øre blå Haakon. (20.-).NOK 8,-
49847NK 402 - 60 øre Haakon. (125.-).NOK 63,-
49848NK 403 - 80 øre Haakon. (25.-).NOK 10,-
49849NK 404/406 - Garborg - komplett serie. (56.-).NOK 31,-
49850NK 407/409 - Olympiske vinterleker 1952 - komplett serie. (150.-).NOK 51,-
49851NK 414 - Kreft. (16.-).Unsold
49852NK 415 - 20 øre Nordkapp IV. (110.-).NOK 36,-
49853NK 416 - 30 øre Nordkapp IV. (120.-).NOK 41,-
49854NK 417 - 55 øre Nordkapp IV. (140.-).NOK 46,-
49855NK 419/421 - Jernbanejubileum - komplett serie. (32.-).NOK 35,-
49856NK 422/424 - Telegrafjubileum - komplett serie. (20.-).NOK 15,-
49857NK 425/427 - Frimerkejubileum - komplett serie. (11.-).NOK 10,-
49858NK 422/430 - Norwex 1955 - komplett serie. (330.-).NOK 235,-
49859NK 431 - 25 øre Haakon. (12.-).NOK 5,-
49860NK 432 - 35 øre Haakon. (40.-).NOK 15,-
49861NK 433 - 40 øre Haakon. (15.-).NOK 11,-
49862NK 434 - 50 øre Haakon. (35.-).Unsold
49863NK 435 - 65 øre Haakon. (10.-).Unsold
49864NK 436 - 70 øre Haakon. (125.-).NOK 47,-
49865NK 437 - 75 øre Haakon. (25.-).Unsold
49866NK 438 - 90 øre Haakon. (15.-).NOK 6,-
49867NK 439/440 - Regjeringsjubileum - komplett serie. (8.-).NOK 9,-
49868NK 441/442 - Martha - komplett serie. (42.-).NOK 19,-
49869NK 443/444 - Nordens dag - komplett serie. (10.-).NOK 4,-
49870NK 445/447 - Nordkapp V - komplett serie. (155.-).NOK 51,-
49871NK 448/450 - Geofysisk år - komplett serie. (14.-).NOK 10,-
49872NK 451/452 - Haakon VII 85 år - komplett serie. (11.-).Unsold
49873NK 453 - 25 øre grønn Olav. (12.-).NOK 7,-
49874NK 454 - 25 øre grønnoliven Olav. (10.-).NOK 6,-
49875NK 455 - 30 øre Olav. (16.-).NOK 11,-
49876NK 456 - 35 øre brunrød Olav. (7.-).NOK 5,-
49877NK 457 - 35 øre grønn Olav. (40.-).NOK 14,-
49878NK 458 - 40 øre brunrød Olav. (7.-).NOK 5,-
49879NK 459 - 40 øre grå Olav. (32.-).NOK 12,-
49880NK 460 - 45 øre Olav. (10.-).Unsold
49881NK 461 - 50 øre olivengul Olav. (50.-).NOK 33,-
49882NK 462 - 50 øre rød Olav. (70.-).Unsold
49883NK 463 - 55 øre Olav. (15.-).NOK 6,-
49884NK 464 - 60 øre Olav. (45.-).NOK 18,-
49885NK 465 - 65 øre Olav. (20.-).NOK 8,-
49886NK 466 - 80 øre Olav. (95.-).NOK 39,-
49887NK 467 - 85 øre Olav. (16.-).NOK 6,-
49888NK 468 - 90 øre Olav. (12.-).NOK 5,-
49889NK 469 - 1.00 kr Olav. (15.-).NOK 6,-
49890NK 470 - 1.50 kr Olav. (30.-).NOK 12,-
49891NK 471 - 2.00 kr Olav. (100.-).NOK 34,-
49892NK 472 - 5.00 kr Olav. (420.-).NOK 150,-
49893NK 473 - 10.00 kr Olav. (55.-).NOK 20,-
49894NK 479/490 - Norske frimerker 1960 - 12 merker. (357.-).NOK 235,-
49895NK 491/505 - Norske frimerker 1961 - 15 merker. (114.-).NOK 77,-
49896NK 506/512 - Norske frimerker 1962 - 7 merker. (114.-).NOK 73,-
49897NK 513/529 - Bruksmerker ståltrykk - komplett serie. (437.-).NOK 146,-
49898NK 530/548 - Norske frimerker 1963 - 19 merker. (159.-).NOK 60,-
49899NK 549/559 - Norske frimerker 1964 - 11 merker. (125.-).NOK 41,-
49900NK 560/570 - Norske frimerker 1965 - 11 merker. (118.-).NOK 41,-
49901NK 571/584 - Norske frimerker 1966 - 14 merker. (126.-).NOK 41,-
49902NK 585/598 - Norske frimerker 1967 - 15 merker. (138.-).NOK 70,-
49903NK 599/616 - Norske frimerker 1968 - 18 merker. (121.-).Unsold
49904NK 617/640 - Norske frimerker 1969 - 24 merker. (380.-).NOK 331,-
49905NK 641/665 - Norske frimerker 1970 - 25 merker. (315.-).NOK 191,-
49906NK 666/679 - Norske frimerker 1971 - 14 merker. (105.-).NOK 62,-
49907NK 680/702 - Norske frimerker 1972 - 19 merker inkl. miniark. (271.-).NOK 140,-