Oblater og merkater (9)

Stopped 28/02-06
Obj.DescriptionPrice
49449PAX - Norge. (**).NOK 12,-
49450SELSKABET FOR SKIBBRUDNES REDNING - 5 øre rød 1904. (*).NOK 90,-
49451NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 3 øre rød 1904. (**).NOK 40,-
49452NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre blå 1904. (**).NOK 50,-
49453NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre mørk blå grovtagget. (**).NOK 46,-
49454NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre grønnlig blå 1932. (**).NOK 35,-
49455NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre mørk blå 1932. (**).NOK 36,-
49456HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1904. (**).NOK 20,-
49457HJELP TIL ARBEIDE - 1904. (*).NOK 12,-
49458DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFORENING - 1906 (*)..NOK 13,-
49459HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1906. (*).NOK 20,-
49460DEN SKANDINAVISKE FISKERIUTSTILLING i Trondhjem 1908. (!).NOK 111,-
49461BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - tysk tekst. (*).NOK 46,-
49462BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Statsporten. (*).NOK 27,-
49463BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Håkonshallen. (*).NOK 47,-
49464BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Mariakirken. (*).NOK 52,-
49465BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Bryggen. (**).NOK 175,-
49466BORT MED RUSDRIKKENE - Asbjørn Kloster 1910. (*).NOK 56,-
49467ALT FOR NORGE - BRUG NORSKE VARER. (*).NOK 32,-
49468N.T.U.S. - 1911. (**).NOK 8,-
49469PLEIESTIFTELSEN FOR SMAABØRN - 1912. (**).NOK 12,-
49470DE NORSKE BOGHANDLERES UNDERSTØTTELSESFOND - 1913. (*).NOK 47,-
49471ALDERSFONDET H.F.C. - 10 øre grønn 1914. (**).NOK 125,-
49472NED MED MILITARISMEN - LEVE SOCIALISMEN - 1914. (**).NOK 60,-
49473NORGE 1914 - LEVE SOCIALISMEN - CENSUR - 1914. (**).NOK 32,-
49474NORGE 1814-1914 - Jeg vil værge mit land. (**).NOK 36,-
49475Til indtægt for socialt arbeide i Christiania. (**).NOK 28,-
49476NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (**).NOK 22,-
49477NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 62,-
49478NORWEGENS HUNDERTJAHR AUSSTELLUNG KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 63,-
49479EXPOSITION DU CENTENAIRE EN NORVEGE KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 95,-
49480CENTENARY EXHIBITION OF NORWAY KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 122,-
49481DEN NORSKE UKE - 1914. (**).NOK 64,-
49482STØT NORSK INDUSTRI - KJØP NORSKE VARER - 1914. (*).NOK 15,-
49483FRILYND UNGDOM - 1915. (*).NOK 25,-
49484BRUK NORSKE VARER. (!).NOK 16,-
49485NORSK HOTELLFORENING - Strynsvandet ved Hjelle - grønn 1916 (**)..NOK 52,-
49486NORSK HOTELLFORENING - Nordkap - blå - 1916. (**).NOK 52,-
49487NORSK HOTELLFORENING - Bergen Valkendorfstaarn - brun 1916. (**).NOK 85,-
49488NORSK HOTELLFORENING - Christiania Akershus - fiolett 1916. (**).NOK 50,-
49489NORSK HOTELLFORENING - Stavanger Domkirke - blå 1916. (**).NOK 50,-
49490NORSK HOTELLFORENING - Skjeggedalsfos Hardanger - grønn 1916. (**).NOK 25,-
49491NORSK HOTELLFORENING - Romsdalshorn - fiolett 1916. (**).NOK 50,-
49492NORSK HOTELLFORENING - Hitterdals Kirke - grønn 1916. (**).NOK 42,-
49493NORSK HOTELLFORENING - Trondhjem Domkirke - brun 1916. (**).NOK 175,-
49494NORSK HOTELLFORENING - Mesnafossen - rød 1916. (**).NOK 50,-
49495VERN OM DYRENE - 1916. (**).NOK 22,-
49496VERN OM DYRENE - 1916 - med hjørnebokstaver. (**).NOK 85,-
49497TØNSBERG OG OMEGNS AUTOMOBILKOMPANI - 10 øre rødlig. (**).NOK 33,-
49498KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation og Karma - blå 1917. (**).NOK 5,-
49499KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation - grønn 1917. (**).NOK 22,-
49500KARMA OG REINKARNATION LEGION - At tjene - blå 1917. (**).NOK 77,-
49501KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation betyr... - grønn 1917. (**).NOK 22,-
49502KARMA OG REINKARNATION LEGION - Sjælen utvikles - blå 1917. (**).NOK 135,-
49503KARMA OG REINKARNATION LEGION - Synd - fiolett 1917. (**).NOK 24,-
49504KARMA OG REINKARNATION LEGION - Guds Tanke - fiolett 1917. (**).NOK 52,-
49505KRA. FILATELIST-KLUB UTSTILLING 1918. (*).NOK 25,-
49506N.K.U.F. - 1930. (**).NOK 27,-
49507I kjærleik varm og mild me legg vår vilje til - 1930. (*).NOK 22,-
49508I.O.G.T. - lys blå. (**).NOK 33,-
49509NORGES VANFØRELAG - 1932. (**).NOK 14,-
49510NASJONALHJELPEN. (o).NOK 25,-
49511NORWEX 1955. (**).NOK 13,-
49512DE-NO-FIL Oslo 1951. (**).NOK 10,-
49513DEN NORSKE LEGION - 1940. (**).NOK 47,-
49514DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER - Vinje (!).NOK 124,-
49515DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER - Wergeland (!).NOK 130,-
49516WAR SEAL - Disabled Service 1914-15 (!).NOK 11,-
49517NORSKE UNGDOMSHERBERGER - 25 øre (!).NOK 122,-
49518VI VIL VÆRGE VORT SPROG (!).NOK 88,-
49519KORTEVAREHANDLERNES FORENING KRISTIANIA (o).NOK 50,-
49520FRED - KVINNENES DEMOKRATISKE VERDENSFORBUND (!).NOK 52,-
49521RØDE KORS NORGE - HJÆLP DE LIDENDE (!).NOK 24,-
49522SOMMERMERKE (!).NOK 27,-
49523FOR NORSK IDRETT (*).NOK 14,-
49524DEN INDRE SJØMANNSMISJON - HOSPITALSKIPET FØLGER FISKERNE (!).NOK 80,-
49525NORSK DELTAGELSE - Squaw Valley Roma 1960 (!).NOK 127,-
49526BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE (**).NOK 100,-
49527NJF (**).NOK 27,-
49528LARVIKSMERKET 1985 (**).NOK 2,-
49529LARVIKSMERKET 1986 (**).NOK 2,-
49530LARVIKSMERKET 1992 (**).NOK 8,-
49531LARVIKSMERKET 1993 (**).NOK 8,-
49532LARVIKSMERKET 1995 (**).NOK 22,-
49533LARVIKSMERKET 1996 (**).NOK 22,-
49534NSB 1854-1979 (**).NOK 96,-
49535SKANDINAVIEN AMERIKA LINEN - Direkte til Amerika (!).NOK 333,-
49536OSLO 1624-1924 - fransk tekst (**).NOK 66,-
49537NOEWEGIAN FIELD POST LETTER SEAL (o).NOK 60,-
49538NORSK FELTPOST Offiselt forseglet av det Norske Feltpostkontor (o).NOK 112,-
49539ORDEN RETTFERD FRED - Nasjonal Samling (!).NOK 44,-
49540PARIS 1924 - Jevx Olympiqves (**).NOK 85,-
49541STØTT BLÅ KORS ((!).NOK 37,-
49542ULLEVAA HAVEBY (*).NOK 85,-
49543HJELP BARN TIL Å VINNE FREDEN - Internasjonale barneleirer (**).NOK 12,-
49544FOR VÅRE BLINDE (o).NOK 7,-
49545KRISTIANIA FILATELISTKLUB - Første Internationale Frimerkeutstilling i Norge (*).NOK 7,-
49546NORDISK SAMARBEIDE (!).NOK 7,-
49547MORGENBLADETS TUBERKULOSEFOND (*).NOK 40,-
49548OLYMPISKA SPELEN - Berlin 1936 (**).NOK 88,-
49549DNT 1859-1959 (*).NOK 8,-
49550EN VERDEN - 10 øre (**).NOK 23,-
49551ROALD AMUNDSENS BYGGEFOND (!).NOK 27,-
49552EDRUELIGHET SKAPER TRYGG TRAFIKK. (**).NOK 27,-
49554NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - JØrgen Løvland. (**).NOK 12,-
49555NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Olaf Duun. (**).NOK 22,-
49556NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Hulda Garborg. (**).NOK 12,-
49557NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Olav Aukrust. (**).NOK 10,-
49558NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Anders Hovden. (o).NOK 10,-
49559NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Edvard Drabløs. (o).NOK 10,-
49560NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - A.O. Vinje. (**).NOK 10,-
49561NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Per Sivle. (o).NOK 15,-
49562NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Elias Blix. (o).NOK 9,-
49563LANDSFORENINGEN MOT KREFT (**).NOK 7,-
49564TRONDHEIM 1681-1981 (**).NOK 35,-
49565TRONDHEIM 1681-1981 (**).NOK 35,-
49566OVER TIL SOUTH STATE (!).NOK 275,-
49567ANTAMON bevarer frukt og saft - Tørsleff & Co (o).NOK 123,-
49568HVEDINGS EDDIK ESSENS 35% (!).NOK 122,-