Norske Førstedagsbrev (1938-1966)

Stopped 31/01-06
Obj.DescriptionPrice
48675NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. Små flekker etter tape. (900.-).Unsold
48676NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).Unsold
48677NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. Svak loddrett brekk i konvolutten. (325.-).NOK 203,-
48678NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).Unsold
48679NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (70.-).NOK 115,-
48680NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
48681NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 252,-
48682NK 279, 282 og 284 - 10, 20 og 30 øre V-merker - Oslo 14.8.41.NOK 1001,-
48683NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).Unsold
48684NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).Unsold
48685NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på uadressert konvolutt. (400.-).NOK 193,-
48686NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).Unsold
48687NK 306 - Rikstinget - Trondheim-Rosenborg 26.9.42. (50.-).NOK 28,-
48688NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).Unsold
48689NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 22,-
48690NK 313/316 - Nordkapp III - Trondheim-Rosenborg 1.4.43. (140.-).NOK 117,-
48691NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 8,-
48692NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 11,-
48693NK 318 - Frontkjemper - Trondheim-Rosenborg 2.8.43. (50.-).Unsold
48694NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
48695NK 322/324 - Krigsforlis - Trondheim-Rosenborg 20.5.44. (200.-).NOK 128,-
48696NK 325 - Gran - Bergen 30.7.44. (40.-).Unsold
48697NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo-Elisenberg 1.12.44. (250.-).NOK 97,-
48698NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945. (140.-).NOK 51,-
48699NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45. (140.-).NOK 89,-
48700NK 343/344 - Folkemuseum - Kristiansand S 19.12.45. (160.-).Unsold
48701NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Hønefoss 4.3.46. (160.-).Unsold
48702NK 349 - Little Norway - Oslo-Charlottenberg 28.3.46. (160.-).NOK 150,-
48703NK 350/353 - Kronemerker Haakon - Oslo 7.6.46. (1.200.-).NOK 990,-
48704NK 359/369 - Postjubileum - Oslo-Homansby 17.4.47 på stor spesialkonvolutt. Konvolutten er flekket i venstre side. (Se bilde). (350.-).Unsold
48705NK 370 - Petter Dass - Trondheim-Rosenborg 1.7.47. (140.-).NOK 48,-
48706NK 371 - Haakon VII 75 år - Trondheim-Rosenborg 2.8.47. (140.-).NOK 89,-
48707NK 372/373 - Skogselskap - Trondheim-Rosenborg 15.6.48. (260.-).NOK 91,-
48708NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (230.-).NOK 95,-
48709NK 377/379 - Kielland - Trondheim-Rosenborg 9.5.49. (250.-).NOK 100,-
48710NK 380/382 - UPU - Sande i Vestfold 8.10.49 på tre konvolutter. (200.-).Unsold
48711NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott 15.5.50. (150.-).NOK 126,-
48712NK 386/387 - Polio - Kristiansand S 15.8.50. (250.-).Unsold
48713NK 404/406 - Garborg - Oslo 25.1.51. (220.-).Unsold
48714NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.400.-).NOK 1060,-
48715NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 70,-
48716NK 410 - 30 øre på 25 øre Haakon - Røa 7.12.51. (850.-).NOK 733,-
48717NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Trondheim-Lademoen 2.8.52. (50.-).NOK 25,-
48718NK 414 - Kreft - Trondheim-Øya 1.6.53. (120.-).Unsold
48719NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 160,-
48720NK 418 - Kirkejubileum - Trondheim 15.7.53. (270.-).Unsold
48721NK 419/421 - Jernbanejubileum - Trondheim Bko 30.4.54. (150.-).NOK 128,-
48722NK 422/424 - Telegrafjubileum - Trondheim-Rosenborg 10.12.54. (100.-).Unsold
48723NK 425/427 - Frimerkejubileum - Trondheim-Rosenborg 3.1.55. (30.-).NOK 11,-
48724NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 142,-
48725NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 50,-
48726NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo Majorstua 2.1.56. (325.-).NOK 145,-
48727NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Trondheim-Rosenborg 25.11.55. (35.-).Unsold
48728NK 441/442 - Martha - Trondheim Bko 28.3.56. (80.-).NOK 29,-
48729NK 443/444 - Nordens dag - Trondheim 30.10.56. (37.-).Unsold
48730NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 56,-
48731NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 23,-
48732NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 42,-
48733NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 16,-
48734NK 474 - Asbjørn Kloster - Trondheim 2.2.59. (55.-).NOK 22,-
48735NK 475/476 - Norges Vel - Trondheim 26.5.59. (65.-).NOK 46,-
48736NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Trondheim 1.10.59. (65.-).NOK 46,-
48737NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Norstrand 10.11.59. (900.-).NOK 702,-
48738NK 479/480 - Blomster - Oslo Majorstua 12.1.60. (95.-).NOK 76,-
48739NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 703,-
48740NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Trondheim 26.2.60. (50.-).NOK 25,-
48741NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 55,-
48742NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 100,-
48743NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 8,-
48744NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 8,-
48745NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 14,-
48746NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 52,-
48747NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 33,-
48748NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 16,-
48749NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 50,-
48750NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 17,-
48751NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 16,-
48752NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 28,-
48753NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 9,-
48754NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
48755NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).Unsold
48756NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 7,-
48757NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 11,-
48758NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 10,-
48759NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 16,-
48760NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 17,-
48761NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 8,-
48762NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).Unsold
48763NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 8,-
48764NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).Unsold
48765NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 13,-
48766NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 4,-
48767NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).Unsold
48768NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 7,-
48769NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).Unsold
48770NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).Unsold
48771NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 11,-
48772NK 519 og 525 - 30 og 60 øre ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 255,-
48773NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).Unsold
48774NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 6,-
48775NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 13,-
48776NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).Unsold
48777NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).Unsold
48778NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 6,-
48779NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 18,-
48780NK 918/919 - Bjørnson/Undset Souvenirark - Frimerkets Dag Tønsberg 1.10.1982. Oppfranker med NK 807 og 920 for å komme opp i rek-porto.NOK 170,-