Postkort (55)

Stopped 17/01-06
Obj.DescriptionPrice
48450HILSEN FRA - Hotel Britannia Trondhjem (to motivr) - fargekort 1901.NOK 540,-
48451CHRISTIANIA - Fra Carl Johan - 1904. (Schønberg 257).NOK 42,-
48452CHRISTIANIA - Frognersæteren. Tre gamle Stuer - fargekort 1905. (Abel 172).NOK 23,-
48453CHRISTIANIA - Udsigt fra Oscarshal - 1906. (J.F.Eftf. 27).NOK 42,-
48454CHRISTIANIA - Slotsparken - 190?. (Alstrup 344).NOK 151,-
48455KRISTIANIA - Riddervoldsgade - 1903. (Alstrup 86).NOK 98,-
48456KRISTIANIA - Drammensveien - 1919. (Thorkelsen 132).NOK 136,-
48457AKERSHUS - Eidsvoldsbygningen - 1916. (J.H.K. 2506).NOK 33,-
48458ØSTFOLD - Hankø - 1920. (Normann 1919).NOK 188,-
48459ØSTFOLD - Sandesund - Nestle & Anglo-Swiss Fabrik for condenseret Melk - 1910.NOK 121,-
48460ØSTFOLD - Tistedalen - 1914. (M. Johannessen).NOK 101,-
48461ØSTFOLD - Sauøen, Fredriksten - 1910. Svak loddrett brekk og flekk. (S.S. 40325).NOK 25,-
48462ØSTFOLD - Fredrikshald. Fredriksten. Carl XIIs dødsted - 1922. (Kuenholdt 1231).NOK 22,-
48463ØSTFOLD - Oversigt over Os, Fredrikshald - 1914. Frimerkene er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerkene har stått. (S.S.).NOK 135,-
48464ØSTFOLD - Broen, Fredrikshald - 1914. Frimerkene er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerkene har stått. (S.S.).NOK 65,-
48465ØSTFOLD - Fredrikshald, Kirken og Fæstningen - 1920. (Normann 1919).NOK 25,-
48466ØSTFOLD - Fredrikshald - Harald Pettersens forretning - 1914. Frimerkene er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerkene har stått. (6745).NOK 211,-
48467ØSTFOLD - Rød Herregaard, Fredrikshald - 1931. Frimerket er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerket har stått. (E. Seim).NOK 30,-
48468ØSTFOLD - Fæstningen, Fredrikshald - 1914. Frimerkene er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerkene har stått. (S.S.).NOK 35,-
48469ØSTFOLD - Fredrikshald. Wiels plass - 1914. Frimerkene er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerkene har stått. (Abel).NOK 35,-
48470ØSTFOLD - Fredrikshald - 1914. Frimerkene er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerkene har stått.NOK 50,-
48471ØSTFOLD - Tistedalen - Karl XII hus - 1914. Frimerkene er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerkene har stått. (J.H.K. 2287).NOK 40,-
48472VESTFOLD - Horten Havnen - 1916. (Grøstads Bokhandel).NOK 254,-
48473HEDMARK - Hamar - Nestle & Anglo-Swiss Fabrik for condenseret Melk - 1910.NOK 142,-
48474OPPLAND - Tyin Hotel - Jotunheimen - fargekort 1906. (G.H. 507).NOK 80,-
48475OPPLAND - Golaa Høifjeldssanatorium - 1900. (Antvord 1962).NOK 21,-
48476BUSKERUD - Konnerudkollen Sanatorium - 1903. (Strøms Papirforretning, Drammen).NOK 90,-
48477BUSKERUD - Gulsvik - 1918. Frimerket er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerket har stått. (Mittet).NOK 21,-
48478AUST-AGDER - Grimstad - 1918. (Schønberg 1086).NOK 213,-
48479ROGALAND - Haugesund - Torvhallen - 1926. Frimerkene er revet av slik at kortet har en tynnhet der frimerkene har stått. (2545).NOK 31,-
48480BERGEN - Lungegaardsvand - fargekort 1922. Brukt men ikke postgått. (Chromo Bergen 115).Unsold
48481BERGEN - Bergen efter Branden - Torvet - 1916. (Mittet 7).NOK 47,-
48482BERGEN - Nygaardsparken - 1915. (192).Unsold
48483BERGEN - Bergen Centrum - u. (KK 3088).Unsold
48484BERGEN - Musikakademiet - 1903. (Svan›e 169).NOK 124,-
48485BERGEN - Fjeldveien - 1900.NOK 245,-
48486BERGEN - Landsutstillingen i Bergen 1928 - u. (KK 9).NOK 21,-
48487HORDALAND - Fjøsanger ved Bergen - u. (Mittet 0135).NOK 44,-
48488HORDALAND - Finse - 1921. (Mittet 9/18).NOK 45,-
48489HORDALAND - Stalheim - 1927. (KK 1477).NOK 35,-
48490HORDALAND - Odda - 1938. (Widerøe 6170).NOK 106,-
48491HORDALAND - Skjervefossen - u. (KK 77).Unsold
48492HORDALAND - Bondhusbræ, Mauranger - 1910. (J.P.J. 79).Unsold
48493HORDALAND - Parti fra Rosendal - u. (Nordahl 331 6).NOK 84,-
48494HORDALAND - Veien ved Eide - fargekort 1906. (A.J.K. 60).NOK 52,-
48495MØRE og ROMSDAL - Troldtinderne - u. (Joramo 108).NOK 25,-
48496MØRE og ROMSDAL - Aagottind, Romsdalen - 1904. (Mittet 53).NOK 52,-
48497MØRE og ROMSDAL - Årsetdalen. Vartdal - 1940. (Sætre).NOK 82,-
48498MØRE og ROMSDAL - Vartdal - 1941. (Sætre).NOK 52,-
48499MØRE og ROMSDAL - De syv Søstre - u. (Erichsen 181).NOK 37,-
48500MØRE og ROMSDAL - The Geiranger Fjord - u. (Polytechnic Tours).Unsold
48501MØRE og ROMSDAL - Fra Meraak - fargekort 1910. (Ritter 356).NOK 21,-
48502MØRE og ROMSDAL - Geiranger - u. (Kirkhorn 3).Unsold
48503MØRE og ROMSDAL - Romsdalshorn - fargekort 1910. (Tyskland).NOK 110,-
48504FINNMARK - Nordkap - 1910. (Mittet 490).Unsold
48505UKJENT STED - Kortet er stemplet Trondheim i 1937.NOK 255,-
48506SKIP - Dobbeltskrue Post og Passagerdamperen Oscar II - 1902. (O. Petersen 2):NOK 86,-
48507SKIP - D/S Wascana - u. (Privat).NOK 122,-
48508SKIP - S/S Hellig Olav. Kjøbenhavn-New York - 1909.NOK 122,-
48509SKIP - M/S Venus - u. (BDS).NOK 32,-
48510SKIP - M/S Astrea - u. (KK).NOK 265,-
48511MARINE - Norsk marinebåt - 1913. (Jacobsen, Bergen).NOK 676,-
48512MARINE - Norsk Jager (Draug) - 1914. (Saastad, Horten).NOK 680,-
48513JERNBANE - Trondheim - Jernbanestasjonen - 1940. (Mittet 33):NOK 90,-
48514JERNBANE - Arbeidsgjeng. Sendt fra Øvsthus til U.S.A. i 1914.NOK 119,-
48515MILITÆR - Soldaterhjemmet, Ulven - 1914. (Hulda Bentzen).Unsold
48516MILITÆR - Tre soldater - sendt fra Voss til U.S.A. i 1912. Hjørnebrekk.Unsold
48517SPORT - Den Internationale Svømmeuge i Bergen 1910. Hjalmar Johanson - 1910. (Brundtland).NOK 62,-
48518SPORT - Den Internationale Svømmeuge i Bergen 1910. De svenske supere - 1910. (Brundtland).NOK 62,-
48519PRIVAT - St. Elisabeths forening på utflukt - datert Bergen 30/6-24 - sendt til Italia.NOK 115,-
48520PRIVAT - Sangere (?) - stemplet Stavanger 12/9-11.NOK 40,-