Norske Førstedagsbrev (1932-1966)

Stopped 03/01-06
Obj.DescriptionPrice
48104NK 185/188 - Bjørnson - Oslo 8.XII.32. Et uvanlig pent eksemplar ! (1.800.-).NOK 1701,-
48105NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 252,-
48106NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 25,-
48107NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 34,-
48108NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 251,-
48109NK 286, 287 og 288 - 40, 50 og 60 øre V-merker - Oslo 15.8.41.NOK 2500,-
48110NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 45,-
48111NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 31,-
48112NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 151,-
48113NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 54,-
48114NK 306 - Rikstinget - Trondheim Rosenborg 26.9.42. (50.-).NOK 236,-
48115NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 8,-
48116NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 44,-
48117NK 313/316 - Nordkapp III - Trondheim Rosenborg 1.4.43. (140.-).NOK 90,-
48118NK 314/317 - Grieg - Trondheim Rosenborg 15.6.43. (20.-).NOK 45,-
48119NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 62,-
48120NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 26,-
48121NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 61,-
48122NK 322/324 - Krigsforlis - Trondheim Rosenborg 20.5.44. (200.-).NOK 165,-
48123NK 325 - Gran - Tønsberg 30.7.44. (40.-).NOK 44,-
48124NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (250.-).NOK 97,-
48125NK 339/341 - Wergeland - Oslo S 12.7.1945. (140.-).NOK 105,-
48126NK 342 - Røde Kors - Trondheim Rosenborg 22.9.45. (140.-).NOK 152,-
48127NK 343/344 - Folkemuseum - Trondheim Rosenborg 19.12.45. (160.-).NOK 101,-
48128NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Trondheim Rosenborg 4.3.46. (160.-).NOK 71,-
48129NK 349 - Little Norway - Trondheim Rosenborg 28.3.46. (160.-).NOK 194,-
48130NK 357 og 358 - 55 og 80 øre Løve - Oslo 4.11.46. (750.-).NOK 500,-
48131NK 359/369 - Postjubileum - Trondheim Rosenborg 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (350.-).NOK 352,-
48132NK 370 - Petter Dass - Trondheim Rosenborg 1.7.47. (140.-).NOK 102,-
48133NK 371 - Haakon VII 75 år - Trondheim Rosenborg 2.8.47. (140.-).NOK 201,-
48134NK 372/373 - Skogselskap - Trondheim Rosenborg 15.6.48. (250.-).NOK 170,-
48135NK 374 - Røde Kors provisorie - Trondheim Rosenborg 1.12.48. (230.-).NOK 205,-
48136NK 377/379 - Kielland - Trondheim Rosenborg Oslo 9.5.49. (250.-).NOK 120,-
48137NK 380/382 - UPU - Trondheim Rosenborg 8.10.49. (200.-).NOK 110,-
48138NK 383/385 - Oslo 900 år - Trondheim Rosenborg 15.5.50. (150.-).NOK 82,-
48139NK 386/387 - Polio - Trondheim Bko 15.8.50. (250.-).NOK 152,-
48140NK 404/406 - Garborg - Trondheim Rosenborg 25.1.51. (220.-).NOK 81,-
48141NK 407/409 - OL 1952 - Oslo VI Olympiske Vinterleker 1.10.51. (190.-).NOK 75,-
48142NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Røros 2.8.52. (50.-).NOK 37,-
48143NK 414 - Kreft - Trondheim Øya 1.6.53. (120.-).Unsold
48144NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 201,-
48145NK 418 - Kirkejubileum - Trondheim 15.7.53. (270.-).Unsold
48146NK 419/421 - Jernbanejubileum - Trondheim Bko 30.4.54 på prima uadressert konvolutt. (150.-).NOK 60,-
48147NK 422/424 - Telegrafjubileum - Trondheim Rosenborg 10.12.54. (100.-).NOK 61,-
48148NK 425/427 - Frimerkejubileum - Trondheim Rosenborg 3.1.55. (30.-).NOK 12,-
48149NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 142,-
48150NK 438 - 90 øre Haakon - Borkenes 1.11.55. (75.-).NOK 26,-
48151NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo Frim III 2.1.56. (325.-).NOK 181,-
48152NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Trondheim Rosenborg 25.11.55. (35.-).NOK 15,-
48153NK 441/442 - Martha - Trondheim Bko 28.3.56. (80.-).NOK 66,-
48154NK 443/444 - Nordens dag - Trondheim 30.10.56. (37.-).NOK 13,-
48155NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 71,-
48156NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 32,-
48157NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 22,-
48158NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Trondheim Singsaker 1.4.58. (10.-).NOK 17,-
48159NK 474 - Asbjørn Kloster - Trondheim 2.2.59. (55.-).NOK 20,-
48160NK 475/476 - Norges Vel - Trondheim 26.5.59. (65.-).Unsold
48161NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Trondheim 1.10.59. (65.-).Unsold
48162NK 479/480 - Blomster - Trondheim 12.1.60. (95.-).NOK 58,-
48163NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Trondheim 26.2.60. (50.-).NOK 26,-
48164NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 51,-
48165NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 44,-
48166NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 15,-
48167NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 12,-
48168NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).Unsold
48169NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 47,-
48170NK 498/499 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 47,-
48171NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 34,-
48172NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 51,-
48173NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 23,-
48174NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 14,-
48175NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 22,-
48176NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 16,-
48177NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 12,-
48178NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 880,-
48179NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 12,-
48180NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 15,-
48181NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 30,-
48182NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 8,-
48183NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 13,-
48184NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 6,-
48185NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 12,-
48186NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).Unsold
48187NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 10,-
48188NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 20,-
48189NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 22,-
48190NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 10,-
48191NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 9,-
48192NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 13,-
48193NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 14,-
48194NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).NOK 11,-
48195NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 16,-
48196NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 13,-
48197NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 10,-
48198NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 13,-
48199NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 11,-
48200NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 13,-
48201NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 37,-
48202NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 21,-