Norske Skillingsmerker (NK 1 - NK 21)

Stopped 27/12-05
Obj.DescriptionPrice
47975NK 1 - 4 skilling 1855 - sentralt plassert 11-strek rist-stemplel på merke med gode til normale marger. (1.200.-).NOK 525,-
47976NK 1 - 4 skilling 1855 - merke med deler av nummerstempel. Gode til normale marger. (1.300.-.).Unsold
47977NK 1 - 4 skilling 1855 - nær fullstemplet Arendal 25.4.1856. Gode marger tre side. Innklippet til venstre. (1.500.-.).NOK 270,-
47978NK 2 - 2 skilling Oscar - med nummerstempel (1.000.-).NOK 410,-
47979NK 2 - 3 skilling Oscar - med del av lett Bergen 8.12.1863. (1000.-).NOK 421,-
47980NK 3 - 3 skilling Oscar - fullstemplet nummer 233 (Porsgrund). Litt blek i fargen. (600.-).NOK 151,-
47981NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefriskt merke med deler av Christiania. (600.-).NOK 220,-
47982NK 4 a - 4 skilling Oscar - lett nummerstemplet merke (120.-).NOK 45,-
47983NK 4 a - 4 skilling Oscar - omvendt nær fullstemplet Christiania 26.9.1859. (120.-).NOK 60,-
47984NK 4 a - 4 skilling Oscar - merke med blekk-kryss. (120.-).NOK 90,-
47985NK 4 a - 4 skilling Oscar - merke med tydelig abklatsch.NOK 257,-
47986NK 4 b - 4 skilling Oscar - lett fullstemplet nummer 264 (Skien). (130.-).NOK 53,-
47987NK 4 b - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke. (130.-).NOK 75,-
47988NK 4 c - 4 skilling Oscar - melkeblå - med stor del av Drammen 26.11.1863. (550.-).NOK 425,-
47989NK 5 - 8 skilling Oscar - lettstemplet merke. (325.-)NOK 101,-
47990NK 5 - 8 skilling Oscar - med stor del av nummer 14 (Arendal. (325.-).NOK 120,-
47991NK 6 - 2 skilling 1863 - med del av Christianssand. (1.600.-).Unsold
47992NK 7 - 3 skilling 1863 - lettstemplet merke. Tynn flekk oppe til høyre. (3.600.-).NOK 502,-
47993NK 8 I - 4 skilling 1863 - stemplet Vaagen på brevstykke. (120.-).NOK 42,-
47994NK 8 II - 4 skilling 1863 - med del av Bergen. (90.-).NOK 52,-
47995NK 9 - 8 skilling 1863 - lett omvendt fullstemplet Christiania. (425.-).NOK 150,-
47996NK 10 - 24 skilling 1863 - letthengslet merke. (300.-).NOK 237,-
47997NK 10 - 24 skilling 1863 - lettstemplet merke. (950.-).NOK 310,-
47998NK 11 - 1 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).NOK 116,-
47999NK 12 - 2 skilling 1867 - hengslet merke. (150.-).NOK 52,-
48000NK 12 - 2 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).NOK 210,-
48001NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 63,-
48002NK 13 a - 3 skilling 1867 - lettstemplet merke. (1.800.-).NOK 735,-
48003NK 13 b - 3 skilling 1867 - lettstemplet mekke. (950.-).NOK 311,-
48004NK 14 x - 4 skilling 1867 - med del av Svolvær. (85.-).NOK 129,-
48005NK 14 y - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (95.-)NOK 80,-
48006NK 15 b - 8 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).NOK 126,-
48007NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - letthengslet merke. (60.-).NOK 30,-
48008NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (275.-).NOK 150,-
48009NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (80.-).NOK 26,-
48010NK 17 a - 2 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 60,-
48011NK 17 c - 2 skilling Posthorn - letthengslet merke. (90.-).NOK 40,-
48012NK 17 c - 2 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (550.-).NOK 266,-
48013NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (95.-).NOK 45,-
48014NK 19 II - 4 skilling Posthorn - letthengslet merke. (90.-).NOK 55,-
48015NK 19 II - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).NOK 350,-
48016NK 20 - 6 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (450.-).Unsold
48017NK 21 II - 7 skilling Posthorn - letthengslet merke. (300.-).NOK 103,-
48018NK 21 - 7 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).Unsold
48019NK 21 - 7 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (300.-).NOK 180,-
48020NK 1/21 - komplett serie skillingsmerker - alle med større og mindre feil.NOK 525,-