Norske skillingsmerker (NK 1/21).

Stopped 25/10-05
Obj.DescriptionPrice
46470NK 1 - 4 skilling 1855 - riststemplet merke med gode til normale marger.NOK 271,-
46471NK 1 - 4 skilling 1855 - lett fullstemplet nummer 172 (Lurvig). Normale til litt smale marger.NOK 241,-
46472NK 1 - 4 skilling 1855 - lettt fullstemplet Trondheim. Megett gode til smale marger.NOK 222,-
46473NK 2 - 2 skilling Oscar - med del av nummerstempel. (1.000.-).NOK 330,-
46474NK 2 - 2 skilling Oscar - lett fullstemplet Christiania 1.5.1864. (1.000.-).NOK 330,-
46475NK 3 - 3 skilling Oscar - lettstemplet merke med god farge. (600.-).NOK 240,-
46476NK 3 - 3 skilling Oscar - vakkert fullstemplet nummer 172 (Laurvig). Litt blek. (600.-).NOK 600,-
46477NK 4 a - 4 skilling Oscar - med del av Christiania. (120.-).NOK 81,-
46478NK 4 b - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke. (130.-).NOK 41,-
46479NK 5 - 8 skilling Oscar - med del av nummerstempel. (325.-).Unsold
46480NK 5 - 8 skilling Oscar - med del av Frederikshald. (325.-).NOK 114,-
46481NK 6 - 2 skilling 1863 - merke med stor del Sandøsund. (1.500.-).NOK 404,-
46482NK 7 - 3 skilling 1863 - med del av Christianssand. Skjev ned. (3.600.-).NOK 1100,-
46483NK 8 I a - 4 skilling 1863. (120.-).NOK 51,-
46484NK 8 I b - 4 skilling 1863. (180.-).NOK 161,-
46485NK 8 II b - 4 skilling 1863. (120.-).NOK 81,-
46486NK 9 - 8 skilling 1863 - med del av Drammen. (425.-).Unsold
46487NK 10 - 24 skilling 1863 - lettstemplet merke. (900.-).NOK 302,-
46488NK 11 - 1 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).Unsold
46489NK 12 - 2 skilling 1867 - velstentrert lettstemplet merke. (350.-).Unsold
46490NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 51,-
46491NK 13 a - 3 skilling 1867 - med del av Bergen. (1.800.-).NOK 700,-
46492NK 13 b - 3 skilling 1867 - normalmerke. (850.-).NOK 435,-
46493NK 14 x - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (80.-).NOK 68,-
46494NK 14 y - 4 skilling 1867 - med stor del av Throndhjem. (90.-).NOK 52,-
46495NK 15 b - 8 skilling 1867 - med deler av Throndhjem. (350.-).NOK 111,-
46496NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (80.-).NOK 32,-
46497NK 16 II b - 1 skilling Posthorn - lettstemplet pent merke. (325.-).NOK 236,-
46498NK 17 a - 2 skilling Posthorn - lettstemplet pent merke. (1.600.-).NOK 531,-
46499NK 17 a - 2 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 51,-
46500NK 17 c - 2 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (550.-).NOK 431,-
46501NK 18 a - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (200.-).NOK 67,-
46502NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (90.-).NOK 70,-
46503NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (400.-).NOK 237,-
46504NK 20 - 6 skilling Posthorn - pent merke. (425.-).NOK 155,-
46505NK 21 - 7 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (475.-).Unsold
46506NK 21 - 7 skilling Posthorn - merke med variant Oppgravert under sjallsykket.NOK 276,-
46507NK 21 - 7 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (300.-).Unsold