Norske medaljer - alle fra Samlerhuset

Stopped 05/10-05
Obj.DescriptionPrice
45925Norge i Krig - Med kurs for Storbritannia.NOK 156,-
45926Norge i Krig - Seier og nederlag.NOK 156,-
45927Norge i Krig - Terrorbombing.NOK 156,-
45928Norge i Krig - Norge atter fritt.NOK 156,-
45929Norge i Krig - Gulltransporten.NOK 156,-
45930Norge i Krig - Gode hjelpere.NOK 156,-
45931Norge i Krig - Holocoast.NOK 156,-
45932Norge i Krig - Shetlandsbasen.NOK 156,-
45933Norge i Krig - Kampen om tungtvannet.NOK 156,-
45934Norge i Krig - Partisaner.NOK 156,-
45935Norge i Krig - Look to Norway.NOK 152,-
45936Norge i Krig - Kompani Linge.NOK 156,-
45937Norge i Krig - Kamp mot nyordning.NOK 156,-
45938Norge i Krig - Blucher senkes.NOK 156,-
45939Norge i Krig - Det nøytrale Sverige.NOK 156,-
45940Norge i Krig - Etterretning og samband.NOK 156,-
45941Norge i Krig - Det frie ord.NOK 156,-
45942Norge i Krig - De brente våre gårder.NOK 156,-
45943Norge i Krig - Ved Kongebjørka.NOK 155,-
45944Norge i Krig - Holdningskamp.NOK 171,-
45945Norge i Krig - Little Norway.NOK 171,-
45946Norge i Krig - Terror.NOK 185,-
45947Norge i Krig - Stemmen fra London.NOK 170,-
45948Norge i Krig - I eksil.NOK 170,-
45949Norge i Krig - Stor flott samleperm med grunnlagsmateriale for serien samt en mengde faksimler av avisutklipp, dokumenter m.m. fra krigstiden.NOK 115,-
45950Norges Sølvskatt - Akershus Festning 1299-1999.NOK 186,-
45951Norges Sølvskatt - Norges grunnlov 1814.NOK 186,-
45952Norges Sølvskatt - Første feiring av 17.mai 1824.NOK 176,-
45953Norges Sølvskatt - Mot Amerika 1825.NOK 176,-
45954Norges Sølvskatt - Norges første dampskip 1826.NOK 180,-
45955Norges Sølvskatt - Norges første jernbane 1854.NOK 178,-
45956Norges Sølvskatt - Norges første frimerke 1855.NOK 181,-
45957Norges Sølvskatt - Fra speciedaler til krone 1875.NOK 181,-
45958Norges Sølvskatt - Parlamentarismen 1884.NOK 177,-
45959Norges Sølvskatt - Lov om rent norsk flagg 1898.NOK 180,-
45960Norges Sølvskatt - Unionsoppløsningen 1905.NOK 175,-
45961Norges Sølvskatt - Kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud 1906.NOK 180,-
45962Norges Sølvskatt - På sydpolen 1911.NOK 180,-
45963Norges Sølvskatt - Svalbard-traktaten 1920.NOK 180,-
45964Norges Sølvskatt - Norges motstandskamp 1940-1945.NOK 175,-
45965Norges Sølvskatt - Frigjøringen 1945.NOK 180,-
45966Norges Sølvskatt - OL i Oslo 1952.NOK 171,-
45967Norges Sølvskatt - Signingen av Kong Olav 1958.NOK 211,-
45968Norges Sølvskatt - NRK Fjernsynet 1960.NOK 180,-
45969Norges Sølvskatt - Kongelig bryllup 1968.NOK 236,-
45970Norges Sølvskatt - Olje-eventyret.NOK 181,-
45971Norges Sølvskatt - Norsk sjøfart.NOK 196,-
45972Norges Sølvskatt - Tronskiftet 1991.NOK 186,-
45973Norges Sølvskatt - OL-1994 i Lillehammer.NOK 196,-
45974Norges Regenter - Harald Hardråde.NOK 180,-
45975Norges Regenter - Carl Johan.NOK 156,-
45976Norges Regenter - Kong Olav V.NOK 170,-
45977Norges Regenter - Håkon Håkonsson.NOK 170,-
45978Norges Regenter - Kong Harald V.NOK 152,-
45979Norges Regenter - Olav Trygvason.NOK 152,-
45980Norges Regenter - Christian IV.NOK 152,-
45981Norges Regenter - Olav den Hellige.NOK 170,-
45982Norges Regenter - Harald Hårfagre.NOK 152,-
45983Norges Regenter - Haakon VII.NOK 152,-
45984De norske Æresmedaljer - Henrik Ibsen.NOK 152,-
45985De norske Æresmedaljer - Bjørn Dæhlie.NOK 152,-
45986De norske Æresmedaljer - Birger Ruud.NOK 152,-
45987De norske Æresmedaljer - Edvard Grieg.NOK 152,-
45988De norske Æresmedaljer - Fridtjof Nansen.NOK 152,-
45989De norske Æresmedaljer - Thor Heyerdahl.NOK 152,-
45990Leve Norge - Folket velger konge 1905.NOK 152,-
45991Leve Norge - Et fritt og selvstendig rike 1905.NOK 152,-
45992Oslo by 1000 år - Holmenkollen.NOK 152,-