NORGE - stemplete krigsmerker

Stopped 24/08-05
Obj.DescriptionPrice
45001NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 11,-
45002NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 15,-
45003NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 40,-
45004NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 276,-
45005NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 96,-
45006NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 52,-
45007NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 173,-
45008NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 165,-
45009NK 254 - 15 øre Hålogaland - med del av førstedagsstempel.NOK 26,-
45010NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.NOK 347,-
45011NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 285,-
45012NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 76,-
45013NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 65,-
45014NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 248,-
45015NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 22,-
45016NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 75,-
45017NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 220,-
45018NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 24,-
45019NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 34,-
45020NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 13,-
45021NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 16,-
45022NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 11,-
45023NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 185,-
45024NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : Moldenhauer.NOK 1455,-
45025NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 16,-
45026NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 52,-
45027NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 22,-
45028NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 42,-
45029NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 73,-
45030NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 24,-
45031NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 11,-
45032NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 11,-
45033NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 20,-
45034NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 12,-
45035NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 42,-
45036NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 82,-
45037NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 39,-
45038NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 10,-
45039NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 56,-
45040NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 11,-
45041NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 13,-
45042NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 12,-
45043NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 231,-
45044NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 95,-
45045NK 300 - 20 øre Quisling - med del av førstedagsstempel.NOK 178,-
45046NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42 - med del av førstedagsstempel.NOK 166,-
45047NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 21,-
45048NK 309 - 20 øre Postforening - med del av førstedagsstempel.NOK 11,-
45049NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 13,-
45050NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 111,-
45051NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 11,-
45052NK 320 - 20 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 65,-
45053NK 321 - 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 10,-
45054NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 142,-
45055NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 240,-
45056NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 86,-
45057NK 325 - 40 øre Gran.NOK 61,-
45058NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 76,-
45059NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 64,-
45060NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 45,-
45061NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 95,-
45062TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 30,-
45063TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 50,-
45064TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 19,-
45065TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 83,-
45066TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 12,-
45067TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 86,-
45068TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 120,-
45069TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 50,-
45070TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 13,-
45071TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 76,-
45072TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 110,-